Kolumna ERS

Wyświetla efektywny udział w przychodach (ERS), czyli stosunek łącznych opłat do łącznej całkowitej kwoty transakcji. Na przykład ERS 20% oznacza, że na każdy 1 PLN uzyskany ze sprzedaży wydałeś 0,20 PLN w wyszukiwarce.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną ERS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem