Search Ads 360'a genel bakış

EBM (İşlem Başına Maliyet)

Bir tüketicinin gerçekleştirdiği işlem başına harcamakta olduğunuz ortalama tutardır. "Edinme başına maliyet" olarak da bilinir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?