Kolumna Średnia kwota transakcji

Podaje średnią kwotę transakcji wykonanych w witrynie reklamodawcy w zakresie czasowym raportu. Średnia jest obliczana jako łączna kwota sprzedaży podzielona przez łączną liczbę transakcji.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Avg_trans_amt.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy, konta wyszukiwarki, strategii ustalania stawek lub etykiety.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  4. W obszarze Dostępne kolumny przejdź do sekcji Sprzedaż i wybierz Średnia kwota transakcji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?