Tworzenie i edytowanie adresów URL i parametrów

Informacje o adresach URL reklam tekstowych i słów kluczowych

Podczas tworzenia reklamy tekstowej w wyszukiwarce musisz podać URL strony w Twojej witrynie, która opisuje usługę lub produkt w reklamie. Różne wyszukiwarki korzystają z różnych nazw tego adresu URL, np. docelowy URL czy końcowy URL. W Search Ads 360 jest to URL strony docelowej. Wszystkie wyszukiwarki wymagają określenia adresu URL strony docelowej dla każdej reklamy tekstowej. 

Adresy URL stron docelowych słów kluczowych

Na kontach wyszukiwarek Baidu i Yahoo Gemini oprócz adresu URL strony docelowej każdej reklamy Search Ads 360 wymaga podania adresu URL strony docelowej każdego słowa kluczowego. Gdy wyszukiwarka wyświetla reklamę, URL słowa kluczowego zastępuje URL reklamy, dzięki czemu Search Ads 360 może przypisać konwersje i inną aktywność do słowa kluczowego.

The engine substitutes the keyword

Na kontach wyszukiwarek Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Japan możesz opcjonalnie określić adresy URL stron docelowych poszczególnych słów kluczowych. Gdy zmieniasz URL strony docelowej słowa kluczowego, wyszukiwarka nie tworzy nowego słowa kluczowego. Dlatego warto poświęcić nieco więcej czasu na utworzenie adresów URL poszczególnych słów kluczowych.

Jak Search Ads 360 przypisuje dane do słów kluczowych bez adresów URL stron docelowych

Search Ads 360 i wyszukiwarki współpracują ze sobą, by dane i konwersje można było przypisywać do poszczególnych słów kluczowych:

 1. Gdy utworzysz słowo kluczowe, Search Ads 360 trafikuje parametr niestandardowy, który jednoznacznie je identyfikuje.
  Jeśli na przykład zalogujesz się w Google Ads, w kolumnie Parametr niestandardowy słowa kluczowego zobaczysz coś takiego:
  {_dssagcrid} = lid=39700000000000001&ds_s_kwgid=58700000000000001"
 2. Gdy hasło wyszukiwane przez klienta zostanie dopasowane do słowa kluczowego, wyszukiwarka wyświetli reklamę z linkiem monitorującym podobnym do tego:
  https://clickserve.dartsearch.net/link/click?
  dssagcrid=lid=39700000000000001&ds_s_kwgid=58700000000000001
  &ds_e_adid=44700001892079667
  &ds_e_matchtype=search&ds_url_v=2...
   

  Pamiętaj, że wartość parametru dssagcrid w linku monitorującym pochodzi z parametru niestandardowego słowa kluczowego.

 3. Gdy link monitorujący trafi do Search Ads 360, usługa rozpozna parametr dssagcrid i przypisze kliknięcie oraz powiązane dane do określonego słowa kluczowego.

Wymagania związane z adresem URL strony docelowej w wyszukiwarkach

Gdy dodajesz słowa kluczowe i reklamy do wyszukiwarki w Search Ads 360 (korzystając z synchronizacji, przesyłania danych lub interfejsu Search Ads 360), Search Ads 360 sprawdza, czy:

 • Każda reklama ma URL strony docelowej.
 • Na kontach wyszukiwarek Baidu i Yahoo Gemini każde słowo kluczowe ma określony URL strony docelowej.

  Jeśli utworzysz słowa kluczowe bezpośrednio na koncie wyszukiwarki bez określania adresów URL stron docelowych, to w zależności od typu tego konta Search Ads 360 podczas synchronizacji wykonuje te czynności:

  • Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo! Japan: nic się nie dzieje. Adresy URL stron docelowych dla słów kluczowych na kontach tych wyszukiwarek są opcjonalne.
  • Baidu: jeśli nie masz określonego adresu URL strony docelowej na urządzenia mobilne, Search Ads 360 korzysta z adresu słowa kluczowego na urządzenia niemobilne. Jeśli nie masz określonego dla słowa kluczowego niemobilnego adresu URL, Search Ads 360 kopiuje losowy URL strony docelowej z aktywnej reklamy w grupie reklam i dodaje go do słowa kluczowego.
  • Yahoo Gemini: Search Ads 360 kopiuje adres URL strony docelowej z aktywnej reklamy w grupie reklam i dodaje go do słów kluczowych.

  Jeśli chcesz, by słowa kluczowe miały określone strony docelowe, ustaw adresy URL tych stron, zanim wykonasz synchronizację.
   

 • URL ma prawidłowy format. Prawidłowy URL:
  • Zaczyna się od https:// lub http://.
  • Nazwa domeny zaczyna się znakiem z zestawu [A–Za–z0–9{}].
  • Nie zawiera parametrów zarezerwowanych na potrzeby Search Ads 360.
  • Nie zawiera spacji. (Trzeba je zastąpić kodem %20).
  • Zawiera tylko znaki US-ASCII.
  • Jeśli URL zawiera nawiasy klamrowe, muszą one tworzyć parę: { }. Nawiasy klamrowe można zagnieżdżać, o ile tworzą pary na każdym poziomie: { { } }.
 • Parametry Google Ads ValueTrack nie są zakodowane w HTML.

Zakodowane znaki w adresach URL

Na kontach bez śledzenia równoległego Search Ads 360 zazwyczaj odkodowuje wszystkie zakodowane znaki w adresach URL tuż przed przekierowaniem na stronę docelową. Jeśli na przykład ustawisz ten URL strony docelowej:
http://www.example.com/lato%3Awakacje

Po kliknięciu reklamy Search Ads 360 odkoduje ten URL i przekieruje użytkownika na adres:
http://www.example.com/lato:wakacje

Jeśli znaki przekazywane na strony docelowe powinny być zakodowane, wykonaj jedną z tych czynności, by zapobiec ich odkodowaniu przez Search Ads 360:

 • Dołącz niezakodowany znak ? do adresu URL na początku ciągu zapytania albo – jeśli URL strony docelowej nie zawiera ciągu zapytania – na końcu adresu URL. Upewnij się, że URL strony docelowej nie zawiera żadnego zakodowanego znaku zapytania (%3f).

  Jeśli na przykład ustawisz ten URL strony docelowej:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje?
  Search Ads 360 zachowa zakodowany znak i przekieruje użytkownika na adres:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje

  Jeśli ustawisz ten URL strony docelowej:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje?a=b
  Search Ads 360 zachowa zakodowany znak i przekieruje użytkownika na adres:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje?a=b

  Jeśli ustawisz ten URL strony docelowej:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje%3Fa=b?
  Search Ads 360 odkoduje URL (ponieważ URL zawiera zakodowany znak ?):
  http://www.example.com/lato:wakacje?a=b

 • Zakoduj znaki podwójnie i upewnij się, że URL nie zawiera zakodowanego 
  znaku zapytania (%3f).

  Na przykład: 
  http://www.example.com/lato%3A%3Awakacje%3Fa=b
  Gdy użytkownik kliknie reklamę, Search Ads 360 przekieruje go na adres:
  http://www.example.com/lato%3Awakacje?a=b

  Zwróć uwagę, że URL zachowuje podwójne kodowanie, ponieważ zawiera niezakodowany znak ?: 
  http://www.example.com/lato%3A%3Awakacje?a=b
  Gdy użytkownik kliknie reklamę, Search Ads 360 przekieruje go na adres:
  http://www.example.com/lato%3A%3Awakacje?a=b

Parametry śledzenia do pomiaru konwersji Floodlight

Gdy klienci klikają reklamy, do adresów URL stron docelowych są dołączane dwa parametry: gclid i gclsrc. Aby móc mierzyć konwersje Floodlight, Search Ads 360 wymaga przekazania tych parametrów do strony w witrynie zawierającej globalny tag witryny lub tag łączący konwersje umieszczony przez Menedżera tagów Google. Jeśli Twoja witryna usunie te parametry lub zmieni wartości, zanim użytkownik trafi na stronę zawierającą jeden z tych tagów, usługa Search Ads 360 nie będzie mogła przypisać konwersji Floodlight do Twoich reklam.

Więcej informacji o śledzeniu konwersji w Search Ads 360 za pomocą Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?