Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Tworzenie i stosowanie etykiet

Stosowanie, usuwanie i zastępowanie etykiet

Gdy zastosujesz etykietę do kampanii, grupy reklam, reklamy lub słowa kluczowego, określony element pojawi się w raportowanych danych o tej etykiecie. Pozwoli Ci to przeglądać raporty obejmujące standardową strukturę złożoną z konta wyszukiwarki, kampanii i grupy reklam.

Jeśli zastosujesz etykietę do reklamy, dane raportowania reklamy nie zostaną uwzględnione w raporcie podsumowującym etykiety. Jeśli na przykład zastosujesz etykietę „Sprzedaż we wrześniu” tylko do reklam, to gdy klikniesz Etykiety w panelu nawigacyjnym po lewej stronie, w tabeli raportowania w wierszu „Sprzedaż we wrześniu” dla wszystkich danych będzie widoczna wartość zero. Jeśli klikniesz nazwę etykiety, a następnie klikniesz kartę Reklamy, zobaczysz dane dotyczące tej reklamy.

Etykiety są dziedziczone, więc gdy zastosujesz etykietę do kampanii, Search Ads 360 zastosuje ją też do zawartych w niej grup reklam, słów kluczowych i reklam. Nowe grupy reklam, słowa kluczowe i reklamy, które dodasz do kampanii, także odziedziczą etykietę.

Aby zastosować etykietę z poziomu interfejsu Search Ads 360, wykonaj dowolną z tych czynności:

 • Zastosuj jedną etykietę lub większą ich liczbę. Wskazane etykiety zostaną dodane do wszystkich stosowanych już etykiet. Search Ads 360 nie powiela etykiet, jeśli więc wskazana etykieta jest już stosowana do określonego elementu, Search Ads 360 pominie ten element.
 • Usuń jedną etykietę lub większą ich liczbę.
 • Zastąp wszystkie stosowane aktualnie etykiety innym zestawem etykiet.

Natychmiastowo lub według planu

W interfejsie możesz zmieniać etykiety natychmiastowo lub według planu.Możesz np. zaplanować oznaczenie grupy reklam etykietami o północy, aby zsynchronizować to działanie z początkiem promocji. Następnie możesz uruchomić reguły automatyczne, które będą wykonywać operacje na słowach kluczowych z etykietą.

Wskazane elementy lub wszystkie elementy z bieżącego zakresu

Jeśli konfigurujesz harmonogram, ważny jest sposób identyfikowania elementów, do których chcesz zastosować etykiety:

 • Wybierz konkretne elementy: jeśli zaznaczysz pola obok elementów w tabeli raportowania, tylko te elementy zostaną zaktualizowane. Nawet jeśli przed uruchomieniem harmonogramu dodasz nowe elementy, będzie on miał wpływ tylko na elementy wyraźnie wskazane.
 • Wszystkie elementy w bieżącym zakresie: możesz zawęzić zakres (na przykład otworzyć konkretną kampanię) i opcjonalnie użyć filtrów, by określić kryteria stosowania etykiet. Zaktualizowane zostaną wtedy wszystkie elementy pasujące do zakresu i filtrów. Jeśli przed uruchomieniem harmonogramu dodasz nowe elementy, z których niektóre będą spełniały kryteria, etykiety zostaną zastosowane także do nich.

Stosowanie, usuwanie i zastępowanie etykiet

 1. Wskaż kampanie, grupy reklam lub inne elementy, do których chcesz dodać etykietę:

  1. Otwórz kartę zawierającą elementy, do których chcesz dodać etykietę.
   Na przykład otwórz właściwości kampanii i kliknij kartę Słowa kluczowe.

  2. Opcjonalnie przefiltruj tabelę raportowania tak, aby zawierała tylko te elementy, do których chcesz dodać etykietę.

  3. Opcjonalnie zaznacz pola obok konkretnych elementów, do których chcesz zastosować etykietę.

 2. Na pasku narzędzi nad tabelą kliknij Edytuj ▾ i wybierz Zmień etykietę.

 3. Pojawi się panel, w którym możesz wybrać etykietę.

 4. W panelu edycji ustaw te opcje:

  • Dotyczy:

   • Wybrane elementy: zostaną zaktualizowane tylko konkretne, wybrane elementy.

   • Wszystkie elementy na wszystkich stronach lub zgodne z filtrem: zostaną zaktualizowane wszystkie elementy, które w momencie stosowania etykiety będą pasowały do zakresu i filtra.

  • Zmień etykietę: wybierz jedną z podanych niżej opcji.

   • Dodaj: stosuje wskazaną etykietę i zachowuje wszystkie przypisane wcześniej.

   • Usuń: usuwa wybrane etykiety i zachowuje wszystkie przypisane wcześniej.

   • Ustaw na: stosuje wskazaną etykietę i usuwa wszystkie przypisane wcześniej bezpośrednio do elementu. (Wszystkie dziedziczone etykiety nadal będą obowiązywały).

  • ​​Wybierz etykiety: wybierz dotychczasowe etykiety lub kliknij Utwórz nową, aby utworzyć nową etykietę.

  • Uruchom: wybierz Natychmiast, aby od razu zastosować etykietę, lub wybierz inną opcję, aby zaplanować zastosowanie etykiety.

 5. Kliknij Zapisz. Następnie w komunikacie z prośbą o potwierdzenie kliknij Tak, rozumiem.
  Aby sprawdzić, czy etykieta została zastosowana, dodaj do tabeli raportowania kolumnę Etykiety lub Wszystkie etykiety.

Inne sposoby stosowania etykiet

 • Podczas tworzenia słów kluczowych w interfejsie Search Ads 360 możesz określić jedną lub więcej etykiet, aby zastosować je do tych nowych słów kluczowych.
 • Jeśli używasz arkusza zbiorczego do przesyłania nowej kampanii lub słów kluczowych, możesz zastosować etykiety do każdego elementu w arkuszu. Arkusze zbiorcze ułatwiają też kopiowanie i wklejanie etykiet na różnych kontach oraz generowanie ich na podstawie formuł.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false