Edytowanie kampanii

Informacje o edytowaniu kampanii, grup reklam i innych elementów

Search Ads 360 oferuje kilka różnych sposobów edytowania kampanii, grup reklam i innych elementów:

 • Edytowanie elementów pojedynczo: jeśli chcesz zmienić ustawienia tylko jednego lub dwóch określonych elementów (np. kierowanie na lokalizację w przypadku dwóch kampanii), kampanie i elementy musisz edytować osobno. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od razu.

 • Edytowanie elementów zbiorczo: niektóre typowe ustawienia możesz zmieniać w wielu kampaniach lub innych elementach naraz.
  Na przykład możesz określić zwiększenie dziennego budżetu o 5% i zastosować tę zmianę jednocześnie do grupy kampanii.

  Zmiany zbiorcze możesz zaplanować tak, by następowały w określonym czasie zamiast od razu.

 • Używanie automatycznych reguł do stosowania zmian zbiorczych: zamiast ręcznie wybierać kampanie i inne elementy do edytowania zbiorczego, możesz utworzyć reguły, które zbiorczo wprowadzają zmiany w elementach spełniających określone przez Ciebie kryteria.
  Możesz np. utworzyć uruchamianą co noc regułę wstrzymującą działanie wszystkich grup reklam, których koszt przekroczył podaną kwotę.

 • Cofanie zmian zbiorczych: gdy planujesz zmianę zbiorczą, możesz też podać czas, w którym Search Ads 360 ma ją cofnąć. Oprócz tego Search Ads 360 przechowuje historię wszystkich zmian zbiorczych z ostatnich 30 dni. Aby pobrać raport z tymi zmianami i je cofnąć, użyj arkusza zbiorczego.

Kampanie i inne elementy możesz też edytować w wyszukiwarce i zsynchronizować zmiany z Search Ads 360. Jeśli zamierzasz regularnie wprowadzać zmiany z poziomu wyszukiwarki, zaplanuj synchronizację co noc, by udostępnić zmiany w Search Ads 360.

Edytowanie reklam tekstowych

Na kontach wyszukiwarek Google Ads, Microsoft Advertising i Yahoo Gemini możesz edytować tekst reklamy, jej adresy URL oraz inne ustawienia bez utraty historii skuteczności tej reklamy.

Inne konta wyszukiwarek:

 • Edycja tekstu reklamy lub jej adresów URL spowoduje usunięcie istniejącej reklamy i utworzenie nowej. Nowa reklama nie będzie zawierać historii skuteczności poprzedniej reklamy, ale wciąż możesz generować raporty dotyczące starej, usuniętej reklamy.
 • Edytowanie szablonów lub parametrów adresu URL nie spowoduje usunięcia istniejącej reklamy i utworzenia nowej. Wyszukiwarka odpowiednio zaktualizuje bieżącą reklamę.

Na wszystkich kontach wyszukiwarek zmiana tekstu reklamy lub jej adresów URL spowoduje przekazanie reklamy do weryfikacji. Nie stanie się tak w przypadku zmiany szablonów lub parametrów adresu URL.

Edytowanie słów kluczowych

Na wszystkich kontach wyszukiwarek zmiana tekstu lub typu dopasowania słowa kluczowego spowoduje usunięcie istniejącego słowa kluczowego i utworzenie nowego. Nowe słowo kluczowe nie będzie zawierać historii skuteczności poprzedniego słowa kluczowego, ale wciąż możesz generować raporty dotyczące starego, usuniętego słowa kluczowego.

Edytowanie maksymalnego CPC, adresu URL strony docelowej, szablonów URL lub parametrów URL nie spowoduje usunięcia istniejącego słowa kluczowego i utworzenia nowego. Wyszukiwarka odpowiednio zaktualizuje bieżące słowo kluczowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?