Kreacje Rich Media

Co to jest rich media?

Rich media to termin z dziedziny reklamy cyfrowej oznaczający reklamę obejmującą zaawansowane funkcje takie jak wideo, dźwięk czy inne elementy zachęcające użytkowników do wchodzenia w interakcję i zapoznawania się z przekazem.

Reklamy tekstowe kuszą słowami, displayowe – obrazami, a reklamy multimedialne dostarczają więcej możliwości interakcji z odbiorcami. Mogą się rozwijać, „unosić” nad treścią strony itd. Zapewniają też dostęp do zagregowanych danych o zachowaniu odbiorców, w tym o liczbie rozwinięć, różnych zdarzeniach wyjściowych czy o ukończeniu odtwarzania wideo, co pozwala uzyskać szczegółowe informacje o skuteczności kampanii.

Format rich media umożliwia agencjom tworzenie złożonych reklam skutkujących działaniami użytkowników. Dzięki technologii HTML5 reklamy mogą zawierać wiele poziomów treści w jednym miejscu docelowym – filmy, gry, tweety z reklamy itd. Bez względu na to, czy chcesz po prostu zwiększyć liczbę kliknięć, czy zbudować świadomość marki, rich media jest formatem dla Ciebie.

Standardowe kreacje displayowe a kreacje multimedialne

Najważniejsze zalety kreacji Rich Media:

 • Angażują użytkowników, co skutkuje wyższym współczynnikiem interakcji
 • Wyższe wskaźniki konwersji, klikalności i obejrzeń
 • Lepsze dane niż w przypadku tradycyjnych reklam

Różnice między kreacjami standardowymi i Rich Media są pokazane poniżej:

Kreacja standardowa Kreacja Rich Media
 • Jeden plik w formacie .html, .gif, .png lub .jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 200 KB 
 • Nie zawiera filmów ani nie rozwija się
 • Zwykle śledzi tylko jeden link docelowy
 • Zwykle przekracza 200 KB
 • Może używać wielu plików
 • Może zawierać film
 • Może rozwijać się do większego rozmiaru
 • Może zawierać szczegółowe dane śledzące interakcje z użytkownikiem
 • Może śledzić wiele linków docelowych
 • Może zawierać inne funkcje specjalne (ankietę, galerię, opcję przesłania do znajomego itd.)
 • Niektórzy wydawcy mogą wymagać kontroli wczytywania

Typy kreacji multimedialnych

Studio obsługuje wiele typów kreacji umożliwiających wyświetlanie reklam multimedialnych w różny sposób w witrynie docelowej. Typy kreacji, zwane także formatami, są przypisywane, gdy grafik tworzy nową kreację w Studio.

Odwiedź Galerię Rich Media, by zobaczyć prawdziwe kreacje każdego typu.

Baner

Kreacja o stałym rozmiarze i położeniu na stronie lub w aplikacji mobilnej. Baner to najprostszy format reklamy mutimedialnej. Banerowe kreacje multimedialne mogą obejmować filmy i kontrolę wczytywania, która czeka na załadowanie całej strony przed załadowaniem kreacji.

Animated image of a rich media banner with video placed in fake page content

Zobacz przykładowe kreacje banerowe

Kreacje dynamiczne

Kreacje banerowe, rozwijane, pełnoekranowe i VPAID mogą być też dynamiczne. Kreacje dynamiczne korzystają z połączonego profilu zarządzania, który na bieżąco zmienia ich zawartość – ręcznie lub na podstawie reguł treści.
Rozwijana

Kreacja, która rozwija się poza swoje rozmiary początkowe, zasłaniając inne treści na stronie lub w aplikacji. Rozwinięcie może odbywać się po interakcji użytkownika (np. po kliknięciu, dotknięciu lub najechaniu myszą) lub automatycznie po załadowaniu strony (automatyczne rozwijanie). Kreacje mogą rozwijać się w dowolnym kierunku, przybierać różne kształty lub stosować efekty, a następnie zwijać po interakcji użytkownika, automatycznie po wyjechaniu kursorem poza reklamę czy po upływie określonego czasu. Inne typy kreacji rozwijanych to: lightbox, wielokierunkowa kreacja rozwijana i reklama przesuwająca w dół.

Kreacje rozwijane domyślnie rozwijają się nad treścią strony lub aplikacji, ale mogą też przesuwać treść strony w dół (patrz Przesuwająca w dół).

Animated example of an expanding creative on a fake publisher page.  

Zobacz przykładowe kreacje rozwijane

Pełnoekranowa

Kreacja wyświetlana nad treścią strony lub jako reklama pełnoekranowa podczas naturalnych punktów przejścia w aplikacjach mobilnych – np. w trakcie uruchamiania, ładowania lub przed filmem. Kreacje pełnoekranowe wyświetlane na stronach internetowych mogą podczas przewijania strony przesuwać się wraz z jej zawartością lub pozostawać nieruchome. Opcja blokady jest włączana na etapie trafikowania.

Illustration of an interstitial ad on a fake website

Zobacz przykładowe kreacje pełnoekranowe

Lightbox

Lightbox jest zaawansowanym formatem służącym do promowania marki w sieci reklamowej Google. Jest to kreacja rozwijana, która działa zarówno na komputerach, jak i na komórkach. Na komputerach rozwija się po dwusekundowym najechaniu myszą. Aby ją rozwinąć na komórkach, trzeba ją kliknąć. Po rozwinięciu kreacja lightbox zajmuje większość ekranu, wyświetlając treści z elementami marki obejmujące między innymi materiały wideo, gry czy mapy.

Animated Lightbox creative on a fake webpage

Zobacz przykładowe kreacje lightbox

Wielokierunkowa kreacja rozwijana (MDE)

Kreacja rozwijana w różnych kierunkach w zależności od jej umiejscowienia na stronie. Na przykład gdy reklama znajduje się w lewej części strony, automatycznie wykryje swoje położenie i rozwinie się w prawo. Jeśli ta sama reklama zostanie wyświetlona w prawej części strony, rozwinie się w lewo.

 

2 expanding ad images, one on left with inpage ad that expands right, and one on right with inpage ad that expands left

blue letter a Rozwinięcie w prawo    small green letter b Rozwinięcie w lewo

Zobacz przykładowe kreacje rozwijane wielokierunkowo

Przesuwająca w dół

Kreacja rozwijana, która podczas rozwijania przesuwa treść strony w dół, robiąc miejsce na wyświetlenie reklamy. Jeśli dla kreacji przesuwającej w dół obowiązuje limit wyświetleń na użytkownika (w danym okresie użytkownik może zobaczyć daną kreację rozwijającą się automatycznie tylko określoną liczbę razy), musisz utworzyć zarówno wersję rozwijającą się na życzenie użytkownika, jak i wersję automatycznie rozwijaną. Musisz również ustawić tę opcję na etapie trafikowania.

Stylized image of a push-down ad: green rectangle entire page of content

Zobacz przykładowe kreacje przesuwające w dół

Wideo

Kreacje wideo można stosować ze wszystkimi pozostałymi formatami. Przeczytaj o kreacjach VPAID poniżej, by dowiedzieć się więcej o reklamach wyświetlanych w ramach treści wideo wydawcy lub obok nich.

VPAID

VPAID oznacza Video Player-Ad Interface Definition (definicja interfejsu reklam w odtwarzaczu wideo). Kreacje VPAID wyświetlają się w odtwarzaczu wideo typu In-Stream wydawcy (np. w odtwarzaczu YouTube) i zazwyczaj obejmują treści wideo. Studio obsługuje linearne kreacje VPAID, które wyświetlają się przed filmem wydawcy, w jego trakcie lub po nim. Wypełniają cały ekran odtwarzacza.

Zobacz przykładowe kreacje VPAID

 
Dostępność typów kreacji zależy od poziomu wsparcia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?