Google Yayıncı Politikaları

(23 Mart 2022) Ukrayna'daki savaş nedeniyle; bu savaştan çıkar sağlayan, savaşı inkâr eden veya hoş gören içeriklerden para kazanma özelliğini askıya alıyoruz.

(10 Mart 2022) Google reklamcılık sistemlerinin Rusya'da kısa süre önce askıya alınması nedeniyle, AdSense, AdMob ve Google Ad Manager'da Rus kullanıcıların yeni hesap oluşturmasını askıya alıyoruz. Buna ek olarak, Rusya'da bulunan reklamverenler için Google mülklerinde ve dünya genelindeki ağlardaki reklamları da askıya alacağız.

(3 Mart 2022) Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle, reklamların Rusya'da bulunan kullanıcılara yayınlanmasını geçici olarak askıya alıyoruz.

(26 Şubat 2022) Ukrayna'daki savaşı göz önünde bulundurarak, Rusya Federasyonu'nun devlet destekli medya kuruluşlarının Google üzerinden para kazanmasını askıya alıyoruz. 

Durumu sürekli olarak izlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz.

Google Yayıncı Politikaları'nın ve Google Yayıncı Kısıtlamaları'nın tamamını yeni Yayıncı Politikaları Yardım Merkezi'ne taşıma ve birleştirme sürecindeyiz. Şimdilik tüm politikaları AdMob, AdSense ve Ad Manager yardım merkezlerinde görüntülemeye devam edebilirsiniz.

Google reklam koduyla içerik üzerinden para kazanırken aşağıdaki politikalara uymanız zorunludur. Bu politikalara uyulmaması, Google'ın reklamların içeriğinizde gösterilmesini engellemesi veya hesabınızın askıya alınması ya da feshedilmesiyle sonuçlanabilir.

Bu politika Google yayıncı ürünlerini kullanımınızı düzenleyen diğer tüm politikalara ek olarak geçerlidir.

Google, yayıncıların içeriklerinden para kazanmasına ve reklamverenlerin yararlı, alakalı ürün ve hizmetlerle potansiyel müşterilere ulaşmasına yardımcı olarak özgür ve açık bir internet oluşturulmasına katkı sağlar. Reklam ekosistemine duyulan güvenin korunması, para kazanmamızı sağlayan kaynaklarla ilgili sınırlar belirlenmesini gerektirmektedir.

Google Yayıncı Politikaları, aşağıdaki kategoriler halinde düzenlenmiştir:

Sözlükte yaygın olarak kullanılan politika terimleri ve terimlerin anlamları hakkında daha fazla bilgi edinin.

İçerik politikaları

Yasa dışı içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yasa dışı olan, yasa dışı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden.

 Yasa dışı içerik hakkında daha fazla bilgi

Fikri mülkiyetin kötüye kullanımı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Telif hakkını ihlal eden içerikler. Politikamız uyarınca, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na (DMCA) uygun ve hak ihlali iddiası içeren bildirimlere yanıt veririz. Bu formu kullanarak karşı bildirimde bulunabilirsiniz.
 • Taklit ürünler satan veya bunların satışı için tanıtım yapan içerikler. Taklit ürünlerde, başka birine ait bir ticari markayla bire bir aynı veya ondan çok zor ayırt edilebilen bir ticari marka ya da logo yer alır. Bu ürünler, marka sahibine ait orijinal ürün gibi görünmek amacıyla o ürünün marka özelliklerini taklit eder.

Fikri mülkiyetin kötüye kullanımı hakkında daha fazla bilgi

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Irk ya da etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre kişilere veya gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren ya da kişi veya grupları küçük düşürücü içerikler.

  Örnekler: Nefret gruplarının veya nefret grubu araçlarının tanıtımı, başkalarını bir kişi veya grubun insanlık dışı veya daha değersiz olduğuna ya da nefret edilmeyi hak ettiğine inanmaya teşvik etme

 • Bir kişi veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerikler.

  Örnekler: Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getirme, trajik bir olayın yaşanmadığını ya da mağdurların veya ailelerinin olayın örtbas edilmesinde rol aldığını ya da suç ortağı olduğunu öne sürme

 • Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermesini savunan içerikler.

  Örnekler: İntihar, anoreksi veya herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan; bir kişiyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden ya da başka bir kişiye yönelik saldırıları özendiren; başkalarına karşı şiddete teşvik eden, bu tür şiddeti yücelten veya hoş gören; terörist gruplar ya da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuruluşlar tarafından veya onları desteklemek için oluşturulan; yandaş toplamak dahil olmak üzere terör faaliyetlerini özendiren; uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan ya da terörist kuruluşların saldırılarını öven içerikler

 • Şantaj yoluyla başkalarını sömüren içerikler.

  Örnekler: Çıkar amaçlı içerik kaldırma, intikam amaçlı pornografi, şantaj

Tehlikeli ve hakaret barındıran içerikler hakkında daha fazla bilgi

Hayvanlara eziyet

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Hayvanlara eziyeti veya gereksiz şiddeti tanıtan içerikler.

  Örnekler: Horoz veya köpek dövüşü gibi, eğlence amaçlı olarak hayvanlara yapılan eziyeti tanıtma

 • Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden elde edilen ürünlerin satışı için tanıtım yapan içerikler.

  Örnekler: Kaplan, köpek balığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Hayvanlara eziyet hakkında daha fazla bilgi

Gerçeğe aykırı içerik

Yanıltıcı beyan

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yayıncı, içerik oluşturucu, içeriğin amacı veya içeriğin kendisiyle ilgili bilgileri yanlış yansıtan, yanlış beyan eden ya da gizleyen içerikler.
 • Başka bir şahıs, kuruluş, ürün veya hizmetle satış ortaklığı bulunduğu ya da bunlar tarafından desteklendiği yönünde yanlış izlenim uyandıran içerikler.

  Örnekler: Google ürünlerinin kimliğine bürünme, şirket logolarını kötüye kullanma

Yanıltıcı beyan hakkında daha fazla bilgi

Güvenilir olmayan ve zararlı iddialar

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunan içerikler.

  Örnekler: Yaşa veya doğum yerine göre siyasi adayların uygunluğu, halk oylaması prosedürleri, seçim sonuçları ya da seçimlere katılım oranı hakkında, resmi devlet kayıtlarıyla çelişen bilgiler

 • Sağlıkla ilgili zararlı iddiaları tanıtan veya güncel, büyük bir sağlık kriziyle ilgili olan ve yetkililerin vardığı bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikler.

  Örnekler: Aşı karşıtlığını savunma, AIDS veya COVID-19 gibi tıbbi hastalıkların varlığını reddetme, eşcinselliğin tedavi edilmesine yönelik terapiler

 • İklim değişikliği konusunda yetkililerin vardığı bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikler.

Güvenilir olmayan ve zararlı iddialar hakkında daha fazla bilgi

Yanıltıcı uygulamalar

Aşağıdakilere izin verilmez:

 • Yanlış veya net olmayan iddialar öne sürerek kullanıcıları içerikle etkileşime girmeleri için kandırma.
 • Kişisel bilgileri çalmaya veya kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşmaları için kandırmaya çalışma.

  Örnek: Kimlik avı gibi sosyal mühendislik faaliyetleri

 • İçerikleri, ürünleri veya hizmetleri doğru ya da dürüst olmayan veya aldatıcı iddialarla tanıtma.

  Örnekler: "Kısa Yoldan Zengin Olma" planları

 • İçeriklerinizin siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meseleler hakkında olduğu durumlarda, diğer site ya da hesaplarla koordine şekilde kimliğinizi veya kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri gizlemeniz ya da yanlış beyanda bulunmanız.

 • Menşe ülkeniz hakkında veya kendinizle ilgili diğer önemli bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunarak ya da bunları gizleyerek sizinkinden başka bir ülkede bulunan kullanıcılara siyaset, toplumsal sorunlar veya toplumu ilgilendiren konular hakkında içerik yönlendirmeniz.

Yanıltıcı uygulamalar hakkında daha fazla bilgi

İçeriği çarpıtılmış medya

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili medya içeriklerini çarpıtma yoluyla kullanıcıları yanıltan

İçeriği çarpıtılmış medya hakkında daha fazla bilgi

Dürüst olmayan davranışlara imkan verme

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Kullanıcıların başkalarını yanlış yönlendirmesine yardımcı olan içerikler.

  Örnekler: Pasaport, diploma veya akreditasyon gibi taklit veya sahte belgeler oluşturma; başkasının yerine dönem ödevi hazırlama, makale yazma veya sınava girme hizmetlerinin satışı veya dağıtımı; uyuşturucu testlerinden geçmeye yönelik bilgi veya ürünler

 • Herhangi bir türdeki bilgisayar korsanlığı veya program kırma eylemlerinin tanıtıldığı ya da kullanıcılara cihaz, yazılım, sunucu veya web siteleri üzerinde değişiklik yapmaları ya da bunlara izinsiz şekilde erişmeleri için gereken talimat, ekipman veya yazılımların sağlandığı içerikler.

  Örnekler: Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik yayınlama sistemlerine ya da cihazlarına yasa dışı erişim imkanı veren sayfalar veya ürünler; dijital hak yönetim teknolojilerinin atlanması dahil, telif hakkı korumasının atlanmasını sağlayan ürün ya da hizmetler; ilgili hizmetlere ücretsiz olarak erişilebilmesi için kablolu yayın veya uydu sinyallerini yasa dışı şekilde çözen ürünler; içerik sağlayıcı tarafından yasaklandığı durumlarda, kullanıcıların akışlı videoları indirmesine yardımcı olan ya da buna olanak sağlayan sayfalar

 • Bir kullanıcının başka bir kişiyi veya bu kişinin yaptıklarını ilgili kişinin izni olmadan takip etmesine ya da izlemesine olanak tanıyan içerikler veya bu eylemlere imkan sağlayan ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı içerikler.

  Örnekler: Bir kullanıcının başka bir kişiye ait kısa mesajları, telefon aramalarını veya tarama geçmişini izlemesine imkan veren casus yazılımlar/kötü amaçlı yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eşlerin gözetlenmesi için kullanılan casus yazılımlar ve teknolojiler; özellikle bir kişiyi izni olmadan gizlice izlemek ya da takip etmek için pazarlanan GPS izleyiciler; açıkça birisini gizlice izleme amacıyla pazarlanan gözetleme ekipmanlarının (ör. kameralar, ses kaydediciler, araç kameraları, bakıcı kameraları) tanıtımı

  Ancak, (a) özel dedektiflik hizmetleri ve (b) ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarını takip etmeleri veya izlemeleri için tasarlanan ürün ya da hizmetler bu kapsama dahil değildir.

 Dürüst olmayan davranışlara imkan verme hakkında daha fazla bilgi

Müstehcen içerik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Açık bir şekilde cinsellikle ilgili metin, görüntü, ses, video veya oyunlar barındıran içerikler.

  Örnekler: genital, anal ve/veya oral seks gibi cinsel eylemler; mastürbasyon; pornografik çizgi film ya da hentai; apaçık ve tam çıplaklık

 • Simülasyon olarak veya gerçek bir şekilde, rıza dışı gerçekleşen cinsellikle ilgili temalara yer verilen içerikler.

  Örnekler: tecavüz, ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, ölülerle cinsel ilişki, birinin öldürüldüğü görüntüler içeren materyaller, genç kız veya ergen temalı pornografi, reşit olmayanlarla flört

 • Müstehcenlik veya çıplaklık içerecek şekilde değiştirilmiş ya da üretilmiş içeriklerin üretimini veya dağıtımını teşvik eden içerikler.

  Örnekler: deepfake kullanarak pornografik içerik oluşturduğunu iddia eden site veya uygulamalar, deepfake kullanarak pornografik içerik oluşturmaya yönelik talimatlar, deepfake pornografi hizmetlerini önerme ya da karşılaştırma

    Müstehcen içerik hakkında daha fazla bilgi

Ücret karşılığında cinsel eylemler

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Ücret karşılığında cinsel eylem gerçekleştirmeyi teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilecek içerikler.

  Örnekler: Fuhuş; arkadaşlık ve eskort hizmetleri; erotik masaj; sarılma siteleri; bir katılımcının diğer katılımcıya para, hediye, finansal destek, mentorluk veya diğer avantajlar sağladığı ücret karşılığı buluşmalar ya da cinsel anlaşmalar (ör. menfaat karşılığı ilişki)

     Ücret karşılığında cinsel eylemler hakkında daha fazla bilgi

Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Yabancı bir kişiyle evliliği kolaylaştıran içerikler.

  Örnekler: Anlaşmalı (mail-order) evlilikler, uluslararası evlilik aracıları, romantizm amaçlı turlar

      Anlaşmalı (mail-order) evlilik hakkında daha fazla bilgi

Aile içeriklerindeki yetişkin temaları

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Aile kitlesi için uygun görünecek şekilde hazırlandığı halde cinsellik, şiddet veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirleri gibi yetişkin temalarına yer veren.

       Aile içeriklerindeki yetişkin temaları hakkında daha fazla bilgi

Çocukların cinsel istismarı ve çocuk istismarı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

 • Çocuklara yönelik cinsel istismar veya taciz niteliğinde olan veya çocuklara yönelik cinsel istismarı veya tacizi teşvik eden içerik. Bu içeriklere, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallerin tümü dahildir.
 • Çocukları tehlikeye atan içerik. Aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • "Cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemler" (ör. bir çocukla internet üzerinden veya gerçek hayatta cinsel temas kurmak ve/veya çocuğa cinsel içerikli resim göndermek ya da çocuktan bu tür bir resim almak için çocukla internette arkadaş olmak);
  • "Cinsel şantaj" (ör. bir çocuğun mahrem görüntülerine erişilerek veya erişildiği iddia edilerek çocuğun tehdit edilmesi veya çocuğa şantaj yapılması);
  • Reşit olmayan küçük yaştaki kişilerin cinsel obje olarak gösterilmesi (ör. çocuklara yönelik cinsel istismarı veya tacizi tasvir eden, teşvik eden veya tanıtan içerikler) ve
  • Çocuk ticareti (ör. bir çocuğun ticari cinsel istismar için pazarlanması veya buna teşvik edilmesi).

ABD Ulusal Kayıp ve Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne raporlama ve hesapları devre dışı bırakma gibi gerekli işlemleri yapacağız. Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesi altında olduğunu ya da bunlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun. Bir çocuğun ürünlerimizle bağlantılı olarak geçmişte veya şimdi tehlike yaşadığı konusunda endişeleriniz varsa davranışı Google'a bildirebilirsiniz.

        Çocukların cinsel istismarı ve çocuk istismarı hakkında daha fazla bilgi


Davranış politikaları

Dürüst olmayan beyanlar

Yayıncıların, Google reklamcılık sistemlerini kullanmayı veya bunlarla etkileşim kurmayı sağlamak amacıyla sunduğu bilgiler:

 • Doğru ve eksiksiz olmalı, yanıltıcı eksiklikler içermemelidir
 • Aldatıcı veya yanıltıcı bir şekilde ifade edilmemelidir

  Örnekler: yayıncı tarafından sunulan kişisel bilgilerin veya ödeme ayrıntılarının eksik, engellenmiş ya da yanlış olması; yayıncının web sitesiyle (ör. ads.txt dosyasında) veya uygulamasıyla (ör. app-ads.txt dosyasında) ilgili bilgilerin yanlış olması; kısmi veya yanlış URL'ler ya da AppID'ler içeren reklam istekleri.

               Dürüst olmayan beyanlar hakkında daha fazla bilgi

Engelleyici reklamlar

İçerikleri veya kullanıcı etkileşimlerini engelleyen, Google tarafından sunulan reklamlar

Google tarafından sunulan aşağıdaki türde reklamlara izin verilmez:

 • Gezinme öğeleriyle veya başka işlem öğeleriyle yer paylaşımlı ya da bu öğelere bitişik olan ve istenmeyen reklam etkileşimlerine yol açabilen reklamlar
 • İçeriklerin kullanılmasını ciddi ölçüde engelleyen reklamlar (içeriklerle yer paylaşımlı olma veya içerikleri görüntülü reklamcılık dışına itme dahil)
 • Kullanıcının reklamı tıklamadan ekrandan çıkamadığı bir "çıkmaz" ekrana yerleştirilen reklamlar 

               Engelleyici reklamlar hakkında daha fazla bilgi

Envanter değeri

Yayıncı içeriği olmayan ekranlarda gösterilen, Google tarafından sunulan reklamlar

Aşağıda belirtilen türdeki ekranlarda Google tarafından yayınlanan reklamlara izin verilmez:

 • Yayıncı içeriğinin bulunmadığı veya düşük değere sahip olan içerik içeren ekranlar
 • Yapım aşamasında olan ekranlar
 • Uyarı veya gezinme amacıyla ya da diğer davranışsal amaçlarla kullanılan ekranlar

Yayıncı içeriği olmayan ekranlarda gösterilen, Google tarafından sunulan reklamlar hakkında daha fazla bilgi

Bağlam dışı reklamlar

Google tarafından sunulan aşağıdaki türde reklamlara izin verilmez:

 • Arka planda çalışan uygulama veya web sayfalarında yer alan reklamlar
 • Ekranın dışında görünen reklamlar
 • Kullanıcının dikkatinin reklamı barındıran ekranda değil başka bir yerde olmasının beklendiği durumlarda yayınlanan reklamlar

Kullanıcılar reklamın hangi yayıncı içeriğiyle ilişkili olduğunu net bir şekilde anlayabilmelidir.

Bağlam dışı reklamlar hakkında daha fazla bilgi

Kopya içeriklerin yer aldığı ekranlarda gösterilen, Google tarafından sunulan reklamlar

Aşağıda belirtilen türdeki ekranlarda Google tarafından sunulan reklamlara izin verilmez:

 • Diğer kullanıcılardan kopyalanan veya ekrana yerleştirilen ve herhangi bir ek yorum içermeyen, derleme niteliğinde olmayan ya da orijinal içeriğe değer katmayan içeriklerin yer aldığı ekranlar

Fikri mülkiyetin kötüye kullanımı politikamıza da uymanız gerekir.

Kopya içeriklerin yer aldığı ekranlarda gösterilen, Google tarafından sunulan reklamlar hakkında daha fazla bilgi

Yayıncı içeriğinden daha fazla reklam veya ücretli tanıtım materyali

Aşağıda belirtilen türdeki ekranlarda Google tarafından sunulan reklamlara izin verilmez:

 • Yayıncı içeriğinden daha fazla reklam veya başka ücretli tanıtım materyali içeren ekranlar

Yayıncı içeriğinden daha fazla reklam veya ücretli tanıtım materyali hakkında daha fazla bilgi

 

Desteklenmeyen diller

Aşağıdaki özellikleri taşıyan içeriklere izin verilmez:

Desteklenmeyen diller hakkında daha fazla bilgi

 

 


Video politikaları

Video envanteriyle ilgili politikalar

Video envanterinden para kazanma, video içeriğine daha fazla değer katarak yayıncılara, kullanıcılara ve reklamverenlere fayda sağlayan bir yöntemdir. Google reklam koduyla para kazanılan video envanterinin ("Video Envanteri") yayıncılara, kullanıcılara ve reklamverenlere olumlu bir deneyim sunmasını sağlamak için Video Envanteri'nin yapısıyla ve uygulanmasıyla ilgili şartları aşağıda belirledik.

Envanteri doğru şekilde tanımlama

 1. Video Envanteri, aşağıdakiler dahil olmak üzere doğru sinyaller içeren bildirimler sağlamalıdır (Ad Manager için VAST reklam etiketi URL parametrelerine bakın):
  • Reklam yerleşiminin duyulabilirliği: Varsayılan olarak sesli veya sessiz (Ad Manager için vpmute parametresine bakın).
  • Reklam yerleşimi türü: Video içeriğine sahip video oynatıcılara sunulan video reklamlar, "yayın İçi" veya "eşlik eden içerik" yerleşimleri olarak doğru şekilde açıklanmalıdır (Ad Manager için plcmt parametresine bakın). Video oynatıcı olmayan yerleşimlere sunulan video reklamların bildirilmesine gerek yoktur ve envanter biçimine göre Google tarafından otomatik olarak "geçiş reklamı" veya "bağımsız" yerleşim olacak şekilde açıklanır.
   • "Yayın içi" video veya ses içeriği oynatıldığı sırada oynatılan bir video ya da işitsel reklam anlamına gelir. Bu durumda video veya ses içeriği kullanıcının ziyaretinin odak noktasıdır ya da kullanıcı tarafından açık bir şekilde istenmiştir.

    Örnek: Kullanıcı tarafından istenmiş video içeriği oynatılmadan önce, oynatıldığı sırada veya oynatıldıktan sonra oynatılan bir video reklam.

   • "Eşlik eden içerik", kullanıcının ziyaretine neden olan başlıca içeriğe eşlik eden video içeriği oynatıldığı sırada oynatılan bir video reklam anlamına gelir. Bu durumda video içeriği kullanıcının ziyaretinin odak noktası değildir veya kullanıcı tarafından açık bir şekilde istenmemiştir. Eşlik eden içerik yerleşimleri sayfanın gövdesinde yüklenmeli ve varsayılan olarak sessize alınmış olmalıdır.

    Örnek: Temel içerik sayfasının küçük bir bölümünü kaplayan sessize alınmış video içeriği oynatılmadan önce, oynatıldığı sırada veya oynatıldıktan sonra oynatılan bir video reklam.

   • "Geçiş reklamı", içerikler arasındaki geçişte başka akışlı video içeriği olmadan oynatılan video reklam anlamına gelir. Bu durumda video reklam, sayfanın odak noktasıdır ve görüntü alanının büyük kısmını kaplar.

    Örnek: Diğer tüm akışlı video içeriklerinden bağımsız olan, içerikteki rahatsız etmeyen bir araya veya geçişe tam görünüm olarak yerleştirilmiş bir video reklam.

   • "Bağımsız", oynatılan başka video içeriği olmadan oynatılan video reklam anlamına gelir. Bu durumda video reklam sayfanın odak noktası değildir.

    Örnek: Diğer tüm akışlı video içeriklerinden bağımsız olan, makale sayfasının sağ reklam sütunundaki bir banner'a yerleştirilmiş bir video reklam.

Not: Ayrıca Ad Manager için Yardım Merkezi sayfalarındaki ve ürün içi kontrollerdeki "yayın içi" terimi, bu politikalarda tanımlandığı gibi hem "yayın içi" hem de "eşlik eden içerik" terimlerini ifade eder. Bu politikalara göre "yayın içi" veya "eşlik eden içerik" olan Ad Manager video envanterinin bu politikalardaki ilgili şartlara uygun olması gerekir.

Desteklenen uygulamaları kullanma

 1. Yayın içi veya Eşlik eden içerik yerleşimleri, resmi bir Google Beta programı kapsamında olmadıkça, desteklenen platformlarda Google Interactive Media Ads SDK'sı ya da Google Programatik Erişim Kitaplığı'nı kullanmalıdır.
  • İş ortakları ve yayıncılar YouTube içeriklerinden para kazanmak için Etkileşimli Medya Reklamları ürünlerini kullanamaz. İş ortakları ve yayıncılar, YouTube içeriğinden YouTube İş Ortağı Programı aracılığıyla para kazanmalıdır.
 2. Geçiş reklamı veya bağımsız yerleşimler Google tarafından sağlanan çözümleri kullanmalıdır: web'de Google Yayıncı Etiketleri; uygulamada Google Mobile Ads SDK'sı (Ad Manager için; AdMob için).
  • Oyunlardaki yerleşimler hariç olmak üzere, Geçiş reklamı veya Bağımsız yerleşimlerde Google Interactive Media Ads SDK'sına izin verilmez.

Reklamverenin değerini koruma

 1. Sunulduğunda reklam içeriği veya kontrolleri de dahil olmak üzere video envanteri içeriği ya da kontrolleri (ör. oynatma, duraklatma, sessize alma, atlama ya da kapatma) engellenmiş, gizli veya çalışmaz durumda olmamalıdır.
 2. Yayın içi yerleşimler için işitsel reklamların sessize alınmış yerleşimlerde istenmemesi veya yayınlanmaması gerekir.

Kullanıcıya saygı

 1. Video Envanteri, şu koşullarla otomatik oynatılabilir:
  • Tüm yerleşim türlerinde yalnızca tek bir video envanteri herhangi bir zamanda sesli olarak otomatik oynatılabilir.
   • Yayın içi veya eşlik eden içerik yerleşimlerinde ayrıca herhangi bir zamanda görünümdeki tek bir video oynatıcı otomatik oynatılabilir.
  • Reklam, reklam biriminin en az %50'si görünür olana kadar otomatik oynatılmamalıdır.
 2. Video envanteri aşağıdaki durumlarda sabit olabilir:
  • Video veya reklam içeriği süresinin tamamı boyunca sunulan bir kapatma seçeneği olduğunda. Bu seçenek gizli, engellenmiş veya çalışmaz durumda olmamalıdır.
  • Yayın içi veya eşlik eden içerik yerleşimlerinde video oynatıcı ana içerik içinde başlatılmalı ve yalnızca kullanıcı ekranı kaydırarak video oynatıcının sayfanın dışında kalmasını sağladığında sabit bir yerleşime geçiş yapmalıdır.
Not: Politikalarımız, içerik üreticilerin ve yayıncıların Google reklam koduyla para kazanabileceği içerik türünü tanımlar. Yukarıdaki şartlar, reklamverenlere satın aldıkları yerleşimlerin kalitesini garanti etmez.

            Video envanteriyle ilgili politikalar hakkında daha fazla bilgi


Gizlilikle ilgili politikalar

Gizlilik açıklamaları

Yayıncılar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

 • Herhangi bir Google ürününü kullanmanızın sonucunda bir site, uygulama veya başka bir mülkte gerçekleşen veri toplama, paylaşma ya da kullanma işlemlerinin açıkça belirtildiği bir gizlilik politikasına sahip olmalı ve bu politikaya uymalıdır. Gizlilik politikasında, üçüncü tarafların, kullanıcılarınızın tarayıcılarına çerez yerleştirip çerezleri okuyabileceği veya web sitenizde reklam sunulmasının sonucunda bilgi toplamak için web işaretçilerini kullanabileceği belirtilmelidir.

  Google'ın veri kullanımıyla ilgili bu ifşa yükümlülüğüne uygun şekilde hareket etmek için Google'ın, iş ortaklarına ait site veya uygulamalar kullanıldığında verileri nasıl işlediğine dair bilgilerin yer aldığı sayfaya yönlendiren, belirgin bir bağlantı yayınlayabilirsiniz.

           Gizlilik açıklamaları hakkında daha fazla bilgi

Google alanlarındaki çerezler

Yayıncılar aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

 • Google alanlarında çerez oluşturmamalı veya Google alanlarında oluşturulan çerezleri değiştirmemeli, silmemeli ya da bu çerezlerin çalışmasına engel olmamalıdır.

           Google alanlarındaki çerezler hakkında daha fazla bilgi

Kullanıcıların tanımlanması

Yayıncılar:

 • HTTP çerezleri hariç, cihaz parmak izlerini veya yerel olarak paylaşılan nesneleri (ör. Flash çerezleri, tarayıcı yardımcı nesneleri, HTML5 yerel depolama alanı) ya da reklamcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve kullanıcılar tarafından sıfırlanabilen mobil cihaz tanımlayıcılarını kullanmamalıdır. Bu, IP adresinin sahtekarlık tespiti amacıyla kullanılmasını sınırlamaz.
 • Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya bu şekilde sınıflandırabileceği ya da belirli bir cihazı kalıcı olarak tanımlayan herhangi bir bilgiyi (ör. tanımlayıcının sıfırlanamadığı durumlarda bir cep telefonunun benzersiz tanımlayıcısı) Google'a iletmemelidir.
 • Google'ın sunduğu hizmetleri, açık bir uyarı olmadan ve kullanıcının bu tanımlama veya birleştirme işlemleri için önceden onayı alınmadan (ör. etkinleştirme işlemiyle), kimliği tanımlayabilecek bilgilerin, daha önce toplanan ve kimliği tanımlayabilecek şeklinde kategorize edilmeyen bilgilerle birleştirilmesini kolaylaştırmak için kullanmamalıdır. Kullanıcıların iznine bakılmaksızın, Google'ın toplu olarak raporladığı verileri ayrıştırmamanız gerekir.

  Daha fazla bilgi edinmek üzere lütfen Kullanıcı Tanımlama Politikası'na uymak için yardımcı bilgiler başlıklı makaleyi inceleyin.

 • AB kullanıcı rızası politikasına uymalıdır.

           Kullanıcıların tanımlanması hakkında daha fazla bilgi

Cihaz ve konum verilerinin kullanımı

Örneğin GPS, WiFi veya baz istasyonu verilerinden yararlanarak, son kullanıcının tam coğrafi konumunu tanımlayan ya da bu bilgiye ulaşmak için kullanılabilecek verileri toplamaları, işlemeleri veya ifşa etmeleri durumunda,

Yayıncılar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Kullanıcılara ait verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceği dahil olmak üzere, geçişlerde veya bilgiler girilmeden hemen önce, verilerinin reklam kişiselleştirme, analiz ve ilişkilendirme (uygun durumlarda) dahil hangi amaçlarla kullanılabileceğini kullanıcılara ifşa etmelidir.
 • Söz konusu bilgileri toplamadan, işlemeden veya ifşa etmeden önce son kullanıcıların açık iznini (ör. etkinleştirme işlemiyle) almalıdır.
 • Bu tür bilgileri Google'a şifrelenmiş olarak veya şifrelenmiş bir kanal üzerinden göndermelidir.
 • Ayrıca, bu tür bilgi toplama, işleme veya ifşa etme işlemlerini geçerli tüm gizlilik politikalarında açıklamalıdır.

            Cihaz ve konum verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) kapsamındaki bir uygulamaya, siteye veya site bölümüne herhangi bir Google reklamcılık hizmeti uygulamanız durumunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

 • Google Search Console üzerinden Google'ı COPPA kapsamındaki bu site veya site bölümleri hakkında bilgilendirmeli, reklam isteğini AdMob SDK'sını kullanarak etiketlemeli ya da siteniz, uygulamanız veya reklam isteğinizi çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi için etiketlemelisiniz.
 •  Aşağıdakileri hedeflemek amacıyla, ilgi alanına dayalı reklamcılık seçeneklerinden (yeniden pazarlama dahil) yararlanmamalısınız:
  • 13 yaşından küçük olduğunu bildiğiniz kullanıcıların geçmiş veya devam eden etkinlikleri veya
  • 13 yaşından küçük olan kullanıcılara yönelik sitelerdeki geçmiş veya devam eden etkinlikler

               Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) hakkında daha fazla bilgi


Koşullar ve diğer standartlar

Google Web Arama için spam politikaları

Aşağıdakini yapmamalısınız:

               Google Web Arama için spam politikaları hakkında daha fazla bilgi

Kötüye kullanım deneyimleri

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

               Kötüye kullanım deneyimleri hakkında daha fazla bilgi

Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılımlar

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Google tarafından sunulan reklamları bir bilgisayara, cihaza veya ağa zarar verebilecek ya da bunlara yetkisiz erişim elde edebilecek "kötü amaçlı yazılımlar" içeren ekranlara yerleştirmek.

  Örnekler: Bilgisayar virüsleri, fidye yazılımları, solucanlar, Truva atları, rootkit'ler, keylogger'lar, numara çeviriciler, casus yazılımlar, sahte güvenlik yazılımları ve diğer kötü amaçlı programlar veya uygulamalar

 • Google tarafından sunulan reklamları Google'ın İstenmeyen Yazılım Politikası'nı ihlal eden ekranlara yerleştirmek.

  Örnekler: Yazılımın sunduğu işlevler veya yazılımı yüklemenin tüm sonuçları hakkında şeffaf olmama, Hizmet Şartları ya da Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne yer vermeme, yazılımları veya uygulamaları kullanıcının bilgisi dışında paket haline getirme, kullanıcının izni olmadan sistem değişiklikleri yapma, kullanıcıların yazılımı devre dışı bırakmasını ya da kaldırmasını zorlaştırma, Google hizmet veya ürünleriyle etkileşime geçerken herkese açık olarak sunulan Google API'lerini gerektiği gibi kullanmama

   Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılımlar hakkında daha fazla bilgi

Better Ads Standartları 

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Google tarafından sunulan reklamları Better Ads Standartları'na uymayan ekranlara yerleştirmemelisiniz. İzin verilmeyen reklam deneyimi türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Coalition for Better Ads web sitesini ziyaret edin.

               Better Ads Standartları hakkında daha fazla bilgi

Yetkili envanter

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Google tarafından sunulan reklamları, ads.txt dosyasında envanterin yetkili satıcısı olarak dahil edilmediğiniz durumlarda ads.txt'nin kullanıldığı bir alana yerleştirmek. 

Sendikasyon iş ortakları söz konusuysa üst iş ortakları, alt iş ortaklarının kısa süre içinde bir ads.txt dosyasını alt alanlara eklediğinden ve üst iş ortağının alt envanterin yetkili satıcısı olarak belirtildiğinden emin olmalıdır.

               Yetkili envanter hakkında daha fazla bilgi

Yaptırımlara uygunluk

Google, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancılar Denetim Bürosu (OFAC), ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından uygulanan ve diğer geçerli yaptırımlara ve ihracat denetimlerine uymalıdır. Dolayısıyla Google yayıncı ürünleri, aşağıdaki ülke veya bölgelerdeki yayıncılar tarafından kullanılamaz:

 • Kırım
 • Küba
 • Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC)
 • İran
 • Kuzey Kore
 • Suriye

Google yayıncı ürünleri yukarıda listelenen, yaptırım uygulanan ülke veya bölgelerde bulunan bir taraf için ya da bu taraf adına kullanılamaz.

Ayrıca Google yayıncı ürünleri, geçerli ticari yaptırımlar ve ihracat uygunluk yasaları kapsamında kısıtlamaya tabi herhangi bir tüzel kişi veya şahıs tarafından kullanılamaz. Google yayıncı ürünleri, bu tür kısıtlanmış tüzel kişilere veya şahıslara ait, bunların kontrolündeki ya da bunlar adına hareket eden tüzel kişiler veya şahıslar için uygun değildir. 

Yayıncılar, OFAC yaptırımları dahil olmak üzere geçerli yaptırım ve ihracat yönetmeliklerine de uymalı, Google'ın bu yönetmelikleri ihlal etmesine neden olmayacaklarını kabul etmelidir. Google yayıncı ürünlerini, kısıtlama getirilen tüzel kişiler veya şahıslar için ya da bunlar adına kullanamazsınız. Google yayıncı ürünlerini, yaptırım uygulanan ülkelerde veya bölgelerde bulunan tüzel kişiler ya da şahıslar için veya bunlar adına kullanamazsınız.

               Yaptırımlara uygunluk hakkında daha fazla bilgi

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü