มาตรฐานของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

ภาพรวมของนโยบายและข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

Google ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงได้ทั่วไปโดยการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้จากเนื้อหา และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการ เราจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดเนื้อหาที่จะสร้างรายได้และพฤติกรรมที่ยอมรับได้ของทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณาเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในระบบนิเวศโฆษณา

มาตรฐานของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google


นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google 

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เมื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาด้วยโค้ดโฆษณา Google การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ Google บล็อกโฆษณาไม่ให้แสดงในเนื้อหาของคุณ หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณ

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่รวมอยู่ในนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google 


ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาระบุเนื้อหาที่ถูกจำกัดไม่ให้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาบางแหล่ง หากเนื้อหามีป้ายกำกับว่ามีข้อจำกัดด้านพื้นที่โฆษณาก็จะมีแหล่งที่มาของการโฆษณาจำนวนไม่มากที่มีสิทธิ์เสนอราคา

ในบางกรณี การจำกัดนี้หมายความว่าจะไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหาของคุณ โปรดทราบว่าโฆษณา Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะไม่แสดงในเนื้อหาที่มีป้ายกำกับว่ามีข้อจำกัดเหล่านี้ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google เหล่านี้ได้ แต่เนื้อหานี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับการโฆษณาน้อยกว่าที่เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ถูกจำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false