Lag en emnebasert søkemotor med schema.org-typer

Tenk deg at du har et nettsted om filmer. Kanskje du vil at de besøkende skal kunne søke på nettstedet etter sider om filmer, enten blant partnernettstedene dine eller nettet som helhet. Det kan du gjøre ved å bruke schema.org-typer med den tilpassede søkemotoren din for å opprette en emnebasert søkemotor.

En emnebasert søkemotor genererer resultater som omfatter den typen innhold du er ute etter, slik det er definert av nettredaktørene for resultatsidene. Hvis en av de besøkende for eksempel bruker den emnebaserte søkemotoren din for film til å søke etter Max Manus, kan du derfor være sikker på at resultatene handler om filmen fra 2008 – ikke om motstandsbevegelsen. Du kan lære mer om schema.org ved å klikke på Hva er schema.org? nedenfor.

Slik konfigurerer du søkemotoren din til å bruke Schema.org-typer:

  1. Velg søkemotoren du vil endre, i kontrollpanelet.
  2. Klikk på Konfigurering i menyen til venstre, og åpne Grunnleggende-fanen. 
  3. Under Blokkér sider som bruker schema.org-typer oppgir du opptil 10 skjematyper du vil ha med. Mens du skriver inn tekst i feltet, får du forslag til schema.org-typer i rullegardinlisten. Vær oppmerksom på at skjematyper er i en flettet struktur, så hvis du bruker en type som CreativeWork, inneholder den også resultater som er undertyper av CreativeWork, for eksempel Book eller Movie.  En komplett liste over typer finner du på schema.org
  4. Hvis du vil at søkemotoren din skal finne skjematyper fra hele nettet, fjerner du alle nettsteder fra listen over nettsteder som skal søkes på. Ellers presenterer søkemotoren din bare resultater fra listen over nettsteder som skal søkes på som samsvarer med minst én av skjematypene du har spesifisert.
  5. Klikk på Oppdater.

Hva er schema.org?

Schema.org er et prosjekt som har som mål å tilby nettredaktører HTML-kode de kan bruke til å merke innhold på måter som gjenkjennes av større søkeleverandører, deriblant Google. For eksempel kan nettredaktøren for et nettsted om filmer bruke skjematypen «Movie» og egenskaper som «director» eller «genre» i HTML-koden på nettstedet. Søkeleverandører kan bruke disse dataene for å få en bedre forståelse av innholdet på siden i søkeresultatene.