Understøttede browsere

Vi anbefaler, at du bruger en understøttet browser for at få adgang til alle funktionerne i Tilpasset søgning:

  • Den seneste og forrige version af Google Chrome 
  • Den seneste og forrige version af Firefox 
  • Internet Explorer 10 og 11
  • Den seneste version af Microsoft Edge
  • Den seneste og forrige version af Safari

Ud over at bruge en understøttet browser skal du sørge for, at JavaScript er aktiveret