Wijzigingen van uw zoekmachine bijhouden

Als u wilt weten welke wijzigingen zijn aangebracht in uw zoekmachine, kunt u het controlelogboek raadplegen. Ga als volgt te werk om het controlelogboek te bekijken:

  1. Selecteer in het configuratiescherm de zoekmachine die u wilt bewerken.
  2. Klik in het menu aan de linkerkant op Statistieken en logboeken en vervolgens op het tabblad Controlelogboek.

In het controlelogboek wordt vastgelegd wie er iets heeft gewijzigd, welk onderdeel is gewijzigd en op welk tijdstip de wijziging is uitgevoerd.