Getting started with Programmable Search Engine

Sites kiezen om op te nemen in uw zoekmachine

Pagina's of sites toevoegen aan of uitsluiten van uw zoekmachine werkt op dezelfde manier.In beide gevallen heeft u drie opties, met elk een andere werking.

Sites opnemen in uw zoekmachine:

 1. Selecteer in het configuratiescherm de zoekmachine die u wilt bewerken.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellen.
 3. Op het tabblad Algemeen klikt u onder Sites om te doorzoeken op Toevoegen.
 4. Voer de URL in die u wilt toevoegen en selecteer of u meer pagina's wilt opnemen die overeenkomen met die specifieke pagina, of gelinkte pagina's. Zie de tabel hieronder voor toelichting als u niet zeker weet welke optie u wilt kiezen.
 5. Klik op Opslaan.
Optie Werking
Alle pagina's opnemen waarvan het adres deze URL bevat Elke pagina die de URL bevat wordt geselecteerd om op te nemen of uit te sluiten. Als u bijvoorbeeld www.mysite.com invoert, komt de URL overeen met www.mysite.com/about.html maar niet met blog.mysite.com.
Alleen deze specifieke pagina of het door mij opgegeven URL-patroon opnemen Als u een specifieke pagina invoert, bijvoorbeeld www.mysite.com/about.html, komt de URL alleen overeen met precies die pagina. U kunt ook URL-patronen gebruiken, bijvoorbeeld www.mysite.com/*about. Zie Meer over URL-patronen hieronder als u niet zeker weet hoe u URL-patronen gebruikt.
Dynamisch links van deze pagina extraheren Sites of pagina's waarnaar op de opgegeven pagina wordt gelinkt, worden opgenomen. Vervolgens kunt u kiezen of u afzonderlijke pagina's, gedeeltelijke sites of volledige sites wilt opnemen op basis van de gevonden links. Stel bijvoorbeeld dat u www.mysite.com/about.html toevoegt, waarop een link naar www.myothersite.com staat. Dan wordt www.myothersite.com opgenomen in de zoekresultaten.

Sites uitsluiten van uw zoekmachine:

 1. Selecteer in het configuratiescherm de zoekmachine die u wilt bewerken.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellen.
 3. Op het tabblad Algemeen klikt u op Geavanceerd onder Sites om te doorzoeken om het gedeelte Sites om uit te sluiten uit te vouwen.
 4. Klik op Toevoegen onder Sites om uit te sluiten.
 5. Voer de URL in die u wilt uitsluiten en selecteer of u meer pagina's wilt opnemen die overeenkomen met die specifieke pagina, of gelinkte pagina's. Zie de tabel hieronder voor toelichting als u niet zeker weet welke optie u wilt kiezen.
 6. Klik op Opslaan.
Optie Werking
Alle pagina's uitsluiten waarvan het adres deze URL bevat Elke pagina die de URL bevat wordt geselecteerd om op te nemen of uit te sluiten. Als u bijvoorbeeld www.mysite.com invoert, komt de URL overeen met www.mysite.com/about.html maar niet met blog.mysite.com.
Alleen deze specifieke pagina of het door mij opgegeven URL-patroon uitsluiten Als u een specifieke pagina invoert, bijvoorbeeld www.mysite.com/about.html, komt de URL alleen overeen met precies die pagina. U kunt ook URL-patronen gebruiken, bijvoorbeeld www.mysite.com/*about. Zie Meer over URL-patronen hieronder als u niet zeker weet hoe u URL-patronen gebruikt.
Dynamisch links van deze pagina extraheren Sites of pagina's waarnaar op de opgegeven pagina wordt gelinkt, worden uitgesloten. Vervolgens kunt u kiezen of u afzonderlijke pagina's, gedeeltelijke sites of volledige sites wilt uitsluiten op basis van de gevonden links. Stel bijvoorbeeld dat u www.mysite.com/about.html toevoegt, waarop een link naar www.myothersite.com staat. Dan wordt www.myothersite.com uitgesloten van de zoekresultaten.

Meer over URL-patronen

U kunt URL-patronen opgeven voor een gedeelte van een site of een hele site, zonder dat u alle mogelijke pagina's afzonderlijk hoeft op te geven.Vergeet niet dat URL-patronen hoofdlettergevoelig zijn.

 • Volledig domein. Als u alles op een domein wilt opnemen in de zoekresultaten, voert u het domein in als *.mysite.com/*. Hierdoor worden alle pagina's op het domein geselecteerd, bijvoorbeeld blog.mysite.com en www.mysite.com.
 • Volledige site. Als u een volledige site wilt opnemen, geeft u de site op, gevolgd door een jokerteken. Bijvoorbeeld: met www.mysite.com/* wordt alle inhoud op www.mysite.com opgenomen, maar niet inhoud op blog.mysite.com.
 • Gedeelten van een site. Als u specifieke gedeelten van een site wilt opnemen, gebruikt u een URL-patroon om op te geven welk deel van een site u wilt opnemen. Bijvoorbeeld: www.mysite.com/*dogs komt overeen met alle URL's die beginnen met www.mysite.com/ en het woord 'dogs' bevatten, bijvoorbeeld www.mysite.com/dogs.html en www.mysite.com/lots-of-dogs.html. Maar www.mysite.com/dogs/* komt alleen overeen met pagina's die beginnen met www.mysite.com/dogs/. Het komt niet overeen met www.mysite.com/dogs.html.
 • Losse pagina's. Als u specifieke pagina's wilt opnemen, kunt u de URL's van die pagina's gebruiken. U kunt bijvoorbeeld www.mysite.com/mijnpagina.html opgeven om de inhoud van mijnpagina.html in uw zoekresultaten op te nemen.

In de onderstaande tabel vindt u gedetailleerdere voorbeelden:

Patroon Beschrijving Komt overeen met Komt niet overeen met
www.example.com/ Komt overeen met één pagina www.example.com/
example.com/
host.example.com
www.example.com/stamps
www.example.com/* Komt overeen met alle URL's die beginnen met www.example.com of example.com www.example.com
www.example.com/stamps
example.com/stamps
host.example.com/
host.example.com/stamps
www.example.com/*kites Komt overeen met alle URL's die beginnen met www.example.com/ of example.com/ en het woord 'kites' bevatten www.example.com/kites.html
www.example.com/kites/page2.html
www.example.com/funwithkites.html
www.example.com
www.example.com/stamps
www.example.com/product.asp*cat=Elec Komt overeen met alle URL's die beginnen met www.example.com/product.asp en die de term 'cat=Elec' bevatten www.example.com/product.asp?sku=20283&cat=Elec www.example.com
www.example.com/stamps
www.example.com/*kites*fly Komt overeen met alle URL's die beginnen met www.example.com en die de woorden 'kites' en 'fly' bevatten ww.example.com/kites/howto/fly.html
www.example.com/fly/howto/kites.html
www.example.com/kites/help.html
www.example.com/help/fly.html
*.example.com/* Komt overeen met alle subdomeinen onder example.com www.example.com/stamps
host.parent.example.com/kites
example.com/kites/fly.html
example.host.com