Avanserte Google Site Search-funksjoner

Med Google Site Search kan du velge utseende og preg for søkemotoren din. For å administrere de avanserte søkekontrollene klikker du først på Søkefunksjoner-linken i kontrollpanelet og deretter på Avansert-fanen.

Søkekontroll Detaljer Verdier som støttes
Nettsøk-innstillinger
Detaljnivå-stil Stiller inn detaljnivå-stil som faner eller koblinger. Hvis CSE-en din bruker både nett- og bildesøk, bruker du standardkonfigurasjonen. Linker, faner
Sikkert Søk Filtrer erotisk innhold i søkeresultater. Av, Moderat, Strengt
Resultatlogg Gjør det mulig å bruke Tilbake-knappen i nettleseren til å se tidligere søkeresultatsider. Aktiver / Deaktiver
Ingen resultater-streng Angir standardteksten som skal vises når det ikke er noen resultater som samsvarer med søket. Tekst
Linkmål Angir linkmålet for linker som er innebygd i søkeresultatene. blank, self, top_frame, server
Søketillegg Legger til ekstra søkeparametre i søket. Søkeresultatene blir levert med «OR»-logikk. Alle slags søkeord som skal legges til et brukersøk.
Søkeparameternavn En streng som angir søkeparameteret navn i resultatnettadressen. Enhver streng som identifiserer søket. Bør samsvare med strengen (hvis det er releavnt) som brukes i Google Analytics
Nettsøkbegrensninger
Språkbegrensning Begrenser søkeresultater til dokumenter som er skrevet på et bestemt språk. Støttede språk
Landbegrensning Begrenser søkeresultater til dokumenter fra ett bestemt land. Støttede land-verdier
Flytt opp resultatene etter plassering Øk søkeresultatene som har et opprinnelsesland som samsvarer med parameterverdien. Støttede lokaliteter
Sorter etter Sorter resultater enten etter dato eller etter annet strukturert innhold. Denne konfigurasjonen bør samsvare med konfigurasjonen som er angitt under Kontrollpanel > Søkefunksjoner > Avansert > Sortering av resultater.  
Som nettstedsøk Begrenser resultater til sider fra ett bestemt nettsted. Nettadressen til et nettsted
Ekstra søkeord Filtrer søkeresultater med logisk OR Søkeord som skal begrense søkeresultat med logisk OR
Filtrer Automatisk filtrering av søkeresultater. Sann, Usann
Resultatstørrelse Antall resultater som skal returneres per søk. Heltall mellom 1 og 20.
Bildesøkbegrensninger
Flere begrensninger som er tilgjengelig for nettsøk, er også tilgjengelig for bildesøk. Se nettsøkbegrensninger for tilgjengelige alternativer.
Resultatstørrelse Antall resultater som skal returneres per søk. Heltall mellom 1 og 20.
Bruk bildesøk som standardinnstiling Standardsøk blir som standard bildesøkresultater Aktiver, Deaktiver