Statistikk og Analytics-rapporter for Nettstedsøk

Du kan bruke både Custom Search og Google Analytics til å hente data for søkemotoren din. Dataene i Custom Search samsvarer imidlertid ikke nødvendigvis med dataene i Google Analytics (se nedenfor). Vi anbefaler at du bruker Statisikk-siden i Google Tilpasset søk til å se det nøyaktige antallet søk som er blitt utført med søkemotoren din. Bruk Google Analytics-dataene til å forstå brukeratferden og følge med på søkekvaliteten.

Det er to måter å få detaljert bruksinformasjon om søkemotoren din på.

 • Statistikk-fanen i siden for Statistikk og Logger viser populære søk for den tilpassede søkemotoren din. Du kan se denne informasjonen oppdelt etter dag, uke, måned, år eller til og med hele søkemotorens levetid. Statistikk-siden gir detaljerte data om søkebruken og det samlede antallet utførte søk.

  For å vise populære søk på nettstedet ditt (for eksempel for å hjelpe søkere å finne populære sider), kopier koden i Populære nettsøk-siden og lim den inn i dine sider.


 • Nettstedssøk-rapportene i Google Analytics gir data og statistikk over hvordan folk bruker søket på nettstedet ditt. Hvis du allerede har en Google Analytics-konto (som bruker samme Google-konto som du bruker til søkemotoren), anbefaler vi at du konfigurerer disse rapportene direkte fra kontrollpanelet i Custom Search. Nettsted-søkerapportene gir følgende opplysninger:
  • Søkebruk: Hva søkte brukerne etter på nettstedet ditt? La de til detaljer i søkene? Hvor gikk de etter søket?
  • Populære søk: Hva søker folk etter?
  • Sider: Hvilke sider på nettstedet har høyest søkebruk?

Hvorfor samsvarer ikke statistikkdataene med nettstedsøkedataene i Analytics?

Statistikkdataene i Google Custom Search kan avvike fra dataene som vises i andre verktøy, for eksempel Google Analytics. Noen mulige årsaker til dette er:

 • Google Custom Search / Google Nettstedssøk gir 20 resultater om gangen. Når en bruker søker etter [pizza] og så klikker på den andre siden med resultater (f.eks. for å se resultat 21-40), regnes det i Google Custom Search for å være et søk nummer to etter ordet [pizza]. Google Analytics regner bare unike søk per besøk, og teller begge som ett søk. På samme måte regnes det som separate søk i Google Custom Search søk hvis brukeren søker etter [pizza] to ganger i løpet av et besøk.

 • Google Analytics sporer trafikk bare fra brukere som har aktivert JavaScript i nettleseren.

 • Google Analytics sporer besøk bare til sider som inneholder en riktig konfigurert Analytics JavaScript-kode. Hvis noen sider på nettstedet ikke har koden, sporer ikke Analytics besøk til disse sidene. Søk fra sider som ikke inneholder Analytics-koden, blir likevel sporet i CSE-statistikken. Statistikk-siden i Custom Search sporer også søk fra søkemotorens startside, mens Google Analytics ikke gjør det.

 • Når du legger til Google Analytics-sporingskoden på nettstedet ditt, sporer Analytics bruk fra da koden ble lagt til. Statistikk-siden i Google Custom Search viser totalt antall søk siden søkemotoren ble opprettet.

 • Google Analytics sporer ingen søk som kommer fra automatiske skript som du kjører på nettstedet.