Sammanfattande rapporter om EU-tester avseende ekodesigndirektivet (2009/125/EC)

På den här sidan hittar du sammanfattningar av testresultat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Sammanfattande rapporter om test för kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge

Pixel

Pixel 5, modell GTT9Q

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel 5

Modellnummer

GTT9Q

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1000-UK, G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, TC G1000-UK, TC G1001-UK 

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 2,0 A 18,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Mobil: 5G millimetervågor, 5G Sub-6, LTE
Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<2 minuter

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,2 W
Standbyläge: 0,2 W
Nätverksportar:
Mobil: 0,6 W
Wifi: 0,6 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,6 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Mobil: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Flygplansläge.

Wifi: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Wifi med på/av-knappen.

Pixel 4a (5G), modell G025I

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel 4a (5G)

Modellnummer

G025I

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1000-UK, G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, TC G1000-UK, TC G1001-UK 

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 2,0 A 18,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Mobil: 5G millimetervågor, 5G Sub-6, LTE
Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<2 minuter

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,2W 
Standbyläge: 0,2 W
Nätverksportar:
Mobil: 0,5 W
Wifi: 1,0 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,0 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Mobil: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Flygplansläge.

Wifi: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Wifi med på/av-knappen.

Pixel 4a, modell G025N

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel 4a

Modellnummer

G025N

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1000-UK, G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, TC G1000-UK, TC G1001-UK 

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 2,0 A 18,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Mobil: LTE
Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<2 minuter

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,2 W
Standbyläge: 0,2 W
Nätverksportar:
Mobil: 0,5 W
Wifi: 1,0 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,0 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Mobil: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Flygplansläge.

Wifi: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Wifi med på/av-knappen. 

Pixel 4, modell G020P

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel 4

Modellnummer

G020P

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1000-UK, G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, TC G1000-UK, TC G1001-UK 

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 2,0 A 18,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Mobil: LTE
Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<2 minuter

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,2 W
Standbyläge: 0,5 W
Nätverksportar:
Mobil: 0,7 W
Wifi: 0,7 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,7 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Mobil: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Flygplansläge.

Wifi: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Wifi med på/av-knappen.

Pixel 4 XL, modell G020M

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel 4

Modellnummer

G020P

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1000-UK, G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, TC G1000-UK, TC G1001-UK 

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 2,0 A 18,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Mobil: LTE
Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<2 minuter

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,5 W
Standbyläge: 0,5 W
Nätverksportar:
Mobil: 0,6 W
Wifi: 0,6 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,6 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Mobil: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Flygplansläge.

Wifi: Öppna Inställningar och sedan Nätverk och internet och aktivera eller inaktivera Wifi med på/av-knappen.

Pixelbook och Pixel Slate

Pixelbook Go, modell G021A

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixelbook Go

Modellnummer

G021A

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W16-045N5C, W16-045N5B

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 3,0 A 27,0 W
12,0 V⎓ 3,0 A 36,0 W
15,0 V⎓ 3,0 A 45,0 W
20,0 V⎓ 2,25 A 45,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<8,5 minut

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,3 W
Standbyläge: 0,4 W
Nätverksportar:
Wifi: 0,4 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,4 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Klicka på wifi-symbolen nere till höger på skärmen och aktivera eller inaktivera Wifi i inställningarna.

Pixel Slate, modell C1A

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixel Slate

Modellnummer

C1A

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W16-045N5C, W16-045N5B

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 3,0 A 27,0 W
12,0 V⎓ 3,0 A 36,0 W
15,0 V⎓ 3,0 A 45,0 W
20,0 V⎓ 2,25 A 45,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<8,5 minut

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,3 W
Standbyläge: 0,7 W (indikator för batterinivå)
Nätverksportar:
Wifi: 0,7 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,7 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Klicka på wifi-symbolen nere till höger på skärmen och aktivera eller inaktivera Wifi i inställningarna.

Pixelbook, modell C0A

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Pixelbook

Modellnummer

C0A

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W16-045N5C, W16-045N5B

Utgående effekt:
5,0 V⎓ 3,0 A 15,0 W
9,0 V⎓ 3,0 A 27,0 W
12,0 V⎓ 3,0 A 36,0 W
15,0 V⎓ 3,0 A 45,0 W
20,0 V⎓ 2,25 A 45,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Ja

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<8,5 minut

Testresultat för elförbrukning i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Frånläge: 0,2 W
Nätverksportar:
Wifi: 1,4 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,4 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Klicka på wifi-symbolen nere till höger på skärmen och aktivera eller inaktivera Wifi i inställningarna.

Nest

Nest Audio, modell GXCA6

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Audio

Modellnummer

GXCA6

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: GC867, G10U2
Utgående effekt: 24,0 V⎓ 1,25 A 30,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksportar
Wifi: 1,3 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,3 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Mini (andra generationen), modell H2C

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Mini (andra generationen)

Modellnummer

H2C

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1029, G1030
Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 1,6 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,6 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Home Max, modell H0B

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Home Max

Modellnummer

H0B

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Internt nätaggregat

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

Inte tillämpligt. Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare som alltid är på.

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 5,0 
W

Testad i enlighet med EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt på Ljud av
Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare som alltid är på.

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

5,0 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Google Home, modell H0ME

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Google Home

Modellnummer

H0ME

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W16-033N1B, W16-033N1C
Utgående effekt: 16,5 V⎓ 2,0 A 33,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

Inte tillämpligt. Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare som alltid är på.

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 2,4 W

Testad i enlighet med EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt på Ljud av
Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare som alltid är på.

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

2,4 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Hub (andra generationen), modell GUIK2

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Hub (andra generationen)

Modellnummer

GUIK2

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W18-015N1B, W18-015N1C
Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

5 minuter

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 1,9 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,9 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Hub, modell H1A

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Hub

Modellnummer

H1A

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W18-015N1B, W18-015N1C
Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

5 minuter

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 1,9 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

1,9 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Hub Max, modell H2A

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Hub Max

Modellnummer

H2A

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: W18-030N1B, W18-030N1C
Utgående effekt: 24,0 V⎓ 1,25 A 30,0 W

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

Inte tillämpligt. Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare med pekskärmsfunktion.

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksport
Wifi: 3,4 W

Testad i enlighet med EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt på Ljud av
Effekt på ≤2 W i nätverksanslutet standbyläge anses vara olämpligt för avsedd användning för att upprätthålla enhetens grundläggande funktion som en assistent och ansluten högtalare med pekskärmsfunktion.

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

3,4 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Nest Wifi-router, modell H2D

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Wifi-router

Modellnummer

H2D

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, med hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1029, G1030

Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Ja

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådbunden
Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Signal för trådbundet eller trådlöst nätverk

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac Dubbla frekvensband samtidigt (2,4 GHz/5,0 GHz)

GBe

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksportar
Wifi 2,4 GHz: 3,8 W
Wifi 5,0 GHz: 3,8 W
WAN: 3,9 W
LAN: 4,0 W
Alla portar, wifi 2,4 GHz: 4,0 W
Alla portar, wifi 5,0 GHz: 4,0 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

4,0 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt

Nest Wifi-åtkomstpunkt, modell H2E

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Wifi-åtkomstpunkt

Modellnummer

H2E

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, med hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1029, G1030

Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Ja

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

1

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac Dubbla frekvensband samtidigt (2,4 GHz/5,0 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksportar
Wifi 2,4 GHz: 4,1 W
Wifi 5,0 GHz: 4,1 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

4,1 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt. Produkten förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för den avsedda användningen och har ingen trådbunden nätverksanslutning.

Google Wifi, modell GJ2CQ

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Google Wifi

Modellnummer

GJ2CQ

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, med hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Externa nätaggregatsmodeller: G1029, G1030

Utgående effekt: 14,0 V⎓ 1,1 A 15,4 W

HiNA-funktioner

Ja

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

3

Typ av nätverksportar

Trådbunden
Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac Dubbla frekvensband samtidigt (2,4 GHz/5,0 GHz)

GBe

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksportar
Wifi 2,4 GHz: 2,8 W
Wifi 5,0 GHz: 2,8 W
Wifi 5,0 GHz: 2,8 W

Testad enligt EN 50564:2011 med mikrofonreglaget inställt Ljud av

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

4,1 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Inte tillämpligt

Nest Protect ansluten till elnät (andra generationen), modell A14

Testsammanfattning om energirelaterade produkter
Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008

Tillverkare

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 USA

Produktnamn

Nest Protect ansluten till elnät (andra generationen)

Modellnummer

A14

Produkttyp

Nätverksansluten produkt, utan hög nätverkstillgänglighet (HiNA)

Information om nätaggregat

Internt nätaggregat

HiNA-funktioner

Inte tillämpligt

Produktkategori

Konsumentprodukt

Totalt antal nätverksportar

2

Typ av nätverksportar

Trådlös

Inaktiveras nätverksportarna före leverans?

Nej

Finns det ett tillgängligt standby- eller frånläge?

Nej. Produkten är nätverksansluten utrustning vars syfte är att tillhandahålla kontinuerlig nätverkstillgänglighet, vilket gör från- och standbylägen olämpliga för den avsedda användningen.

Utlösare som används för att återaktivera utrustningen

Trådlös nätverkssignal

Specifikationer om högsta nätverksprestanda och det kommunikationsprotokoll som används av produkten

Wifi: IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Thread: IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)

Tid efter vilket nätverksanslutet standbyläge aktiveras

<10 sekunder

Testresultat för elförbrukning i nätverksanslutet standbyläge vid ingående effekt på 230 V~ 50 Hz

Nätverksportar
Wifi + Thread: 0,6 W

Testad enligt EN 50564:2011

Produktens högsta elförbrukning i alla skick med nätverksanslutet standbyläge

0,6 W

Metod för inaktivering och återaktivering av trådlösa nätverksportar

Ej tillämpligt. Produkten är ett larmsystem för livräddning som förlitar sig på wifi- och Thread-nätverk för att fungera tillförlitligt och säkert.

På den här sidan hittar du sammanfattningar av testresultat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Sammanfattande rapporter om test för kommissionens förordning (EU) 2019/1782 gällande krav på ekodesign för externa nätaggregats verkningsgrad

G1029, G1030

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1029, G1030

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

14,0

V ⎓

Utgående ström

1,1

A

Utgående effekt

15,4

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

86,3

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,7

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

GC867, G10U2

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GC867, G10U2

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

24,0

V ⎓

Utgående ström

1,25

A

Utgående effekt

30,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

88,6

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

84,6

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

G1029, G1030

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1029, G1030

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

14,0

V ⎓

Utgående ström

1,1

A

Utgående effekt

15,4

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,4

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,3

%

Elförbrukning vid noll-last

0,06

W

W18-030N1B, W18-030N1C

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W18-030N1B, W18-030N1C

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

24,0

V ⎓

Utgående ström

1,25

A

Utgående effekt

30,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

88,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,8

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

G1002, G1003

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1002, G1003

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,5

A

Utgående effekt

7,5

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

79,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,03

W

S005BBV0500100

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

S005BBV0500100

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

75,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

S005BBB0500100

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

S005BBB0500100

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

75,3

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

A0040, A0043

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0040, A0043

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,4

A

Utgående effekt

7,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

81,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,01

W

A0048, A0049

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0048, A0049

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
15,0

V ⎓

Utgående ström

2,0
3,0
1,87

A

Utgående effekt

10,0
27,0
28,05

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

80,0

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

76,8

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

W16-045N5C, W16-045N5B

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W16-045N5C, W16-045N5B

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
12,0
15,0
20,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
3,0
3,0
3,0
2,25

A

Utgående effekt

15,0
27,0
36,0
45,0
45,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

87,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,7

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

W16-033N1C, W16-033N1B

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W16-033N1C, W16-033N1B

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

16,5

V ⎓

Utgående ström

2,0

A

Utgående effekt

33,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,4

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,3

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

A0071, A0072

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0071, A0072

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
15,0

V ⎓

Utgående ström

2,0
3,0
1,87

A

Utgående effekt

10,0
27,0
28,05

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

81,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

75,6

%

Elförbrukning vid noll-last

0,09

W

A0019, A0021

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0019, A0021

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,4

A

Utgående effekt

7,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,6

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,01

W

G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, G1000-UK, TC G1000-UK, TC G1001-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, G1000-UK, TC G1000-UK, TC G1001-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

84,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

82,5

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

G1000-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1000-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,0

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,0

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

G1001-EU, G1001-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1001-EU, G1001-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,2

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,0

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

GL0400, GL0401

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GL0400, GL0401

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

78,9

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,04

W

GL0100, GL0101

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GL0100, GL0101

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

3,0

A

Utgående effekt

15,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

78,1

%

Elförbrukning vid noll-last

0,04

W

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false