Declarația de conformitate a controlerului Stadia

Declarație de conformitate UE

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Această declarație de conformitate este eliberată pentru:

Numărul modelului de echipament radio: H2B
Numele produsului:   dispozitiv media
Numărul de serie al echipamentelor radio H2B vizate de această Declarație de conformitate UE: YMDDLAAXXXXX (Y = an, M = lună, DD = zi, L = producător și locație, AA = codul produsului, XXXXX = număr de serie)
Versiune de software  003.006.006.0049.0121
Accesorii incluse Adaptor de curent Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. sau Salcomp (Guigang) Co., Ltd. model nr. G1002 și G1003 și cablu USB-A la USB-C

Noi, Google LLC, declarăm pe propria răspundere că produsele menționate mai sus corespund cerințelor esențiale ale următoarelor directive ale Uniunii Europene:

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu următoarele reglementări:

Directiva privind echipamentele radio (RED)   2014/53/UE
Directiva privind cerințele de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Directiva RoHS reformată

2011/65/UE

Procedura de evaluare a conformității menționată în Articolul 10 și detaliată în Anexa III a Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE a fost urmată și aplicată cu implicarea unui organism notificat, CETECOM GmbH, numărul 0680. Organismul notificat a aplicat Modulul B + C și a emis certificatul de examinare UE de tip R19-0717-01-TEC.

Următoarele standarde armonizate și documente normative sunt cele în legătură cu care se declară conformitatea produsului și prin trimitere specifică la cerințele esențiale ale Directivelor menționate:

Sănătate și siguranță (Articolul 3.1 litera (a) din RED) EN 62311:2008, EN50566:2017, 
EN62209-2:2010, EN50663:2017, EN62479:2010
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN62368:2014+A11:2017+AC:2017
CEM (articolul 3.1 litera (b) din RED) EN 55032:2012/AC:2013
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
Spectru (articolul 3.2 din RED) EN 300 328 V2.1.1
EN 301 893 V2.1.1

Echipamente în cadrul anumitor categorii sau 
clase (articolul 3.3 din RED)

 Nu este cazul
Directiva privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact
energetic, 2009/125/CE
Regulamentul nr. 278/2009
Directiva RoHS reformată, 2011/65/UE EN 50581:2012

 

Alte informații despre conformitate:                                           fără

                                    

* Semnătura apare în versiunea în limba engleză a Declarației de conformitate

_____________________________________________________________________________ 

Semnătura Data eliberării: [21 mai 2019 în Mountain View, CA, S.U.A.]

 

Ajay Kamath

Director, Ingineria Integrității Produselor

 

Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
false