ข้อกำหนดในการให้บริการของ Nest

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2019

ขอขอบคุณที่ใช้อุปกรณ์และบริการ Nest อุปกรณ์และบริการ Nest เป็น "บริการ" อย่างหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องของ Google ("Google ToS") โดย Google LLC (หรือ Google Ireland Limited ตามที่เกี่ยวข้องหากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์) การใช้อุปกรณ์และบริการ Nest อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ("ข้อกำหนดของ Nest" หรือ "ข้อกำหนดเหล่านี้") นอกเหนือจาก Google ToS หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของ Nest และ Google ToS ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า

"อุปกรณ์และบริการ Nest" ที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลครอบคลุมประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบรนด์ Nest และฟีเจอร์ต่างๆ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์ Nest”) ซึ่งได้แก่ ตัวควบคุมอุณหภูมิของ Nest, Nest Cam, อุปกรณ์ Smart Display แบรนด์ Nest ที่มีฟีเจอร์ “Nest Cam”, กริ่งประตูแบบบันทึกวิดีโอได้ Nest, ระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย Nest, ล็อกประตู Nest และสัญญาณเตือนควันไฟและคาร์บอนมอนอกไซด์ Nest รวมถึง
  • บริการที่เรามีให้เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Nest อย่างเช่นเว็บแอป Nest (เช่น home.nest.com), แอป Nest บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, แอป Google Home เฉพาะเมื่อใช้เพื่อจัดการอุปกรณ์และบริการ Nest เหล่านี้เท่านั้น ตลอดจนบริการบ้านที่เชื่อมต่อที่เรามีให้ซึ่งสร้างมาเพื่ออุปกรณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ (รวมถึงบริการแบบสมัครใช้บริการ เช่น โปรแกรมด้านพลังงานและ Nest Aware) แต่ไม่รวมบริการของ Google (เช่น Google Assistant, YouTube, Google Maps, Google Duo และบริการอื่นที่คล้ายกัน) ที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ Nest และกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของ Google ด้วย

ข้อกำหนดด้านอายุ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะใช้อุปกรณ์และบริการ Nest ได้ (หรืออายุมากกว่านี้ตามที่ประเทศของคุณระบุว่ามีสิทธิ์ใช้อุปกรณ์และบริการ Nest โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครอง) อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านอายุนี้ไม่ได้จำกัดการใช้งานบัญชี Google ที่มีการจัดการด้วย Family Link ซึ่งอนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์และบริการ Nest ทั้งหมด

การใช้บริการ Nest

บริการ Nest เมื่อคุณใช้บัญชี Google กับอุปกรณ์และบริการ Nest (1) Google จะจัดหาอุปกรณ์และบริการ Nest ให้แก่คุณ แต่ก็อาจว่าจ้าง Nest Labs, Inc. และพาร์ทเนอร์หรือบริษัทอื่นๆ เป็นผู้ให้บริการเพื่อจัดหาอุปกรณ์และบริการ Nest บางอย่างหรือทั้งหมดแก่คุณ โดยดำเนินการในนามของ Google และปฏิบัติตามวิธีการของ Google และ (2) ในขอบเขตที่คุณตกลงยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมใดๆ กับพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามสำหรับโปรแกรมที่ผสานรวมกับอุปกรณ์และบริการ Nest (เช่น โปรแกรมด้านพลังงาน) การอ้างอิงถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ Nest ในข้อกำหนดของโปรแกรมเหล่านั้นจะหมายถึง Google ToS และข้อกำหนดเหล่านี้ และการอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nest จะหมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

การค้ำประกันตามกฎหมาย ตัวบทกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจบอกเป็นนัยเกี่ยวกับการรับประกัน เงื่อนไข หรือการค้ำประกัน หรือกำหนดภาระหน้าที่ซึ่งให้สิทธิบางอย่างของผู้บริโภคแก่คุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศ บทบัญญัติเช่นนี้ไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ ยกเว้นในขอบเขตที่จำกัดและต้องมีการอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เราอาจพัฒนาแพตช์ แก้ไขข้อบกพร่อง อัปเดต อัปเกรด และทำการแก้ไขอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และบริการ Nest เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือต้องได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจากคุณ คุณตกลงที่จะรับอัปเดตอัตโนมัติเหล่านี้ หากไม่ต้องการอัปเดตดังกล่าว คุณควรหยุดใช้อุปกรณ์และบริการ Nest

บริการของบุคคลที่สาม อุปกรณ์และบริการ Nest อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ แอป เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามโดยตรง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบดูแลจากมืออาชีพ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้บริการของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจาก Google ToS และข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อจำกัดบางประการในการใช้อุปกรณ์และบริการ Nest อุปกรณ์และบริการ Nest ไม่ได้รับการรับรองให้เป็นส่วนประสานงานกับหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติและการรับรองอย่างชัดแจ้งว่ามีการเปิดใช้สำหรับการตรวจสอบดูแลจากสถานีกลางผ่านสถานที่ตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ (อุปกรณ์และบริการ Nest ที่ได้รับการอนุมัติและการรับรองอย่างชัดแจ้งดังกล่าวคือ "อุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ") Google จะไม่ส่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปที่บ้านของคุณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (แต่อยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับ "การค้ำประกันตามกฎหมาย" ข้างต้น) Google ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้อุปกรณ์และบริการ Nest (รวมถึงอุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ หรือบริการตรวจสอบดูแลจากบุคคลที่สามที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และบริการ Nest) จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย

การตรวจสอบดูแลจากสถานีกลางสำหรับอุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลส่วนกลางจากผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการตรวจสอบดูแล") อาจให้บริการที่จัดหาการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ("การตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ") ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ หากคุณสมัครแพ็กเกจการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ คุณจะทำสัญญากับผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลโดยตรง (ไม่ใช่ Google) เพื่อรับบริการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพจากผู้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลและ Google เป็นบริษัทที่เป็นอิสระต่อกันและไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง การตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น อย่าพยายามใช้การตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพกับอุปกรณ์และบริการอื่นของ Nest ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ Nest ที่มีการสมัครรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตและการลงทะเบียนรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนเพื่อใช้อุปกรณ์และบริการ Nest กับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ หากไม่มีใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนที่จำเป็น เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินอาจไม่ตอบรับคำขอจากผู้ให้บริการตรวจสอบดูแล หรือคุณอาจต้องเสียค่าปรับหรือได้รับบทลงโทษอื่นๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนที่จำเป็นสำหรับการใช้การตรวจสอบดูแลจากมืออาชีพกับอุปกรณ์และบริการ Nest ตลอดจนการเสียค่าปรับและการรับบทลงโทษที่เกี่ยวข้องตามระดับที่กำหนดไว้

ไม่มีการคืนเงินเนื่องจากบริการหยุดชะงัก อาจมีการระงับอุปกรณ์และบริการ Nest ชั่วคราวเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ระบบล้มเหลว การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม หรือกรณีอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (แต่อยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับ "การค้ำประกันตามกฎหมาย" ข้างต้น) คุณจะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืนเนื่องจากการหยุดบริการชั่วคราวในกรณีดังกล่าว

ข้อกำหนดของระบบ อุปกรณ์และบริการ Nest อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีบัญชี Google และเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้ในบ้านซึ่งเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและมีแบนด์วิดท์เพียงพอ นอกจากนี้ยังอาจต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบเพื่อใช้อุปกรณ์และบริการ Nest บางอย่างหรือทั้งหมดด้วย เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีแอป Nest และ/หรือ Google Home คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าตนเองมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของระบบ และองค์ประกอบเหล่านั้นใช้งานร่วมกันได้และมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง Google อาจเปิดใช้งานบลูทูธในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้อุปกรณ์และบริการ Nest ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเปิดใช้ฟีเจอร์บางอย่าง (เช่น การปิดเสียงสัญญาณเตือนควันไฟหรือคาร์บอนมอนอกไซด์ใน Nest Protect จากระยะไกล)

อินเทอร์เน็ตสำรองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในกรณีที่สัญญาณ Wi-Fi ขาดหาย ในกรณีที่เครือข่าย Wi-Fi ของบ้านหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์และบริการ Nest รวมถึงการแจ้งเตือนของแอปและของกล้องจากระยะไกล อาจไม่ทำงานอย่างที่ควรหรือไม่พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ ปัญหานี้อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลไม่ได้รับสัญญาณเตือนภัยและไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินไปที่บ้านคุณได้ คุณอาจมีตัวเลือกในการเลือกแพ็กเกจการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำรองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ("อินเทอร์เน็ตสำรองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่") เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อในกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านขัดข้องและลดโอกาสที่อุปกรณ์และบริการ Nest จะหยุดชะงัก

การประหยัดพลังงานและประโยชน์อื่นๆ Google ไม่รับประกันหรือรับรองการประหยัดพลังงานระดับใดก็ตาม หรือประโยชน์อื่นใดจากการใช้อุปกรณ์และบริการ Nest เว้นแต่ว่าเราจะรับรองว่ามี "การรับประกัน" อย่างชัดแจ้ง การประหยัดพลังงานและประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยซึ่งอยู่นอกการควบคุมหรือการรับรู้ของ Google คุณรับทราบว่าคำแนะนำหรือโปรโมชันที่ Google เสนอให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบริการ Nest (รวมถึงคำแนะนำหรือโปรโมชันสำหรับบ้านของคุณโดยเฉพาะซึ่งอิงจากข้อมูลที่คุณให้เรา) ไม่ได้รับประกันว่าจะประหยัดพลังงานได้จริง

การติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน คุณมีหน้าที่ติดตั้งและใช้อุปกรณ์และบริการ Nest ตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้อง หากติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือหากอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์อยู่นอกขอบเขตการตรวจจับหรือมีผนัง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของส่วนตัว หรือสิ่งอื่นๆ กีดขวางหรือขวางทางอยู่ คุณอาจได้รับสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด หรืออุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์นั้นตรวจจับไม่ได้ คุณมีหน้าที่ทดสอบอุปกรณ์และบริการ Nest หลังจากที่ติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และบริการ Nest (รวมถึงเซ็นเซอร์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง) ทำงานและสื่อสารได้ตามที่ต้องการและตามที่ได้รับการออกแบบมา จากนั้นคุณต้องทดสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และบริการ Nest เป็นประจำหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบแบตเตอรี่อยู่เสมอ คุณมีหน้าที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์และบริการ Nest เมื่อจำเป็น อุปกรณ์และบริการ Nest อาจทำงานไม่ถูกต้องหากแบตเตอรี่หมดอายุและต้องเปลี่ยนใหม่ โปรดตรวจสอบแบตเตอรี่อยู่เสมอ

เครื่องตรวจจับควันไฟและคาร์บอนมอนอกไซด์ Google ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเครื่องตรวจจับควันไฟและคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย Google ประกอบด้วยระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ กฎหมายของรัฐหรือของท้องถิ่นใดๆ มาตรการ เทศบัญญัติ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ อย่างเช่น NFPA 72 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกับการติดตั้ง ใช้งาน และซ่อมบำรุงเครื่องตรวจจับควันไฟหรือคาร์บอนมอนอกไซด์

มาตรฐานอุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์และบริการ Nest อาจใช้มาตรฐานหรือวิธีการต่างๆ แบบเปิดหรือที่มีอยู่ทั่วไปในการสื่อสารและทำงานกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งระบบหรือบริการอื่นที่ไม่ได้ผลิตโดย Google ก็ใช้ในลักษณะเดียวกัน อย่างเช่น Wi-Fi บลูทูธ และอุปกรณ์ IP บริการของบุคคลที่สามซึ่ง Google ไม่ได้ระบุว่าใช้งานได้กับอุปกรณ์และบริการ Nest อาจทำงานกับอุปกรณ์และบริการ Nest อย่างไม่ถูกต้อง คุณตกลงที่จะใช้บริการของบุคคลที่สามซึ่ง Google ระบุว่าใช้งานได้กับอุปกรณ์และบริการ Nest เท่านั้น

การสื่อสาร

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกรองอัตโนมัติที่คุณหรือผู้ให้บริการเครือข่ายอาจใช้กับการแจ้งเตือนทางอีเมลของอุปกรณ์และบริการ Nest ซึ่งคุณขอรับ

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย

หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณอาจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียนของแผนกบริการผู้บริโภคของกระทรวงผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียโดยติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (800) 952-5210

บริการลูกค้า

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการ Nest คุณติดต่อเราได้ ฝ่ายบริการลูกค้ารวมถึงทีมดูแลและสนับสนุนลูกค้าที่เสนอและจัดหาให้คุณไม่ใช่บริการหรือศูนย์ประสานงานฉุกเฉินหมายเลข 911 และยังไม่ใช่ผู้ให้บริการหรือศูนย์ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และไม่ใช่วิธีที่จะช่วยชีวิตผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงในบ้านของตนหรือที่อื่น โปรดอย่าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือทีมดูแลและสนับสนุนลูกค้าที่ Google เสนอให้หากมีเหตุฉุกเฉินด้านชีวิต/ความปลอดภัย เหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นใดก็ตาม หากคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยดับเพลิง หรือรถพยาบาลทันทีด้วยการโทรไปที่หมายเลข 911 หรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่เหมาะสม

ข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam

ส่วนนี้ใช้กับเนื้อหาวิดีโอ เนื้อหาเสียง และข้อมูลการจดจำใบหน้าที่ได้จากรูปภาพในวิดีโอซึ่งรวบรวมจาก Nest Cam, Nest Cam IQ, ผลิตภัณฑ์กริ่งประตูแบบบันทึกวิดีโอได้จากแบรนด์ Nest หรือการใช้ฟีเจอร์ "Nest Cam" ในผลิตภัณฑ์ Smart Display แบรนด์ Nest (รวมเรียกว่าฟีเจอร์ "Nest Cam" และข้อมูลที่กล่าวถึงอยู่นี้เรียกว่า "ข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam") โดยทั่วไปแล้ว ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น GDPR) คุณจะยังเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam อยู่ Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณ และ Nest Labs, Inc. เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยของ Google หากคุณย้ายข้อมูลในบัญชี Nest ไปยังบัญชี Google จะถือว่าคุณแจ้งให้ Nest Labs, Inc. เปิดเผยข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ที่เก็บไว้ในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณกับ Google ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลแทน Nest Lab, Inc.

คุณ (และไม่ใช่ Google) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้อุปกรณ์และบริการ Nest ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอ ข้อมูลไบโอเมตริก หรือการบันทึกเสียงที่กำหนดให้คุณต้องบอกกล่าวหรือได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ไม่รวมข้อมูลการใช้งานอื่นๆ หรือไม่มีการบันทึกข้อมูลเมตาในตัววิดีโอเอง เช่น เวลา/วันที่ของวิดีโอ การกำหนดค่ากล้อง และข้อมูลเมตาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ที่ GDPR มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam นั้น Google จะดำเนินการดังนี้

  • ประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ตามวิธีการที่คุณระบุเท่านั้น ซึ่งรวมถึงจัดหาฟีเจอร์และบริการ Nest Cam ที่คุณขอ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้เราจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อกำหนดดังกล่าว (เว้นแต่ว่ากฎหมายนั้นจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผลสำคัญอย่างประโยชน์ต่อสาธารณชน)
  • ตรวจสอบว่าบุคลากรของ Google ที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam มุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
  • ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้ ช่วยเหลือคุณในการขอสิทธิส่วนบุคคลที่คุณจำเป็นต้องทำ (และทำเองไม่ได้) หรือช่วยเหลือคุณเรื่องภาระหน้าที่อื่นๆ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน GDPR มาตราที่ 32 ถึง 36 ในแต่ละกรณีจะคำนึงถึงลักษณะของการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลที่เราได้รับ
  • ดำเนินการตามที่คุณเลือกซึ่งอาจเป็นการลบหรือส่งคืนข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ตามคำขอหรือเมื่อคุณยกเลิกบัญชี (และลบสำเนาที่มีอยู่ เว้นแต่ว่า Google จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์)
  • หากคุณขอเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี Google จะให้สำเนารายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับกับ Google และ
  • ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ภายใต้ GDPR มาตราที่ 32

คุณให้สิทธิ์ Google ในการทำสัญญาเหมาช่วงการประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam กับผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยที่ยอมรับภาระหน้าที่เดียวกันหรือคล้ายกันตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ปัจจุบันรายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยประกอบด้วย Nest Labs, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (หาก Nest Labs, Inc. ใช้บริการ Google Cloud Platform ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ที่นี่) เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 10 วันในกรณีที่มีผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยรายใหม่หรือผู้ประมวลผลข้อมูลย่อยทดแทนโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ในระหว่างช่วงการแจ้งเตือนนั้น คุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากเรายังแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งเตือนไม่ได้ คุณจะหยุดใช้อุปกรณ์และบริการ Nest ได้โดยไม่มีค่าปรับ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ปรับปรุง

เรื่องการประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam ของ Google มีจุดประสงค์เพื่อจัดหาฟีเจอร์และบริการ Nest Cam ที่คุณขอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการกำหนดค่าของคุณ การประมวลผลข้อมูลจะยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่คุณเข้าถึงและใช้ฟีเจอร์และบริการ Nest Cam Google จะประมวลผลข้อมูลเสียง/วิดีโอจาก Nest Cam เพื่อจัดหาฟีเจอร์และบริการ Nest Cam รวมถึงฟีเจอร์การแจ้งเตือนใบหน้าที่คุ้นเคย ข้อมูลส่วนบุคคลคือรูปภาพของบุคคลที่ระบุตัวได้ในวิดีโอ เสียงของบุคคลที่ระบุตัวได้ซึ่งได้ยินในวิดีโอ และข้อมูลการจดจำใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏในวิดีโอ หมวดหมู่เจ้าของข้อมูลคือบุคคลที่อยู่ในสถานที่และรอบบริเวณที่ผู้ใช้ติดตั้ง Nest Cam ในพื้นที่ที่บังคับใช้ GDPR การใช้ Nest Cam มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวและในครัวเรือนเท่านั้น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่อาจกำหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมบางอย่างให้คุณและการใช้อุปกรณ์และบริการ Nest ของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false