Vilkår for bruk av Nest

Sist oppdatert: 12. mai 2020.

Tusen takk for at du bruker Nest-enheter og -tjenester. Nest-enheter og -tjenester er blant «tjenestene» Google LLC (eller Google Ireland Limited hvis du holder til i EØS eller Sveits) tilbyr i henhold til Googles gjeldende vilkår for bruk. Bruken din av Nest-enhetene og -tjenestene er underlagt disse vilkårene («Nest-vilkårene» eller «disse vilkårene»), foruten Googles vilkår for bruk. Hvis Nest-vilkårene skulle være i konflikt med Googles vilkår for bruk, gjelder Nest-vilkårene.

I disse vilkårene omfatter uttrykket «Nest-enheter og -tjenester»

  • de følgende maskinvareenhetene og -funksjonene som er merket med Nest (samlet kalt «Nest-enheter»): Nest-termostater, Nest Cam-enheter, smartskjermer som er merket med Nest og har en «Nest Cam»-funksjon, Nest-videoringeklokker, Nest Secure-alarmsystemer, Nest-dørlåser og Nest-alarmer for røyk og karbonmonoksid og
  • Nest Aware (eller lignende tjeneste for tilkoblede hjem tilbudt av Google Nest) og tjenestene vi leverer i tilknytning til Nest-enhetene, Nest-mobilappene, Google Home-appen – men bare når den brukes til å administrere disse Nest-enhetene og -tjenestene – og andre smarthjemtjenester vi leverer, og som er spesiallaget for disse enhetene (inkludert eventuelle abonnementstjenester som energiprogrammer), men ikke Google-tjenester (som Google-assistenten, YouTube, Google Maps, Google Duo og så videre) som kan brukes med både Nest-enheter og andre produkter og enheter fra Google

​Aldersgrenser

Du må være 13 år eller eldre for å bruke Nest-enhetene og -tjenestene (eller oppfylle minimumsalderen for å bruke Nest-enhetene og -tjenestene uten godkjenning fra foreldre hvis den er høyere i landet du bor i). Disse aldersgrensene hindrer ikke at du kan bruke en Google-konto som er administrert via Family Link, der dette ellers er tillatt med Nest-enheter og -tjenester.

Bruk av Nest-tjenester

Nest-tjenester. Når du bruker en Google-konto sammen med Nest-enheter og -tjenester, skjer dette: (i) Google leverer Nest-enhetene og -tjenestene til deg, men kan hyre inn Nest Labs, Inc. og andre samarbeidspartnere eller selskaper som tjenesteleverandører for å levere noen av eller alle Nest-enhetene og -tjenestene til deg. Disse opptrer i så fall på Googles vegne og må følge Googles instruksjoner. (ii) Hvis du registrerer deg for programmer fra tredjepartspartnere og disse programmene er integrert med Nest-enhetene og -tjenestene og har egne vilkår (for eksempel energiprogrammer), skal alle henvisninger til vilkårene for bruk av Nest i de aktuelle programmene bety Googles vilkår for bruk og disse vilkårene, og alle henvisninger til personvernreglene for Nest skal bety Googles personvernregler.

Lovfestede garantier. Lovene i noen virkekretser kan inneholde implisitte garantier, betingelser eller garantier eller pålegge forpliktelser som gir deg visse forbrukerrettigheter i henhold til de aktuelle lovene. I noen jurisdiksjoner kan ikke slike bestemmelser ekskluderes, begrenses eller modifiseres, med unntak av i begrenset grad, og disse vilkårene må leses med slike lovfestede bestemmelser i tankene.

Automatiske programvareoppdateringer. Vi kan fra tid til annen utvikle feilrettinger, patcher, oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner for å forbedre ytelsen til Nest-enhetene og -tjenestene. Disse kan bli installert automatisk uten at du blir varslet eller bedt om ytterligere tillatelse. Du samtykker i å motta slike automatiske oppdateringer. Hvis du ikke vil ha slike oppdateringer, bør du slutte å bruke Nest-enhetene og -tjenestene.

Tredjepartstjenester. Nest-enhetene og -tjenestene kan gjøre det mulig å se, bruke eller samhandle direkte med tredjeparters nettsteder, apper, innhold, produkter og andre tjenester, inkludert profesjonell overvåking (som definert nedenfor). Vær oppmerksom på at når du bruker tredjepartstjenester, er bruken din av de aktuelle tjenestene underlagt tredjepartenes egne vilkår og personvernregler i tillegg til Googles vilkår for bruk og disse vilkårene (der det er aktuelt).

Noen begrensninger i bruken av Nest-enhetene og -tjenestene. Nest-enhetene og -tjenestene er ikke sertifisert for koordinering av utrykning av beredskapstjenester i nødssituasjoner – med mindre enhetene og tjenestene er uttrykkelig godkjent og sertifisert som kompatible med sentral overvåkning via et profesjonelt overvåkningsanlegg (Nest-enheter og -tjenester som er uttrykkelig godkjent og sertifisert for dette, kalles «Nest-enheter som er kompatible med profesjonell overvåkning»). GOOGLE KOORDINERER ALDRI UTRYKNING AV BEREDSKAPSTJENESTER TIL HJEMMET DITT I NØDSSITUASJONER. Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov (men underlagt bestemmelsene om «lovfestede garantier» ovenfor), garanterer eller representerer ikke Google på noen måte at bruken av Nest-enhetene og -tjenestene (inkludert eventuelle Nest-enheter som er kompatible med profesjonell overvåkning eller andre overvåkningstjenester fra tredjeparter som brukes i tilknytning til Nest-enhetene og -tjenestene) øker sikkerheten.

Sentral overvåkning for Nest-enheter som er kompatible med profesjonell overvåkning. Tredjepartsleverandører av profesjonell sentral overvåkning («overvåkningsleverandører») kan tilby tjenester for profesjonell overvåkning og tilknyttet nødvarsling og koordinering av utrykning av beredskapstjenester («profesjonell overvåkning») i tilknytning til Nest-enheter som er kompatible med profesjonell overvåkning. Hvis du registrerer deg for et abonnement på profesjonell overvåkning, gjør du dette direkte hos overvåkningsleverandøren som leverer profesjonell overvåkning (og ikke hos Google). Overvåkningsleverandøren og Google er separate selskaper og har ingen form for partnerskap, profesjonell tilknytning eller underleverandørforhold. PROFESJONELL OVERVÅKNING ER BARE UTVIKLET FOR BRUK MED NEST-ENHETER SOM ER KOMPATIBLE MED PROFESJONELL OVERVÅKNING. DU MÅ IKKE PRØVE Å BRUKE PROFESJONELL OVERVÅKNING MED ANDRE NEST-ENHETER OG -TJENESTER ENN NEST-ENHETENE SOM ER KOMPATIBLE MED PROFESJONELL OVERVÅKNING.

Tillatelser og registrering for profesjonell overvåkning. Noen lokale myndigheter krever tillatelse eller registrering for bruk av Nest-enhetene og -tjenestene med profesjonell overvåkning. Uten den nødvendige tillatelsen eller registreringen er det ikke sikkert at beredskapstjenestene kan svare på henvendelser fra overvåkningsleverandører – eller det kan hende du blir ansvarlig for bøter eller andre straffer. Du har eneansvaret for å ha eventuelle tillatelser eller registreringer du trenger for å bruke profesjonell overvåkning med Nest-enhetene og -tjenestene, samt for eventuelle tilknyttede bøter og straffer som kan bli pålagt.

Tjenesteavbrudd – ingen refusjon. Nest-enhetene og -tjenestene kan bli utsatt for tjenesteavbrudd – uten varsel – av sikkerhetsgrunner, ved systemfeil, ved vedlikehold og reparasjon eller ved andre omstendigheter. Så langt det tillates av gjeldende lov (men underlagt bestemmelsene om «lovfestede garantier» ovenfor), har du ikke rett på refusjon for slike midlertidige tjenesteavbrudd.

Systemkrav. Det er ikke sikkert at Nest-enhetene og -tjenestene fungerer som de skal, hvis du ikke har en Google-konto og et fungerende Wi-Fi-nettverk med stabil internettilgang og nok båndbredde hjemme. Det kan også være nødvendig med andre systemelementer for å bruke noen av eller alle Nest-enhetene og -tjenestene, for eksempel en mobilenhet med Nest- og/eller Google Home-appen. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du har alle de nødvendige systemelementene, og at de er kompatible og korrekt konfigurert. Google kan aktivere Bluetooth på mobilenheten din uten at dette varsles, men det forutsetter at Bluetooth er slått på i enhetsinnstillingene. Dette gjøres for å sikre at Nest-enhetene og -tjenestene fungerer som de skal, og muliggjør visse funksjoner (som ekstern demping av alarmer for røyk og karbonmonoksid på Nest Protect).

Mobilnett som reserveløsning hvis Wi-Fi ikke fungerer. Ved avbrudd i Wi-Fi-nettverket eller internettilkoblingen hjemme hos deg kan det hende Nest-enhetene og -tjenestene – inkludert eksterne appvarsler og kameravarsler – ikke fungerer stabilt, eller at de blir utilgjengelige. Spesielt for profesjonell overvåkning betyr dette at overvåkningsleverandøren kanskje ikke mottar alarmsignaler og ikke kan koordinere utrykning av beredskapstjenester. Du kan velge et abonnement for en mobilenhet som reserveløsning («mobilnett som reserveløsning») for å forbedre tilkoblingen ved avbrudd i internettilkoblingen hjemme hos deg, og dermed redusere sannsynligheten for at Nest-enhetene og -tjenestene ikke fungerer.

Strømsparing og andre fordeler. Med mindre vi uttrykkelig gir en «garanti», gir ikke Google noen former for garantier eller løfter om spesifikke nivåer av strømsparing eller andre fordeler ved bruk av Nest-enhetene og -tjenestene. Den faktiske strømsparingen og andre fordeler kan variere basert på faktorer som Google ikke kan kontrollere eller ikke har kjennskap til. Du forstår at eventuelle anbefalinger eller kampanjer Google kommer med i forbindelse med Nest-enhetene og -tjenestene (inkludert anbefalinger og kampanjer som er unike for hjemmet ditt basert på informasjon vi har tilgjengelig), ikke er garantier for faktiske besparelser.

Montering, test og bruk. Det er ditt eget ansvar å montere og bruke Nest-enhetene og -tjenestene i henhold til de aktuelle bruksanvisningene og veiledningene. HVIS DU HAR EN ENHET SOM IKKE ER KORREKT MONTERT, ELLER EN ENHET ELLER NOEN AV EN ENHETS SENSORER ER UTENFOR REGISTRERINGSOMRÅDET ELLER ER BLOKKERT AV VEGGER, MØBLER, EIENDELER ELLER ANDRE TING, KAN DU OPPLEVE FALSKE ALARMER ELLER REGISTRERINGSFEIL. Det er ditt eget ansvar å teste Nest-enhetene og -tjenestene etter montering for å sikre at Nest-enhetene og -tjenestene (og eventuelle tilknyttede sensorer, komponenter og eksterne enheter) fungerer og kommuniserer som de skal, samt å teste og vedlikeholde Nest-enhetene og -tjenestene jevnlig etter montering.

Sjekk batteriene jevnlig. Det er ditt eget ansvar å bytte batteriene i Nest-enhetene og -tjenestene når det er nødvendig. DET ER IKKE SIKKERT AT NEST-ENHETENE OG -TJENESTENE FUNGERER SOM DE SKAL HVIS BATTERIENE MÅ BYTTES, SÅ SJEKK DEM JEVNLIG.

Karbonmonoksid- og røykvarslere. GOOGLE GARANTERER IKKE AT KARBONMONOKSID- ELLER RØYKVARSLERE SOM PRODUSERES ELLER SELGES AV GOOGLE, UTGJØR ET BRANNALARMSYSTEM ELLER OPPFYLLER KRAVENE SOM FØLGER AV FORSKRIFT, STATLIGE, PROVINSIELLE ELLER LOKALE LOVER,, FORORDNINGER, BESTEMMELSER, MYNDIGHET MED JURISDIKSJON ELLER BRANSJESTANDARDER, FOR EKSEMPEL NFPA 72. DET ER UTELUKKENDE DITT ANSVAR Å SIKRE OVERHOLDELSE AV KRAVENE I LOVER ELLER BRANSJESTANDARDER SOM KAN GJELDE FOR MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV KARBONMONOKSID- ELLER RØYKVARSLERE.

Standarder for smartenheter. Nest-enhetene og -tjenestene kan bruke ulike åpne eller vanlig tilgjengelige standarder eller virkemidler til å kommunisere og samhandle med tilkoblede enheter som også brukes av andre systemer eller tjenester som ikke produseres av Google, deriblant Wi-Fi-, Bluetooth- og IP-enheter. DET KAN HENDE AT TREDJEPARTSTJENESTER SOM GOOGLE IKKE OPPGIR AT ER KOMPATIBLE MED NEST-ENHETENE OG -TJENESTENE, IKKE FUNGERER SKIKKELIG MED NEST-ENHETENE OG -TJENESTENE. DU SAMTYKKER I BARE Å BRUKE TREDJEPARTSTJENESTER GOOGLE HAR OPPGITT AT ER KOMPATIBLE MED NEST-ENHETENE OG -TJENESTENE.

Nødanrop (bare i USA).

Beskrivelse av nødanropstjenesten. Brukere i USA som abonnerer på Nest Aware kan ha muligheten til å ringe til nødtjenester fra Google Home-appen («Nødanropsbrukere»), avhengig av geografisk område og abonnementskjøp. Hvilke nødtjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted. Når en Nødanropsbruker ringer nødtjenestene, vil Google gi nødsentraloperatørene det telefonnummeret og den adressen som den aktuelle Nødanropsbrukeren oppga til Google ved konfigurering av nødanropsfunksjonen.

Begrensninger ved nødanropstjenesten. De følgende begrensningene gjelder for tilgjengeligheten av nødanropstjenesten: (i) Det kan hende tjenesten ikke er tilgjengelig hvis mobilnettet ikke er tilgjengelig. (ii) Det kan hende at nødanrop ikke sendes til riktig tjeneste, eller at det bare ringes til den relevante tjenestens administrative telefonnummer, som kanskje ikke er bemannet utenfor vanlig arbeidstid eller ikke er bemannet av personer med egnet opplæring. (iii) Det kan hende at nødanrop sendes til den riktige tjenesten, men at telefonnummeret eller posisjonen til N ødanropsbrukeren ikke sendes automatisk. (iv) Nødanrop som gjøres av brukere som er på reise, kan bli sendt til nødtjenestene som er tilknyttet Nødanropsbrukerens registrerte nummer, i stedet for til de lokale nødtjenestene. (v) I enkelte tilfeller kan det hende at operatøren ved nødtjenestene ikke ser Nødanropsbrukerens telefonnummer og derfor ikke kan ringe opp igjen. (vi) Nødanropsbrukere som er døve eller har nedsatt hørsel eller tale- eller språkvansker, bør ringe de lokale nødtjenestene direkte ved hjelp av en TTY-enhet eller en relétjeneste for telekommunikasjon i stedet for å ringe til 711 eller en tilsvarende lokal variant. (vii) Hvis en Nødanropsbruker har flere enheter tilknyttet kontoen sin, kan dette skje: (A) Oppringninger fra den relevante operatøren skjer kanskje ikke på alle tilknyttede enheter. (B) Hvis Nødanropsbrukeren har deaktivert innkommende anrop, kan kanskje ikke operatøren ringe opp igjen. (C) Hvis et anrop feiler ved bruk av Google Home-appen, får kanskje Nødanropsbrukeren en feilmelding og må bruke en annen metode for å ringe nødtjenestene.

Kundens forpliktelser. Når det gjelder nødanropstjenester, har Nødanropsbrukeren selv ansvaret for å sikre at adressen som er registrert i Google Home-appen er den oppdaterte fysiske adressen hvor Nødanropsbrukeren kommer til å bruke funksjonen for nødanrop (dersom den oppdaterte adressen ikke er lagt inn, kan feil nødsentral bli kontaktet      og utrykninger til Nødanropsbrukeren bli forsinket). 

Ansvarsfraskrivelse for nødtjenester. Så langt lovgivningen tillater det, har verken Google eller noen av Googles samarbeidspartnere noen form for ansvar i henhold til disse vilkårene (det være seg kontraktfestet, som følge av skadevoldende handlinger – inkludert uaktsomhet – eller på annen måte) for noe slags tap (inkludert direkte og indirekte skader) som oppstår som følge av eller tilknyttet bruk eller forsøk på bruk av nødanropsfunksjonen til å kontakte nødtjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle mislykkede forsøk på å komme i kontakt med slike tjenester, forsinkelser i respons fra nødtjenestene, atferden til nødsentralene eller operatørene ved dem eller unøyaktig informasjon oppgitt til nødtjenestene av tredjeparter engasjert av Google eller Googles samarbeidspartnere for å muliggjøre tilgang til nødtjenestene.

Retningslinjer for akseptabel bruk. Disse retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for bruken av Nest Aware-funksjonen for nødanrop. Vennligst følg disse retningslinjene når du bruker nødanropsfunksjonen. Hvis vi oppdager potensielle brudd på retningslinjene, kan vi gå gjennom disse og treffe tiltak, inkludert begrensning eller oppsigelse av Nest Aware for spesifikke hjem.

Lydregistrering (bare i USA).

Nest Aware-funksjonen for lydregistrering kan bare registrere lyden av alarmer (for eksempel en karbonmonoksid- eller røykvarsler) eller andre utpekte lyder (for eksempel glass som knuser). Google Nest- og Home-høyttalere og -skjermer kan ikke registrere nærvær av fare (for eksempel røyk) i hjemmet ditt. 

Kommunikasjon

Vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle automatiske filtre du eller nettverksleverandøren din bruker for e-postvarsler du ber om å motta om Nest-enhetene og -tjenestene.

Ansvarsfraskrivelser for innbyggere i California

Hvis du bor i California, kan du sende skriftlige klager til Complaint Assistance Unit ved Division of Consumer Services hos California Department of Consumer Affairs med adressen 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA. Eventuelt kan du kontakte dem på telefon ved å ringe (800) 952-5210.

Kundeservice

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til Nest-enheter og -tjenester, kan du kontakte oss. Kundeservicen og eventuell kundestøtte og brukerstøtte du blir tilbudt og får, er ingen beredskapstjeneste og koordinerer ikke slike tjenester. Det er heller ingen livreddende løsning for mennesker i nødssituasjoner hjemme eller andre steder. IKKE KONTAKT KUNDESERVICEN ELLER ANDRE FORMER FOR KUNDESTØTTE ELLER BRUKERSTØTTE GOOGLE TILBYR, OM NØDSSITUASJONER KNYTTET TIL LIV ELLER SIKKERHET, MEDISINSKE NØDSSITUASJONER ELLER ANDRE NØDSSITUASJONER. I SLIKE SITUASJONER BØR DU UMIDDELBART KONTAKTE BRANNVESENET, POLITIET ELLER AMBULANSE VED Å RINGE 110, 112 ELLER 113 ELLER NUMMERET SOM GJELDER DER DU ER.

Lyd-/videodata fra Nest Cam

Denne delen gjelder for videoinnhold, lydinnhold og eventuelle data som er knyttet til ansiktsgjenkjenning og er utledet fra bilder i videoer som tas opp med et Nest Cam, et Nest Cam IQ eller en videoringeklokke som er merket med Nest – eller ved bruk av en «Nest Cam»-funksjon på en smartskjerm som er merket med Nest (samlet kalt «Nest Cam»-funksjoner. Slike data kalles «lyd-/video-data fra Nest Cam»). I forbindelse med gjeldende lover (f.eks. GDPR) er det du som er den behandlingsansvarlige for lyd-/videodataene fra Nest Cam, Google er databehandleren og Nest Labs, Inc. er Googles underleverandør av databehandling. Hvis du gjør om Nest-kontoen din til en Google-konto, gir du Nest Labs, Inc. instruksjoner om å formidle lyd-/videodataene fra Nest Cam som de har (som databehandler), til Google. Deretter fungerer Google som databehandleren din i stedet for Nest Lab, Inc.

Du (ikke Google) har ansvaret for å sikre at du overholder relevante lover når du bruker Nest-enheter og -tjenester, deriblant eventuelle lover om videoopptak, biometriske data og lydopptak, som krever at du informerer om eller innhenter samtykke fra tredjeparter i forbindelse med lyd-/videodata fra Nest Cam. Lyd-/videodata fra Nest Cam inneholder ikke andre bruksdata eller metadata som ikke finnes i selve videoen, for eksempel datoen og klokkeslettet for videoen, kamerakonfigurasjonen og andre relaterte metadata.

Der behandlingen av lyd-/videodata fra Nest Cam er underlagt GDPR, gjelder dette:

  • Google skal bare behandle lyd-/videodataene i samsvar med instruksjonene dine. Dette inkluderer å levere Nest Cam-funksjonene og -tjenestene du har bedt om – med mindre relevante lover fra EU eller EUs medlemsland krever noe annet. I så fall treffer vi tiltak for å informere deg om de aktuelle kravene (såfremt de aktuelle lovene ikke hindrer oss i å gjøre dette på grunn av viktige årsaker knyttet til offentlighetens interesse).
  • Google skal sikre at Googles ansatte med tillatelse til å behandle lyd-/videodata fra Nest Cam bestreber seg på å behandle slike data konfidensielt.
  • Så langt det er aktuelt og mulig, skal Google hjelpe deg med forespørsler om individuelle rettigheter som du må oppfylle (og ikke kan oppfylle på egen hånd), eller hjelpe deg med andre forpliktelser knyttet til overholdelse av regler, som fremsatt i artikkel 32 til 36 i GDPR. I alle slike tilfeller skal Google ta behandlingens natur og informasjonen vi har tilgjengelig, med i betraktningen.
  • Hvis du ber om det, kan du velge om Google skal slette eller returnere lyd-/videodataene dine fra Nest Cam, og Google skal gjøre dette. Det samme gjelder når du sier opp kontoen din. (Google skal slette eksisterende kopier med mindre relevante lover i EØS, Storbritannia eller Sveits krever at vi beholder dem.)
  • Hvis du ber om det skriftlig og maksimalt én gang i året, skal Google gi deg kopier av relevante revisjonsrapporter. Dette forutsetter at du signerer en avtale om hemmeligholdelse eller konfidensialitet mellom deg og Google.
  • Google skal implementere egnede sikkerhetstiltak, i henhold til kravene i artikkel 32 i GDPR.

Du gir Google autorisasjon til å sette ut behandlingen av lyd-/videodata fra Nest Cam til underleverandører som samtykker i de samme eller lignende forpliktelser som dem som er fremsatt i denne delen. For øyeblikket bruker vi disse underleverandørene av databehandling: Nest Labs, Inc., som holder til i USA (forutsatt at Nest Labs, Inc. bruker Google Cloud Platform-tjenestene (som er underlagt disse vilkårene). Vi varsler om nye underleverandører av databehandling ti dager i forveien ved å publisere endringer i disse vilkårene. Det samme er tilfellet hvis vi gjør endringer i underleverandørene vi allerede bruker. I denne varslingsperioden kan du motsette deg de aktuelle endringene skriftlig. Hvis vi ikke har løst saken før varslingsperioden er over, kan du avslutte bruken av Nest-enhetene og -tjenestene uten krav om erstatning. Det er ditt eget ansvar å sjekke disse vilkårene jevnlig for å se etter oppdateringer.

Formålet med Googles behandling av lyd-/videodata fra Nest Cam er å levere Nest Cam-funksjonene og -tjenestene du har bedt om – i samsvar med innstillingene og konfigurasjonene dine. Behandlingen utføres så lenge du åpner og bruker Nest Cam-funksjonene og -tjenestene. Google behandler lyd-/videodata fra Nest Cam for å levere Nest Cam-funksjonene og -tjenestene – deriblant Familiar Face Alerts-funksjonen. Personopplysningene i denne sammenhengen er bilder av identifiserbare personer i videoer, lyd fra identifiserbare personer som høres i videoene, og data knyttet til ansiktsgjenkjenning for personer i videoene. Kategoriene for datasubjekter viser til personer på og rundt stedet en bruker plasserer et Nest Cam. Der GDPR gjelder, er Nest Cam bare beregnet på personlig bruk og bruk i hjemmet. Det kan hende at lovene om databeskyttelse og personvern som gjelder der du bor, pålegger deg ytterligere ansvar når det gjelder bruken din av Nest-enhetene og -tjenestene.

false
Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false