Aanvullende Servicevoorwaarden van Fitbit

Laatst gewijzigd: 6 juni 2023

Als je de Fitbit-service wilt gebruiken, moet je akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende Servicevoorwaarden van Fitbit (de 'Aanvullende Voorwaarden'). De 'Fitbit-service' omvat Fitbit-apparaten, inclusief de bijbehorende firmware, apps, software, websites die zich bevinden op http://fitbit.com, API's en services.

Lees elk document zorgvuldig door. Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Hierin wordt uiteengezet wat je van ons kunt verwachten als je onze services gebruikt en wat we van jou verwachten.

We raden je ook aan ons Privacybeleid en deze Veelgestelde vragen over privacy in Fitbit te lezen om meer inzicht te krijgen in hoe je je gegevens updatet, beheert, exporteert en verwijdert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

De Fitbit-service gebruiken

Onze Service. We ontwerpen producten en tools die je helpen je gezondheids- en fitnessdoelen te bereiken en je motiveren en inspireren om gezonder en actiever te leven. Nadat je je hebt aangemeld voor Fitbit met je Google-account, heb je toegang tot de Fitbit-service.

Toegestane Verbindingen. Je mag alleen verbinding maken met de Fitbit-service (1) met een apparaat dat door ons of onze geautoriseerde resellers is vervaardigd, gedistribueerd of verkocht, (2) met onze mobiele of wearOS-apps en -software, of goedgekeurde apps van derden, software van derden of apparaten van derden, of (3) via onze websites ('Toegestane Verbindingen'). Je mag geen verbinding maken met de Fitbit-service via een apparaat dat niet is vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door ons of via onze geautoriseerde resellers (zoals een namaak- of imitatieversie van een Fitbit-apparaat), dat op een andere manier lijkt op een Fitbit-apparaat of dit claimt te zijn, of via niet-toegestane apps of verbindingen van derden. Neem contact op met de klantenservice als je vragen hebt over of een apparaat of app kan worden beschouwd als een Toegestane Verbinding.

Benodigde apparatuur. Als je de Fitbit-service wilt gebruiken, heb je een ondersteund mobiel of wearOS-apparaat nodig (een 'Compatibel Apparaat'), plus internettoegang zoals hier wordt beschreven. Het onderhoud en de beveiliging van je Compatibele Apparaat kunnen de prestaties van de Fitbit-service beïnvloeden en het is jouw verantwoordelijkheid om de functionaliteit van je Compatibele Apparaat te waarborgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Neem contact op met je internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor internetgebruik.

Gebruik van de Fitbit-service op eigen risico.

'Fitbit-content' omvat alle foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video's, audio, gegevens, tekst, muziek, trainingsschema's, voedingslogboeken, recepten, opmerkingen, software, werken van auteurschap van welke aard dan ook en andere informatie, content of andere materialen die worden gepost, gemaakt, verstrekt of anderszins beschikbaar worden gesteld op of via de Fitbit-service. Als je Fitbit-content of de Fitbit-service gebruikt, doe je dit uitsluitend op eigen risico.

Ons doel is het verstrekken van nuttige en nauwkeurige informatie via de Fitbit-service, maar we geven geen enkele goedkeuring, verklaring of garantie voor eventuele Fitbit-content, informatie of services, tenzij deze uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn beschreven.

We zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of juiste aanwending van informatie die je via de Fitbit-service krijgt. Kaarten, routebeschrijvingen en andere gps- of navigatiegegevens, inclusief gegevens met betrekking tot je huidige locatie, zijn misschien niet beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig.

Gebruik je gezonde verstand en je beoordelingsvermogen als je de Fitbit-service gebruikt. Neem alle veiligheidsinformatie door die bij het gebruik van de Fitbit-service is inbegrepen, inclusief de informatie op onze pagina Gebruik en onderhoud.

Wettelijke garanties.

De toepasselijke wetgeving in bepaalde jurisdicties kan garanties of voorwaarden impliceren, of verplichtingen opleggen met betrekking tot bepaalde consumentenrechten. In sommige jurisdicties kunnen dergelijke rechten niet worden beperkt door een contract zoals deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden beogen op geen enkele wijze deze rechten te beperken.

Advies vragen aan je arts voordat je de Fitbit-service gebruikt.

In het algemeen geldt: De Fitbit-service is niet bedoeld om enige aandoening te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Als je een medische of hartaandoening hebt, vraag je advies aan je arts voordat je de Fitbit-service gebruikt, begint met een trainingsprogramma of je dieet verandert. Stop bij een medisch noodgeval onmiddellijk met het gebruik van de Fitbit-service en vraag advies aan een medisch specialist. Tenzij hier specifiek anders is vermeld, zijn de apparaten, services en algoritmen van Fitbit niet goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten voor gebruik in verband met medische doeleinden.

Gereguleerde software voor medische apparaten: De hier vermelde algoritmen zijn gereguleerde software voor medische apparaten die klinisch gevalideerd zijn en toestemming hebben voor gebruik in bepaalde landen en regio's. Rapporten van gereguleerde software voor medische apparaten van Fitbit mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van die software. Deze functies zijn niet bedoeld als vervanging van advies door je zorgverlener en bieden geen diagnose van een medische aandoening. In plaats daarvan zijn de rapporten van deze functies bedoeld als informatie om advies te vragen van een zorgverlener die dan een ziekte of medische aandoening kan diagnosticeren en behandelen, rekening houdend met je hele medische geschiedenis. Als je deze informatie verstrekt, kan je zorgverlener deze gebruiken, maar alleen die kan je diagnosticeren met een ziekte of medische aandoening. Het is jouw verantwoordelijkheid om je medische gegevens aan je zorgverlener te verstrekken voor verdere analyse en mogelijke diagnose. Neem medisch advies van je zorgverlener in acht en wacht niet met het inwinnen van zulk advies op basis van de informatie die je krijgt via je gebruik van deze functies.

Langdurig contact van de huid met wearables kan bij sommige gebruikers leiden tot huidirritatie of allergieën. Volg deze 4 makkelijke gebruiks- en onderhoudstips om irritatie te verminderen: (1) houd de wearable schoon, (2) houd de wearable droog, (3) draag de wearable niet te strak en (4) geef je pols rust door het bandje een uur af te doen nadat je de wearable langdurig hebt gedragen. Ga voor meer informatie naar www.google.com/product-care. Als je huidirritatie, pijn, tintelingen, gevoelloosheid, branderigheid of stijfheid in je handen of polsen opmerkt tijdens of na het dragen van het product, verwijder je het product en gebruik je het niet meer. Vraag advies aan je arts als de symptomen langer dan 2 tot 3 dagen na het verwijderen van het apparaat aanhouden.

Fitbit-producten die gebruikmaken van PurePulse-technologie hebben een functie voor het bijhouden van de hartslag die risico's kan opleveren voor gebruikers met bepaalde gezondheidsproblemen. Vraag advies aan je arts voordat je zulke producten gebruikt als je (1) een medische of hartaandoening hebt, (2) medicijnen gebruikt die (kunnen) leiden tot lichtovergevoeligheid, (3) epilepsie hebt of gevoelig bent voor knipperend licht, (4) een verlaagde bloedcirculatie hebt of makkelijk blauwe plekken krijgt, of (5) een peesontsteking, carpaletunnelsyndroom of andere musculoskeletale aandoeningen hebt.

Services van derden.

Met de Fitbit-service kun je rechtstreeks toegang krijgen tot websites, apps, content, producten en andere services van derden of hier interactie mee hebben. Houd er bij het gebruik van services van derden rekening mee dat, in aanvulling op de Voorwaarden, zoals van toepassing, ook hun eigen voorwaarden en beleidsmaatregelen gelden voor je gebruik van die services.

Betaalde Services.

Opmerking: Als je een Fitbit Premium-lid bent met een Fitbit-account en geen Google-account, zijn de Servicevoorwaarden van Fitbit en de Voorwaarden van Fitbit voor betaalde services van toepassing.

Beschrijving: Betaalde Services van Fitbit zijn abonnementsservices zoals Fitbit Premium en de Fitbit Ace Pass waartoe je toegang krijgt in ruil voor een vergoeding (elk een 'Betaalde Service'). Sommige functies en content van Betaalde Services zijn niet in alle landen of gebieden of in alle talen beschikbaar. De voorwaarden in dit gedeelte 'Betaalde Services' zijn van toepassing op je gebruik van de Betaalde Services.

Verkoper: Als je een Ace Pass koopt via de Fitbit Ace-app, is het gedeelte 'Fitbit Ace LTE en Ace Pass' van deze Voorwaarden van toepassing op facturering, betalingen, annuleringen, terugbetalingen en vergelijkbare onderwerpen die verband houden met je Fitbit Ace LTE. Als je een andere Betaalde Service koopt, zoals Fitbit Premium via een appstore of de Google Store, ga je een afzonderlijk contract aan met de verkoper dat van toepassing is op facturering, betalingen, annulering, terugbetalingen en vergelijkbare problemen voor je Betaalde Service.

Je Google-account verwijderen: Als je ervoor kiest je Google-account te verwijderen, ga je ermee akkoord dat je onmiddellijk geen toegang meer hebt tot de Betaalde Service, zonder terugbetaling voor de resterende termijn. Als je de Betaalde Services liever voor de rest van je factureringsperiode wilt behouden, zeg je je abonnement op door deze stappen voor de Ace Pass of deze stappen voor Fitbit Premium te volgen in plaats van het abonnement te verwijderen.

Herroepingsrecht: Als je een in de EER of het Verenigd Koninkrijk gevestigde consument bent, heb je het recht om binnen 14 dagen na aanmelding voor of het upgraden van je lidmaatschap voor Betaalde Services je abonnement zonder opgaaf van reden te herroepen. Als je een in Zuid-Korea gevestigde consument bent, heb je het recht om binnen 7 dagen na aanmelding voor of het upgraden of verlengen van je Betaalde Service je abonnement te herroepen, tenzij je de service al hebt gebruikt. Als je dit herroepingsrecht wilt gebruiken, moet je de aanbieder bij wie je de aankoop hebt gedaan, door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om je abonnement te herroepen.

Fluctuaties en onderbrekingen: Voor Betaalde Services die services voor draadloze verbinding omvatten, geven onze dekkingskaarten onder optimale omstandigheden alleen een schatting van het verwachte gebied voor draadloze bedekking. Het werkelijke servicegebied en de werkelijke dekking, snelheid en kwaliteit van de service kunnen fluctueren op basis van verschillende factoren, zoals signaalsterkte, overbelasting van het netwerk of capaciteitslimieten, hardwarebeperkingen, het weer en andere factoren waar we geen controle over hebben. Er kunnen uitval en onderbrekingen optreden in de beschikbaarheid van de Betaalde Services en het gebruik van functies kan worden onderbroken of mislukken.

Functies van Betaalde Services die afhankelijk zijn van locatiegegevens, kunnen afhankelijk zijn van de netwerkdekking en kunnen afhankelijk zijn van de mogelijkheid van je apparaat om satellietsignalen te verkrijgen (meestal binnenshuis niet beschikbaar) of antennesites voor zendmasten. Hierdoor kan de beschikbaarheid of je gebruik van deze functies worden onderbroken. Naarmate we functies verbeteren, kunnen dekkingskaarten in de loop van de tijd veranderen.

Acceptabel gebruik: Je mag de functie Veiligheidssignaal en de Ace Pass alleen gebruiken zoals toegestaan en op een manier die voldoet aan deze Voorwaarden en alle materialen die aan jou beschikbaar worden gesteld op het moment dat je toegang krijgt tot de Betaalde Services. Als je gebruik overmatig of abnormaal hoog is, kunnen we de levering van de functie Veiligheidssignaal of het Ace Pass-abonnement zonder voorafgaande kennisgeving beperken, opschorten of stopzetten.

Veiligheidssignaal: Als je een toepasselijk Google Pixel Watch LTE-apparaat hebt en geen 4G LTE-smartwatch hebt aangezet, kan je Fitbit Premium-abonnement je toegang geven tot bepaalde draadloze functies, zoals Informatie delen in noodgevallen, Valdetectie en Veiligheidscheck. Verder kun je misschien hulpdiensten en contacten bereiken (de 'Veiligheidsfuncties'), ook als je telefoon niet in de buurt is (' Veiligheidssignaal'). Veiligheidssignaal is niet bedoeld om te worden gebruikt als algemene service voor draadloze communicatie. Deze Veiligheidsfuncties zijn niet bedoeld om uitsluitend op te vertrouwen in situaties waar snellere of effectievere hulp beschikbaar is en kan worden verkregen. Hier vind je meer informatie over Veiligheidssignaal, waaronder de beschikbaarheid per land en taal.

Fitbit Ace LTE en Ace Pass.

Ace Pass-service: Een Ace Pass is een betaalde service die wordt gebruikt met een Fitbit Ace LTE-apparaat.

De Ace Pass wordt geleverd door de serviceprovider die hier wordt vermeld. Als je een Ace Pass koopt, ga je als verkoper een contract aan met die serviceprovider.

Facturering en betaling: Ace Pass-abonnementen worden automatisch verlengd. Er worden elke factureringsperiode automatisch kosten in rekening gebracht totdat je opzegt. We kunnen aangesloten entiteiten gebruiken om betalingen te verwerken. Betalingen die je voor de Ace Pass doet, worden in rekening gebracht door de betalingsentiteit die hier wordt vermeld. Als je een Ace Pass wilt kopen, moet je een Google-betalingsaccount hebben en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google Payments.

Opzegging en terugbetalingen: Je kunt je Ace Pass opzeggen zoals beschreven in het Annulerings- en teruggavebeleid van Ace Pass. Als je je Ace Pass opzegt, houd je toegang tot de Ace Pass-service voor de rest van je huidige factureringsperiode, tenzij je andere annulerings- of herroepingsrechten hebt, zoals beschreven in het Annulerings- en teruggavebeleid van Ace Pass.

Wijzigingen in de prijzen: De prijs van Ace Pass die op het moment van aankoop wordt vermeld, wordt in rekening gebracht. Als de prijs later wordt verhoogd, stellen we je hier van tevoren van op de hoogte via e-mail. Als je ten minste 30 dagen van tevoren wordt geïnformeerd, is de prijsverhoging van toepassing op de volgende betaling die je bent verschuldigd na de kennisgeving. Als je minder 30 dagen van tevoren wordt geïnformeerd, is de prijsverhoging pas van toepassing na de volgende verlenging. Als je de hogere prijs voor een abonnement niet wilt betalen, kun je het abonnement opzeggen voordat de verhoging ingaat. Volg hiervoor de instructies in het Annulerings- en teruggavebeleid van Ace Pass.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu