Nástroj na riešenie problémov s ochranou súkromia

Máte k dispozícii ovládacie prvky na správu súkromia a dát, ktoré Google zhromažďuje a používa. Ak chcete získať odpovede na väčšinu bežných otázok a nejasností týkajúcich sa ochrany súkromia a používateľských údajov súvisiacich s produktmi a službami spoločnosti Google, vyberte jednu z možností nižšie.

Poznámka: Tento nástroj na riešenie problémov neslúži na opravu technických problémov či záležitostí, ktoré sa netýkajú ochrany osobných údajov. Ak máte technické problémy, navštívte centrá pomoci a fóra podpory.

S čím potrebujete pomôcť?