Penyelesai masalah privasi

Anda boleh mengawal cara untuk mengurus privasi serta data yang dikumpul dan digunakan oleh Google. Buat pilihan di bawah untuk mendapatkan jawapan kepada pelbagai soalan lazim tentang privasi serta data pengguna yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan Google.

Nota: Penyelesai masalah ini tidak menangani masalah teknikal atau isu yang tidak berkaitan dengan privasi data. Jika anda mengalami masalah teknikal, lawati pusat bantuan dan forum sokongan kami.

Bantuan berkaitan apakah yang anda perlukan?