Trung tâm trợ giúp về quyền riêng tư

Bạn có nhiều lựa chọn để quản lý quyền riêng tư của mình trên các dịch vụ của Google. Để tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư và dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google, hãy chọn một mục bên dưới hoặc truy cập Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngoài ra còn có các tài nguyên và công cụ chuyên biệt nếu bạn đang cần trợ giúp về khôi phục tài khoản, tài khoản nghi ngờ bị tấn công, xóa thông tin khỏi sản phẩm hoặc dịch vụ của Google hoặc sự cố kỹ thuật.

Nhận trợ giúp về một sản phẩm của Google

Truy cập trung tâm trợ giúp và các diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Khôi phục Tài khoản Google và tài khoản nghi ngờ bị xâm phạm

Khôi phục hoặc lấy lại quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn

Nếu bạn gặp vấn đề với tài khoản cá nhân, hãy làm như sau:

  1. Tìm hiểu cách khôi phục Tài khoản Google hoặc Gmail.
  2. Làm theo các bước khôi phục tài khoản.
  3. Nếu bạn vẫn không thể khôi phục tài khoản, hãy tìm Diễn đàn sản phẩm cho sản phẩm bạn đang sử dụng và đăng câu hỏi của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm của Google thông qua tài khoản do cơ quan hoặc trường học cấp, hãy tìm trợ giúp về Google Workspace.

Bạn nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm
Hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn
Nếu bạn thấy hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, hãy làm theo các bước để bảo mật tài khoản. Sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật để kiểm tra thông tin cài đặt bảo mật trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng có hành vi phạm pháp

Nếu bạn nghĩ rằng đã có hành vi phạm pháp, bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Nếu bạn nhận được email dành cho người khác

Tìm hiểu lý do tại sao bạn nhận được email dành cho người khác

Báo cáo nội dung hoặc thông tin bạn muốn xóa khỏi sản phẩm hoặc dịch vụ của Google

Báo cáo nội dung hoặc thông tin
Yêu cầu xóa nội dung khỏi các sản phẩm của Google vì lý do pháp lý

Tìm hiểu cách xóa nội dung có thể bất hợp pháp hoặc trái phép trên Google.

Google cung cấp các quy trình đơn giản cụ thể để xóa nội dung có thể chứa thông tin cá nhân của người dùng khỏi các dịch vụ của Google. 

Trang này sẽ dẫn bạn đến đúng nơi để báo cáo nội dung mà bạn muốn xóa khỏi các dịch vụ của Google theo luật hiện hành.

Nếu yêu cầu của bạn liên quan đến YouTube, hãy tìm hiểu thêm về Nguyên tắc về quyền riêng tư của YouTube.

Các lựa chọn kiểm soát tài khoản của bạn

Tải dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google xuống

Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống hoặc truy cập công cụ Takeout để tải dữ liệu của bạn trong các sản phẩm và dịch vụ của Google xuống.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ của chúng tôi để truy cập và xem dữ liệu của bạn hoặc xóa dữ liệu của bạn.

Gửi yêu cầu quyền truy cập dữ liệu

Nếu thông tin bạn muốn tìm không thuộc phạm vi hỗ trợ của các công cụ nêu trên, hãy gửi yêu cầu quyền truy cập dữ liệu và nêu rõ:

  • Loại dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập;
  • Sản phẩm hoặc dịch vụ gắn liền với dữ liệu này;
  • Ngày mà bạn phỏng đoán rằng Google có thể đã thu thập dữ liệu.

Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để hoàn tất biểu mẫu.

Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777. Nhân viên đại diện của chúng tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi của bạn và giúp bạn điền vào biểu mẫu để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin cho chủ sở hữu tài khoản.

Xem lại thông tin cơ bản và dữ liệu của tài khoản

Khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng. Ví dụ: cả hai dịch vụ Photos và Drive đều được thiết kế để giúp bạn quản lý các loại nội dung cụ thể mà bạn đã lưu trên Google.

Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ giúp bạn xem lại và kiểm soát thông tin được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Các công cụ này bao gồm:

Khi đã đăng xuất, bạn có thể quản lý thông tin liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của mình, bao gồm:

  • Tính năng cá nhân hóa tìm kiếm khi đăng xuất: Chọn liệu Google có thể dùng hoạt động tìm kiếm của bạn để cung cấp cho bạn các kết quả và nội dung đề xuất phù hợp hơn hay không.
  • Các chế độ cài đặt của YouTube: Tạm dừng và xóa Nhật ký tìm kiếm trên YouTube cũng như Danh sách video đã xem trên YouTube của bạn.
  • Các chế độ cài đặt quảng cáo: Quản lý các lựa chọn ưu tiên của bạn về những quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên Google cũng như trên những trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.
Xóa dữ liệu của bạn

Xóa hoạt động của bạn

Bạn có thể xóa hoạt động, kể cả Nhật ký vị trí. Bạn cũng có thể chọn để tự động xóa thông tin này sau một khoảng thời gian nhất định.

Tìm hiểu thêm về cách xem, kiểm soát và xóa thông tin trong Tài khoản Google của bạn.

Xóa Tài khoản Google

Bạn có thể xóa Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. Nếu thay đổi ý định hoặc vô tình xóa tài khoản của mình, bạn có thể khôi phục tài khoản. Hãy tìm hiểu cách khôi phục tài khoản.

Khi bạn xóa tài khoản, tất cả dữ liệu và nội dung trong tài khoản của bạn đều sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau một khoảng thời gian nhất định. Chính sách của chúng tôi nêu rõ lý do chúng tôi giữ lại các loại dữ liệu khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Sau khi xóa Tài khoản Google, bạn sẽ không sử dụng được các nội dung sau nữa:

  • Các dịch vụ yêu cầu bạn đăng nhập, như Gmail, Drive và Lịch; 
  • Dữ liệu liên kết với tài khoản của bạn, kể cả email, ảnh và hồ sơ giao dịch;
  • Các kênh bạn đã đăng ký trên YouTube;
  • Nội dung bạn đã mua trên Google Play, như phim, trò chơi hoặc âm nhạc;
  • Thông tin bạn đã lưu trong Chrome;
  • Tên người dùng Gmail của bạn. Sau khi xóa Tài khoản Google, bạn không thể sử dụng lại tài khoản này và không thể tạo Tài khoản Google mới có cùng tên người dùng với tài khoản này.

Ngoài các công cụ này, chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn xóa cụ thể trong các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như Photos.

Các lựa chọn kiểm soát quyền riêng tư và bảo mật

Xem lại các chế độ cài đặt quyền riêng tư

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn để giúp bạn quản lý quyền riêng tư của mình trên các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng công cụ Kiểm tra quyền riêng tư để xem lại và thay đổi các chế độ cài đặt quan trọng về quyền riêng tư như dưới đây. Ngoài các công cụ này, chúng tôi còn cung cấp các chế độ cài đặt cụ thể về quyền riêng tư trong các sản phẩm của chúng tôi.

  • Kiểm soát hoạt động
    • Xác định những loại hoạt động bạn muốn lưu trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể bật Nhật ký vị trí nếu muốn nhận thông tin dự đoán tình hình giao thông cho tuyến đường bạn đi làm hằng ngày, hoặc bạn có thể lưu Danh sách video đã xem trên YouTube để nhận được các video đề xuất phù hợp hơn.
  • Cài đặt quảng cáo
    • Quản lý các lựa chọn ưu tiên của bạn về những quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa các mối quan tâm của mình, chọn liệu Google có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn hay không, và bật hoặc tắt các dịch vụ quảng cáo nhất định.
  • Giới thiệu về bạn
    • Kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.
Xem lại cách bạn chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và trang web bên thứ ba

Để giúp bạn chia sẻ dữ liệu của mình một cách an toàn, Google cho phép bạn cấp cho các ứng dụng và trang web của bên thứ ba quyền truy cập vào các phần khác nhau trong tài khoản của bạn.

Xem lại cách bạn chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng và trang web bên thứ ba.

Xem lại các chế độ cài đặt bảo mật của bạn
Dữ liệu và thông tin Google thu thập

Những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó

Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra thông báo rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cam kết của Google trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này cũng giải thích các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách thức thu thập, lý do thu thập, cách sử dụng thông tin và những trường hợp mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Bạn cũng có thể truy cập Trung tâm an toàn của chúng tôi để tìm hiểu nguyên tắc của Google về bảo mật và quyền riêng tư.

Vị trí lưu trữ dữ liệu của bạn

Chúng tôi duy trì các máy chủ trên toàn thế giới để đảm bảo cung cấp dịch vụ đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, Google đều áp dụng cùng mức bảo vệ cho dữ liệu của bạn.

Yêu cầu trợ giúp về các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư

Câu hỏi về quyền riêng tư đối với dữ liệu

Google có một nhóm chuyên giải quyết các thắc mắc của người dùng về quyền riêng tư khi sử dụng các sản phẩm của Google. Nếu chưa tìm thấy câu trả lời cho các thắc mắc về quyền riêng tư của bạn trong Trung tâm trợ giúp về quyền riêng tư, bạn có thể điền vào biểu mẫu trên web này hoặc gọi tới số điện thoại miễn phí của chúng tôi: 855-548-2777.   

Để biết thêm thông tin về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Google, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngoài ra còn có các tài nguyên và công cụ chuyên biệt nếu bạn đang cần trợ giúp về khôi phục tài khoản, tài khoản nghi ngờ bị tấn công, xóa thông tin khỏi sản phẩm hoặc dịch vụ của Google hoặc sự cố kỹ thuật.

Yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp và các nguồn tài nguyên 

Xử lý dữ liệu qua Google Cloud

Nếu bạn dùng một phiên bản cho người dùng thông thường của Gmail, Drive hoặc sản phẩm khác của Google, bạn sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Google.

Google không cung cấp Thỏa thuận xử lý dữ liệu cho các phiên bản cho người dùng thông thường của Gmail hoặc Drive. Google không đóng vai trò làm đơn vị xử lý dữ liệu đối với phiên bản cho người dùng thông thường của các dịch vụ này. Nếu bạn có mối quan ngại cụ thể về quyền riêng tư, nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu hoặc yêu cầu tuân thủ, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng các dịch vụ Google Workspace, Google Workspace for Education hoặc Google Cloud Platform, bạn có thể phải tuân theo Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud (CDPA). Nếu thỏa thuận của bạn chưa có CDPA (hoặc bản trước đó, Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu hoặc Điều khoản bảo mật và xử lý dữ liệu, nếu có), bạn có thể chấp nhận CDPA trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây dành cho Google Workspace và Google Workspace for Education, cũng như hướng dẫn tại đây dành cho Google Cloud Platform. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu tổ chức của bạn mua Google Cloud Platform từ đại lý, CDPA sẽ không áp dụng cho bạn vì bạn sẽ ký kết các điều khoản xử lý dữ liệu với đại lý của mình. Vui lòng liên hệ với đại lý nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản đó.

Ngoài ra, Thông báo về quyền riêng tư của Google Cloud mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân (ngoại trừ dữ liệu của khách hàng) liên quan đến các dịch vụ đó.

Tìm các điều khoản về việc xử lý dữ liệu

Google cung cấp điều khoản xử lý dữ liệu thích hợp cho một số sản phẩm nhất định trong đó Google đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu, bao gồm những sản phẩm dưới đây. 

Bạn cũng có thể tìm thông tin về cách Google giúp các nhà quảng cáo trên Google Ads tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Đối với các tính năng khác liên quan đến Quảng cáo, hãy xem Điều khoản của Google dành cho đơn vị kiểm soát.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các sản phẩm này và điều khoản xử lý dữ liệu tại trang privacy.google.com/businesses/compliance.

Phòng tránh và báo cáo hành vi lừa đảo

Đôi khi, một số người sử dụng thương hiệu Google để lừa đảo người khác. Tìm hiểu thêm về cách phòng tránh hành vi lừa đảo và nơi báo cáo các hành vi đó.

Nếu bạn thấy hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, hãy tìm hiểu cách bảo mật tài khoản của bạn. Sử dụng quy trình Kiểm tra bảo mật của Google để kiểm tra các chế độ cài đặt bảo mật trong tài khoản của bạn.

false
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false