Hjälpcentret för integritet

Du kan hantera din integritet i Googles tjänster med en rad olika inställningar. Du hittar svar på många vanliga frågor om integritet och din data i Googles produkter och tjänster genom att välja ett alternativ nedan eller genom att läsa vår integritetspolicy.

Få hjälp med en Google-produkt

Besök vårt hjälpcenter och supportforum.

Återställning av Google-konto och av konton som misstänks ha utsatts för intrång

Återställa ett konto eller få åtkomst till det på nytt

Om du har problem med ditt personliga konto gör du så här:

 1. Läs mer om hur du återställer Google-kontot eller Gmail.
 2. Följ stegen för att återställa kontot.
 3. Om du ändå inte kan återställa kontot besöker du produktforumet för produkten som du använder och skriver ett inlägg med din fråga.

Om du använder ett jobb- eller skolkonto med Google-produkten ber du om hjälp med Google Workspace.

Om du misstänker att kontot har utsatts för intrång
Misstänkt aktivitet på ditt konto
Om du upptäcker misstänkt aktivitet på ditt konto följer du stegen för att skydda kontot. Kontrollera säkerhetsinställningarna för kontot med säkerhetskontrollen.

Om du tror att ett brott har begåtts

Om du tror att ett brott har begåtts bör du kontakta polismyndigheten.

Om du får någon annans e-post

Ta reda på varför du får någon annans e-post.

Rapportera innehåll eller information som du vill ska tas bort från en produkt eller tjänst från Google

Rapportera innehåll eller information
Begära borttagning av innehåll från Googles produkter av juridiska skäl

Läs mer om hur du tar bort potentiellt olagligt eller obehörigt innehåll på Google.

Google använder sig av specifika förenklade processer för att ta bort innehåll som kan innehålla användares personliga uppgifter från Googles tjänster.

På den här sidan hittar du var du rapporterar innehåll som du vill ska tas bort från Googles tjänster enligt tillämpliga lagar.

Om din begäran gäller YouTube kan du läsa mer om YouTubes integritetsriktlinjer.

Åtkomstkontroller

Ladda ned din data från Googles produkter och tjänster

Läs mer om hur du laddar ned din data eller öppna verktyget Takeout om du vill ladda ned din data från Googles produkter och tjänster.

Du kan även använda våra verktyg när du vill komma åt och granska din data eller radera den.

Skicka en begäran om dataåtkomst

Om informationen du söker inte är tillgänglig i verktygen ovan skickar du en begäran om dataåtkomst och anger följande:

 • Kategorier för de personliga uppgifterna du söker.
 • Vilka produkter eller tjänster uppgifterna gäller.
 • Ungefärliga datum då du tror att uppgifterna samlades in av Google.

Du måste logga in på Google-kontot för att fylla i formuläret.

Viktigt! Du kan även ringa vårt kostnadsfria nummer: 855-548 27 77. Du kan få svar på många av dina frågor av våra representanter, som även kan hjälpa dig att fylla i webbformuläret så att vi kan försäkra oss om att vi ger informationen till kontots ägare.

Granska grundläggande kontouppgifter och data

När du är inloggad på Google-kontot kan du när som helst granska och uppdatera informationen genom att öppna de tjänster från Google som du använder. Vi har till exempel utformat både Foto och Drive för att det ska vara enkelt att hantera specifika typer av innehåll som har sparats via Google.

Vi har också skapat ett ställe där du kan granska och kontrollera information som sparats i Google-kontot. Följande verktyg omfattas:

När du är utloggad kan du hantera information som är kopplad till din webbläsare eller enhet, till exempel:

 • Anpassning av sökresultat när du är utloggad: Välj om din sökaktivitet ska användas till att visa mer relevanta resultat och rekommendationer.
 • Inställningar för YouTube: Du kan pausa och radera sökhistorik på YouTube och visningshistorik på YouTube.
 • Annonsinställningar: Hantera dina inställningar för annonser som visas på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser.
Radera din data

Radera din aktivitet

Du kan radera aktivitet, inklusive platshistorik. Du kan även välja att uppgifterna ska raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.

Läs mer om hur du visar, styr och raderar uppgifterna i Google-kontot.

Radera en produkt eller tjänst

Radera ett Google-konto

Du kan när som helst radera ditt Google-konto. Om du ångrar dig eller raderar kontot av misstag kan det gå att återställa det. Läs mer om hur du återställer kontot.

När du raderar kontot raderas din data och ditt kontoinnehåll från våra system efter en viss tid. Vi beskriver varför olika typer av data lagras under olika tidsperioder i vår policy. När du raderar ditt Google-konto kan du inte längre använda följande saker:

 • Tjänster som du måste logga in på, till exempel Gmail, Drive och Kalender.
 • Data som är kopplad till kontot, bland annat e-post, foton och transaktionshistorik.
 • Prenumerationer på YouTube.
 • Innehåll som du har köpt på Google Play, till exempel filmer, spel och musik.
 • Information som har sparats i Chrome.
 • Ditt användarnamn i Gmail. När du har raderat det går det inte att använda det igen vid ett senare tillfälle och det går inte att skapa ett nytt Google-konto med samma användarnamn.

Utöver dessa verktyg erbjuder vi även särskilda raderingskontroller i våra produkter, till exempel Foto. 

Hur du kommer åt och styr din data

Vissa lagar kan ge dig rätt att begära åtkomst till dina personliga uppgifter. Enligt vår uppfattning är det bästa sättet att åstadkomma detta genom att ge dig kontroll över din data. Därför har vi skapat användarvänliga verktyg som gör det enklare för användare att komma åt och granska sin data, ladda ned och flytta den till en annan tjänst eller radera den helt.

För att skydda våra användare har vi implementerat avancerad infrastruktur för säkerhet så att vi endast ger behöriga personer åtkomst till personliga uppgifter som rör dem.

Verktygen som är vända mot användaren är utformade för att ge dig dina personliga uppgifter i ett koncist, transparent, begripligt och lättillgängligt format. Exempel:

 • Med aktivitetsinställningarna kan du granska och hantera vilken typ av aktivitet som ska sparas på Google-kontot. Om du har aktiverat Webb- och appaktivitet sparas dina sökningar och annan aktivitet i Googles tjänster i Google-kontot så att du kan få en mer anpassad upplevelse, till exempel snabbare sökningar och mer användbara rekommendationer av appar och innehåll. 
 • Du kan även tillåta att webb- och appaktiviteten sparar information om din aktivitet i andra appar och på andra webbplatser och enheter där Googles tjänster används i Google-kontot, till exempel appar som du installerar och använder på Android. Du kan komma åt och hantera din webb- och appaktivitetsdata i det intuitiva användargränssnittet för webb- och appaktivitet.
 • Du kan även ladda ned data via Googles verktyg för datanedladdning. Med det här verktyget kan du ställa in vilken data du vill få åtkomst till, hur ofta du vill att datan ska skickas och vart den ska skickas.

Dessa verktyg är det effektivaste sättet för dig att kontrollera hur Googles tjänster behandlar din data, men du kan även skicka begäranden via formuläret för dataåtkomst som är tillgängligt i Hjälpcentret för integritet

Nedan finns mer information om hur du använder de olika alternativen.

Hur kommer jag åt min data?

Följande är de tre huvudsakliga sätten att få åtkomst till och hantera din data:

Få direkt åtkomst till din data via Googles tjänster och ditt Google-konto

När du är inloggad kan du alltid granska och uppdatera information genom att besöka de tjänster du använder. Vi har till exempel utformat både Foto och Drive för att det ska vara enkelt att hantera specifika typer av innehåll som du har sparat med Google.
Vi har också skapat en plats där du kan granska och kontrollera information som sparats i Google-kontot.
Genom att använda Googles intuitiva användargränssnitt och kontroller kan du enkelt komma åt och hantera data i många av Googles tjänster. Exempel:
 • Min aktivitet. Du kan använda den här inställningen för att granska och styra data som sparas i Google-kontot när du är inloggad och använder Googles tjänster, som sökningar du har gjort eller besök på Google Play.
  • Om du till exempel vill hitta den där webbplatsen du hittade på Google Sök förra veckan kan du använda den enkla sökfunktionen. Du kan
   • söka med sökord genom att skriva in orden du vill söka efter i sökrutan
   • filtrera efter datum och produkt genom att klicka på knappen Filtrera efter datum och produkt och ange datumen och produkten du är ute efter
   • bläddra genom all din sparade aktivitet.
 • Du kan även använda de specifika gränssnitten för webb- och appaktivitet, platshistorik eller YouTube-historik om du vill söka i dessa utrymmen eller komma åt de detaljerade kontrollerna som är tillgängliga för dessa tjänster.
  • Webb- och appaktivitet. För att granska och hantera din aktivitet på Googles webbplatser och i Googles appar, däribland tillhörande uppgifter som plats, som används för att tillhandahålla snabbare sökningar, bättre rekommendationer och mer anpassade upplevelser i Maps, Sök och andra tjänster från Google.
  • Platshistorik. För att granska och hantera information om var du tar med dig dina enheter, även när du inte använder en specifik tjänst från Google, vilken information som används för att ge dig anpassade kartor, rekommendationer utifrån platser du har besökt och mycket annat.
  • YouTube-historik. För att granska och hantera de YouTube-videor du tittar på och det du söker efter på YouTube, vilket används för att ge dig bättre rekommendationer, komma ihåg var du slutade och mycket annat.
 • Mitt annonscenter. Du kan se och hantera dina inställningar för annonserna som visas på Google samt på webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser. Du kan ändra dina intressen, välja om dina personliga uppgifter ska användas för att visa mer relevanta annonser och aktivera eller inaktivera vissa annonstjänster.
  • Anpassa annonser. Välj ämnen och varumärken som du vill se fler eller färre annonser om.
  • Hantera integritet. Du kan anpassa och inaktivera information som du inte vill ska användas för att anpassa dina annonser.
  • På sidan Inställningar för Mitt annonscenter i Min aktivitet kan du även se och hantera inställningarna för Mitt annonscenter, till exempel annonser som du har gillat eller blockerat.
 • Google Workspace-sökhistorik. När du använder Google Workspace-produkter som Gmail och Google Drive kan du välja att Google ska lagra dina sökningar så att du kan granska och hantera dem.
 • Köp och bokningar. Hantera köp och bokningar som gjorts med Sök, Maps och Assistent.
 • I Google Översikt kan du hantera information som är kopplad till specifika produkter.

Få direkt åtkomst till din data med verktyget för datanedladdning

Eftersom Google tillhandahåller många olika tjänster som kan användas på många olika sätt, med en mängd olika inställningar, beror den faktiska informationen som samlas in på hur personen i fråga använder tjänsterna. Detta innebär att information som behandlas om din användning av Googles tjänster kan skilja sig från en annan användares användning av Googles tjänster.
Med Google Takeout får du ett flexibelt och kraftfullt verktyg som ger dig åtkomst till data på ett skräddarsytt och intuitivt sätt. Genom att använda Google Takeout kan du ladda ned data från många av Googles tjänster i ett koncist, transparent och begripligt format.
Nedan hittar du information om hur du använder Google Takeout och även några exempel på det breda utbud av tjänster och information som är tillgängligt via Google Takeout.

Använda Google Takeout

Följ de här enkla stegen för att använda Google Takeout. Mer information finns i det här hjälpcentret.

 • Öppna Takeout-verktyget från en av de många plattformar där det länkas till, som hjälpcentret för integritet. Du måste vara inloggad på Google-kontot du försöker komma åt för att ladda ned data som gäller det Google-kontot. 
 • Du kan välja vilka tjänster du vill ladda ned data från genom att navigera till en specifik Google-tjänst.
  • Välj data
 • Välj den tjänst från Google som du är intresserad av genom att markera kryssrutan.
  • Välj en tjänst från Google
 • Om du endast vill ladda ned viss data från en produkt kan du trycka på en knapp som den inringade Lista All data tas med, om ett sådant alternativ visas. Då kan du avmarkera kryssrutan bredvid data du inte vill ta med.
  • Välj hur mycket data
 • Klicka sedan på Nästa steg.
  • Klicka på nästa steg
 • I detta sista steg kan du bland annat välja hur ofta du vill att denna data ska exporteras och exportens destination. Du kan till exempel skapa ett automatiskt arkiv med din valda data varannan månad i ett år. Det första arkivet skapas omedelbart.
  • Välj frekvens och destination
 • När exporten är klar får du ett e-postmeddelande med en länk till sidan där du kan komma åt den begärda informationen. Den här processen kan ta olika lång tid beroende på hur mycket information som finns i kontot. De flesta får en länk till sitt arkiv samma dag.
  • Ladda ned datafilen

Exempel på tillgänglig information

Google-konto – innehåller data om kontoregistreringen och kontoaktiviteten, till exempel följande:

 • Information om kontoregistrering, som registreringsdatum, användarvillkor, IP-adress, språk på användarvillkoren och information om kontoåterställning som återställningsadress, telefonnummer för återställning och alternativa e-postadresser.
 • IP-aktivitet, som IP-adress, tidsstämpel, webbläsarinformation, operativsysteminformation och enheten som används för att få åtkomst till webbplatsen.

Google Play Butik data om din aktivitet i Google Play Butik, till exempel följande:

 • Installationer – en lista över appinstallationer från Google Play och kopplad data, som tidsstämpel, uppdateringstid, operatörsinformation, modellinformation och tillverkarinformation.
 • Inlösningshistorik – en lista över erbjudanden du har löst in på Google Play och kopplad data.
 • Köphistorik – en lista över dina köp på Google Play och kopplad data, som användarspråk, användarkod och tidsstämpel.
 • Beställningshistorik – detaljerad köpdata om dina beställningar på Google Play och kopplad data, som platsdata inklusive IP-adress.
 • Enheter – data om enheter som du har använt Google Play Butik med, till exempel platsdata.
 • Play-inställningar – inställningar för Google Play-appar och kopplad data.

Access Log Activityloggar om din kontoaktivitet, till exempel följande:

 • Aktivitetsloggar: en lista över Googles tjänster som dina enheter har använt (t.ex. varje gång telefonen synkroniseras med Gmail), inklusive tidsstämplar, IP-adresser och webbläsarinformation.
 • Enhetsloggar: en lista över enheter (t.ex. Nest, Pixel, iPhone) som har använt Google-kontot under de senaste 30 dagarna.

 

Skicka en begäran till specialistteamet för integritet

Google har utformat ett särskilt formulär för dataåtkomst som är tillgängligt via hjälpcentret för integritet. Det finns en länk till det i Googles integritetspolicy. Detta formulär skickas till Googles specialistteam för integritet. Alla begäranden som skickas in via formuläret bedöms individuellt. Eftersom begäranden som skickas in via det här formuläret granskas, prioriteras och besvaras manuellt är behandlingstiden längre än om du använder de automatiska självhjälpsverktygen.
 • När du fyller i formuläret för dataåtkomst blir du ombedd att uppge vissa uppgifter för att din begäran ska hamna rätt:
  • din e-postadress för att verifiera din identitet (läs mer i våra vanliga frågor)
  • landet du bor i för att hjälpa oss att identifiera de juridiska rättigheter som reglerar din begäran
  • produkten (eller produkterna) begäran gäller för att hjälpa oss att hitta den data du ber om och identifiera eventuella verktyg som är tillgängliga för dig så att du kan komma åt datan direkt (se ovan) 
  • information om vilken data du söker, vilket är viktigt för att vi ska kunna förstå begärans omfattning. Med formuläret för dataåtkomst kan du vara så bred eller specifik som du vill. Hur specifik din begäran är påverkar svaret du får. Exempel:
   • Du kan be om all data Google behandlar avseende dig (dvs. All data). Eftersom detta är en mycket bred begäran kommer det första svaret du får att identifiera onlineverktyg där du kan komma åt din data. Vårt specialistteam för integritet kan be dig förtydliga din begäran för att hjälpa dem att ge dig ett mer användbart svar.
   • Om du kan ange specifika datapunkter som du vill ha eller specifika datakategorier, till exempel inspelningar av samtal, chattranskriptioner, inloggningsuppgifter osv. kan din begäran behandlas på ett effektivare sätt. 
   • Du kanske kan dra nytta av informationen vi publicerar om hur vi behandlar data med produkterna du är intresserad av, vanligtvis Googles integritetspolicy eller Integritetsmeddelandet för Google Cloud om du använder våra Cloud-produkter för företag. Om datan du begär inte är tillgänglig via onlineverktygen söks den upp av vårt specialistteam för integritet.
  • När vi har tagit emot din begäran via formuläret för dataåtkomst behandlas din begäran på följande sätt:
   • Specialistteamet för integritet bekräftar att personen som gör begäran är samma person som datan gäller. Om du till exempel skickar en begäran från ett Google-konto och ber om information om ett annat Google-konto ber vi dig att skicka din begäran från Google-kontot som datan gäller. 
   • När specialistteamet för integritet har bekräftat att du är personen som den begärda datan gäller kommer de att bedöma hur detaljerad din begäran är och avgöra hur de ska svara. Exempel:
    • Om begäran tar längre tid att besvara på grund av dess komplexitet informerar de dig om den förlängda tidsperioden.
    • Om din begäran är otydlig eller rör en stor mängd information ber de dig att förtydliga din begäran genom att ange vilken information eller behandling som begäran avser.
    • Om du kan förtydliga begärans omfattning, till exempel genom att identifiera specifika kategorier av data eller tjänster som begäran gäller, hjälper det vårt specialistteam för integritet att ge ett mer anpassat svar. Det kan innebära att du får information om verktyg som är vända mot användaren och som ger dig tillgång till den relevanta datan i ett koncist och begripligt format med anvisningar om hur du använder dessa verktyg.
    • Om den begärda datan inte är tillgänglig genom verktygen som är vända mot användaren utför teamet sökningar för att identifiera data som omfattas av begäran.
   • När relevant data som omfattas av begäran har identifierats av specialistteamet för integritet sammanställer de den och tillämpar undantag på lämpligt sätt (t.ex. om yppande av sådan data kan ha en negativ påverkan på tredje parts rättigheter eller intressen).
   • När dokumenten som omfattas av begäran har förberetts tillhandahålls datan via en relevant produktionsväg, till exempel en särskild plattform som du kan använda för att få åtkomst till data som har sammanställts manuellt av de relevanta teamen.
   • Om vi inte har hittat någon data som omfattas av begäran efter en noggrann genomsökning av våra system informerar vi dig om att ingen relevant data har identifierats.

Observera att det finns en del data som vi inte kan tillhandahålla som svar på en begäran. 

Mer information om hur du skickar in åtkomstbegäranden finns i Vanliga frågor.

Vanliga frågor

Verifiera identiteten på personen som gör en begäran

Om en person vill ha åtkomst till data gäller följande:
 1. Om datan är kopplad till ett Google-konto måste personen skicka in begäran från den autentiserade e-postadressen som är kopplad till det Google-kontot för att få åtkomst till datan. Om begäran skickas från en annan e-postadress som inte är kopplad till Google-kontot och om vi inte kan verifiera att den begärda datan gäller personen i fråga får personen inte åtkomst till information som är kopplad till det Google-kontot.
 2. Om datan behandlas på ett sätt som inte identifierar personen kan sådan information generellt sett inte verifieras som kopplad till personen som gör begäran. Detta kan gälla information som behandlas utan att kopplas till en viss person. Exempel: Data som behandlas i samband med Google SafeSites kopplas till en generell API-nyckel för Chrome som inte kan användas för att autentisera enskilda användare. Därför tillhandahålls inte SafeSites-data som svar på en åtkomstbegäran.

Varför ber Google mig att logga in på mitt Google-konto för att få åtkomst till datan för Google-kontot?

Det finns flera goda skäl till att vi ber användare att logga in på det Google-konto de vill ha information om. Genom att göra det skyddar vi användarnas integritet, följer förordningar och förhindrar bedrägeri.

 • För att skydda användarnas integritet. Genom att bekräfta användarens identitet kan vi vara säkra på att vi endast delar data med personen som är behörig att ta emot den. Detta bidrar till att skydda användarnas integritet och förhindra obehörig åtkomst till personliga uppgifter.
 • För att följa förordningar. Många lagar och regler kräver att organisationer vidtar åtgärder för att skydda sina användares integritet. Ett av dessa steg är att bekräfta att en person som begär åtkomst till information är samma person som informationen gäller. Detta hjälper organisationer att följa dessa lagar och regler och skydda sina användares integritet.
 • För att förhindra otillåten användning. När vi delar data med någon innebär det att vi litar på att personen inte kommer att använda datan på ett otillåtet sätt. Genom att bekräfta att användaren har rätt till informationen som hen har begärt skyddar vi våra användares intressen.

Kan jag tillhandahålla annan information från ett Google-konto för att få åtkomst till data som är kopplad till det Google-kontot?

En användares kännedom eller innehav av information (t.ex. vidarebefordrade e-postmeddelanden, uppgifter om IP-adresser där kontot har kommits åt eller cookie-id:n) är i allmänhet otillräckligt för att på egen hand verifiera att användaren som gör begäran är personen som datan gäller. 

E-postmeddelanden, IP-adresser och enhetsinformation kan erhållas av tredje part på olika sätt, till exempel en man, fru eller partner som delar en enhet eller får åtkomst till sin partners konto och vidarebefordrar e-post till sig själv, som hen sedan skickar in i syfte att kapa kontot. På samma sätt kan tredje part ändra innehållet i automatiska e-postmeddelanden så att de verkar gälla ett annat konto. IP-adresser och cookie-id:n är också i allmänhet otillräckliga för att på egen hand verifiera en persons identitet. Det finns flera skäl till det, bland annat att de kan delas av flera olika personer.

 

Varför är inspelningar av samtal med Googles kundsupport inte tillgängliga via Takeout?

Eftersom inspelningar av samtal måste utvärderas för att se om de innehåller data från tredje part krävs en manuell bedömning för att identifiera om det finns sådan data och, om så är fallet, anonymisera den på lämpligt sätt.

Varför hänvisar ni mig till verktyg som är vända mot användaren när jag begär åtkomst till min data?

Eftersom Google tillhandahåller olika tjänster som kan användas på många olika sätt, med en mängd olika inställningar, beror den faktiska informationen som samlas in på hur personen i fråga använder tjänsterna. Detta innebär att information som behandlas om din användning av Googles tjänster kan skilja sig från en annan användares användning av Googles tjänster. 

Vi ger dig flexibla och kraftfulla verktyg för att få åtkomst till och styra data som behandlas om dig. Du får information om dessa verktyg här. Verktygen ger dig åtkomst till koncis, transparent, begriplig och lättillgänglig information om din data. 

När vi får en begäran hänvisar vi därför ofta användare till lämpliga verktyg som är vända mot användaren och som kan användas för att få åtkomst till den begärda informationen.

Vilken typ av data är inte tillgänglig som svar på en begäran om dataåtkomst?

Du kan läsa i det här hjälpcentret för att få information om data som inte tillhandahålls som svar på en begäran.

Integritets- och säkerhetsinställningar

Granska integritetsinställningarna

Du kan hantera din integritet i våra tjänster med hjälp av inställningar. Med Integritetskontrollen kan du granska och justera viktiga integritetsinställningar, till exempel de nedanför. Vi erbjuder även särskilda integritetsinställningar utöver dessa verktyg i våra produkter.

 • Aktivitetsinställningar
  • Bestäm vilka aktivitetstyper som du vill ska sparas i ditt konto. Du kan till exempel aktivera Platshistorik om du vill ha trafikprognoser för din pendling eller spara visningshistoriken för YouTube om du vill få bättre förslag på videor.
 • Annonsinställningar
  • Hantera inställningarna för vilka annonser som visas för dig på Google, webbplatser och i appar som samarbetar med Google för att visa annonser. Du kan justera dina intressen, välja om dina personliga uppgifter får användas till att visa mer relevanta annonser och aktivera eller inaktivera vissa annonstjänster.
 • Om dig
  • Styra vilka uppgifter som visas för andra i Googles tjänster.
Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part

För att du ska kunna dela data säkert erbjuder Google dig möjligheten att ge webbplatser och appar från tredje part åtkomst till olika delar av ditt konto.

Granska hur du delar data med appar och webbplatser från tredje part.

Granska säkerhetsinställningarna
Data och information som Google samlar in

Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Det är viktigt för oss att vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Du hittar mer information om våra åtaganden i vår integritetspolicy. Där finns även förklaringar på vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur de samlas in och när vi delar dem. Du hittar mer information om Googles säkerhets- och integritetsprinciper i vårt säkerhetscenter.

Där lagras din data

Vi säkerställer att våra tjänster är pålitliga genom att ha servrar på olika ställen i världen. Detta innebär att uppgifterna kan behandlas på servrar som ligger utanför landet där du bor. Google tillämpar samma skyddsnivå för din data oavsett var dina uppgifter behandlas.

Få hjälp med frågor om integritet

Frågor om dataintegritet

Google har ett särskilt team som hanterar frågor om användares integritet i Googles produkter. Om du inte hittar svaret på en fråga i hjälpcentret för integritet kan du ringa vårt avgiftsfria nummer 855-548-2777 eller fylla i det här webbformuläret. Om du har en integritetsfråga om ditt Google Workspace-konto kontaktar du kontoadministratören. Om du är administratör kontaktar du supporten för Google Workspace.

Du hittar mer information om Googles integritetspraxis i vår integritetspolicy.

Förfrågningar och resurser för företagskunder 

Databehandling via Google Cloud

Om du använder en konsumentversion av Gmail, Drive eller någon annan Google-produkt gäller Googles användarvillkor och integritetspolicy.

Google erbjuder inte databehandlingsavtal för konsumentversioner av Gmail eller Drive. Google agerar inte som personuppgiftsbiträde för konsumentversionen av dessa tjänster. Kontakta ditt juridiska biträde om du har frågor gällande integritet, dataskyddsförpliktelser och efterlevnadsbehov.

Om Google Workspace-, Google Workspace for Education- eller Google Cloud Platform-tjänster används i organisationen, kan Ändring avseende databehandling för Cloud (ÄADC) gälla för dig. Om ditt avtal inte redan innehåller ÄADC (eller dess företrädare Ändring avseende databehandling eller Villkor för databehandling och säkerhet, beroende på vad som är tillämpligt) kan du godkänna ÄADC i administratörskonsolen genom att följa anvisningarna här för Google Workspace och Google Workspace for Education samt här för Google Cloud Platform. Observera dock att ÄADC inte gäller dig om din organisation köper Google Cloud Platform från en återförsäljare, eftersom du då i stället följer återförsäljarens villkor för databehandling. Kontakta återförsäljaren om du har frågor om villkoren.

I integritetsmeddelandet för Google Cloud beskriver vi dessutom hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter (exklusive kundens data) i förhållande till dessa tjänster.

Hitta villkor för databehandling

Google tillhandahåller lämpliga villkor för databehandling för vissa produkter där Google fungerar som personuppgiftsbiträde, bland annat produkterna nedan.

Du kan också läsa om hur Google hjälper annonsörer i Google Ads att efterleva GDPR. Läs Googles villkor för personuppgiftsansvariga för andra funktioner som rör Ads.

Mer information om produkter och villkor för databehandling finns på privacy.google.com/businesses/compliance.

Undvika och rapportera bedrägerier

Ibland använder sig personer av Googles varumärke för att lura och bedra andra. Läs mer om hur du undviker bedrägerier och var du kan rapportera dem.

Om du upptäcker misstänkt aktivitet på kontot kan du läsa mer om hur du skyddar kontot. Kontrollera säkerhetsinställningarna för kontot med Googles säkerhetskontroll.

false
Googles appar
Huvudmeny