Dodawanie programów i odcinków oraz ich usuwanie

Z tego artykułu dowiesz się, jak zarządzać podcastem w Menedżerze podcastów.

Dodawanie programu

Dodając program do Menedżera podcastów, potwierdzasz, że jesteś właścicielem kanału RSS podcastu.

Aby utworzyć program w Menedżerze podcastów, musisz najpierw utworzyć i opublikować kanał RSS swojego podcastu (oraz opcjonalnie jego stronę główną), a potem dopilnować, by ten kanał został zindeksowany.

Google rozpoznaje i udostępnia wiele podcastów, które nie są zarejestrowane w Menedżerze podcastów. Dodanie programu pozwala po prostu wyświetlić dane o odsłuchaniach tego podcastu.

Aby dodać program w Menedżerze podcastów, musisz potwierdzić własność kanału RSS z podcastem, wykonując te czynności:

Jeśli to Twój pierwszy program w Menedżerze podcastów

 1. Otwórz kreatora dodawania i potwierdzania. Jeśli podcast ma więcej niż 1 kanał RSS, przeczytaj artykuł o programach z wieloma kanałami. Musisz potwierdzić własność tylko jednego kanału na podcast. Otrzymasz wskazówkę, który kanał wybrać.
  • Jeśli zalogujesz się w Google za pomocą adresu e-mail właściciela podanego w kanale RSS programu, Twoje prawo własności zostanie automatycznie potwierdzone.
  • Jeśli zalogujesz się w Google, korzystając z innego konta, kod weryfikacyjny zostanie wysłany na adres e-mail właściciela wskazanego w kanale RSS. Wpisz kod zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie potwierdzania, by potwierdzić swoje prawo własności kanału.
  • Pamiętaj, że własność programu w Menedżerze podcastów zostanie potwierdzona na koncie Google, z którego wysłano kod weryfikacyjny, a nie na koncie e-mail, na które został on wysłany.
 2. Własność programu w Menedżerze podcastów zostanie potwierdzona na koncie Google użytym przez Ciebie do uruchomienia kreatora dodawania i potwierdzania, a nie na koncie e-mail, na które został wysłany kod weryfikacyjny.
Jeśli rozpoczniesz procedurę potwierdzania własności, ale jej nie ukończysz, zobaczysz program na liście programów w Menedżerze podcastów, ale nie będziesz mieć do niego dostępu.
 1. Po potwierdzeniu własności programu opcjonalnie możesz dodać do niego użytkowników w Menedżerze podcastów. Gdy potwierdzisz własność kanału, uzyskasz status administratora programu na koncie Google użytym do potwierdzenia własności.

 2. Wyświetlanie statystyk użytkowników programu Pamiętaj, by zalogować się na konto Google, na którym została potwierdzona własność programu.

  • Jeśli już wcześniej udostępnialiśmy użytkownikom odcinki Twojego podcastu i istnieją dane o odsłuchaniach, zaraz po utworzeniu nowego programu w Menedżerze podcastów powinny pojawić się dane z 30 dni.
  • Jeśli nie widzisz żadnych danych dotyczących nowego programu, oznacza to, że podcast był wcześniej nieznany Google (czyli nigdy nie był zindeksowany) lub nie masz słuchaczy na platformach Podcastów Google. Sprawdź, czy Twój program jest zindeksowany.Nowe dane o słuchalności na platformach Podcastów Google powinny pojawiać się, w miarę jak będziemy je zbierać.

Jeśli w Menedżerze podcastów masz co najmniej 1 program o potwierdzonej własności

 1. W raporcie na poziomie programu w Menedżerze podcastów otwórz listę programów.
 2. Kliknij Dodaj program, a potem postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze dodawania i potwierdzania. Jeśli podcast ma więcej niż 1 kanał RSS, przeczytaj artykuł o programach z wieloma kanałami. Musisz potwierdzić własność tylko jednego kanału na podcast. Otrzymasz wskazówkę, który kanał wybrać.
  • Jeśli zalogujesz się w Google za pomocą adresu e-mail właściciela podanego w kanale RSS programu, Twoje prawo własności zostanie automatycznie potwierdzone.
  • Jeśli zalogujesz się w Google, korzystając z innego konta, kod weryfikacyjny zostanie wysłany na adres e-mail właściciela wskazanego w kanale RSS. Wpisz kod zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie potwierdzania, by potwierdzić swoje prawo własności kanału.
  • Pamiętaj, że własność programu w Menedżerze podcastów zostanie potwierdzona na koncie Google, z którego wysłano kod weryfikacyjny, a nie na koncie e-mail, na które został on wysłany.
Jeśli rozpoczniesz procedurę potwierdzania własności, ale jej nie ukończysz, zobaczysz program na liście programów w Menedżerze podcastów, ale nie będziesz mieć do niego dostępu.
 1. Po potwierdzeniu własności programu opcjonalnie możesz dodać do niego użytkowników w Menedżerze podcastów. Gdy potwierdzisz własność kanału, uzyskasz status administratora programu na koncie Google użytym do potwierdzenia własności.

 2. Wyświetlanie statystyk użytkowników programu Pamiętaj, by zalogować się na konto Google, na którym została potwierdzona własność programu.

  • Jeśli już wcześniej udostępnialiśmy użytkownikom odcinki Twojego podcastu i istnieją dane o odsłuchaniach, zaraz po utworzeniu nowego programu w Menedżerze podcastów powinny pojawić się dane z 30 dni.
  • Jeśli nie widzisz żadnych danych dotyczących nowego programu, oznacza to, że podcast był wcześniej nieznany Google (czyli nigdy nie był zindeksowany) lub nie masz słuchaczy na platformach Podcastów Google. Sprawdź, czy Twój program jest zindeksowany.Nowe dane o słuchalności na platformach Podcastów Google powinny pojawiać się, w miarę jak będziemy je zbierać.

 

Problemy z potwierdzeniem własności kanału
 • Zduplikowany kanał: jeśli Google uzna, że podcast, który próbujesz utworzyć, jest już udostępniany z innego kanału, nie możesz potwierdzić swojego prawa własności do przesłanego kanału. Patrz sekcja Ktoś już zgłosił prawo do podcastu.
 • Własność kanału została już potwierdzona: nie możesz potwierdzić swojego prawa własności kanału, jeśli ktoś zrobił to już wcześniej. Jeśli jednak zmieni się udostępniany kanał programu, każdy użytkownik może potwierdzić swoje prawo własności tego nowego kanału. Skontaktuj się z właścicielem podanym w bloku Właściciel.

Dostęp do programu

Jeśli potrzebujesz dostępu do już utworzonego programu w Menedżerze podcastów, poproś administratora tego programu, by przyznał Ci do niego dostęp.

Dodawanie kanału do programu

Jeśli spróbujesz dodać nowy kanał do już utworzonego programu w Menedżerze podcastów, pamiętaj, że Google udostępnia słuchaczom tylko 1 kanał na podcast. Przy próbie dodania nowego kanału wystąpi któraś z tych sytuacji:

 • Jeśli nowy kanał jest podobny do innego kanału w dowolnym programie o potwierdzonej własności w Menedżerze podcastów, wyświetli Ci się URL kanału udostępnianego przez Google i nie będziesz mieć możliwości dodania nowego kanału. Spośród podobnych kanałów Google wybiera tylko jeden, który będzie udostępniać słuchaczom. Własność tego kanału trzeba potwierdzić, by utworzyć program (lub zachować do niego prawo własności) w Menedżerze podcastów. Jeśli nasze systemy nigdy nie miały do czynienia z kanałem, który chcesz dodać, może minąć kilka dni, zanim zauważą, że jest on podobny do istniejącego już kanału. W takim przypadku w Twoim programie w Menedżerze podcastów wyświetli się alert.
 • Jeśli kanał nie jest podobny do żadnego innego kanału w żadnym programie o potwierdzonej własności w Menedżerze podcastów, nowy kanał zostanie uznany za osobny podcast, co spowoduje utworzenie w Menedżerze podcastów nowego programu, w którym podcast będzie udostępniany słuchaczom niezależnie od wcześniejszego kanału. Takie programy mogą mieć w Menedżerze podcastów tę samą nazwę i markę, ale Google nie uzna ich za powiązane ze sobą.

Więcej informacji o podcastach z wieloma kanałami

Usuwanie programu

 • Aby usunąć program z listy programów w Menedżerze podcastów, musisz poprosić administratora o odebranie Ci do niego dostępu. Spowoduje to usunięcie programu z Twojego konta w Menedżerze podcastów. Inni użytkownicy nie utracą dostępu. Jeśli chcesz odzyskać dostęp do programu, musisz poprosić jego administratora, by Ci przyznał taki dostęp.
 • Aby odebrać dostęp do programu wszystkim użytkownikom Menedżera podcastów, musisz usunąć ten program ze wszystkich platform Podcastów Google w sposób opisany w następnym punkcie.
 • Aby usunąć podcast z Google, usuń lub zablokuj dostęp do wszystkich jego kanałów RSS. Spowoduje to, że podcast będzie niedostępny dla wszystkich słuchaczy na platformach Podcastów Google (z wyjątkiem odcinków, które już pobrali). Nadal będziesz mieć dostęp do tego programu w Menedżerze podcastów, ale przestaniesz gromadzić nowe dane o odsłuchaniach. Wyjątkiem będą pobrane już odcinki, w przypadku których nadal możesz zbierać te dane. Jeśli później ponownie opublikujesz kanał podcastu, dane zebrane ponad 30 dni wcześniej będą już niedostępne, podobnie jak dane z okresu, w którym kanał nie był udostępniany (z wyjątkiem odcinków, które użytkownicy odsłuchiwali po pobraniu).

Dodawanie i usuwanie odcinków

Odcinki są wyświetlane w Menedżerze podcastów, jeśli w ciągu ostatnich 16 miesięcy zostały zebrane jakieś dane o ich odsłuchaniach, niezależnie od tego, czy są one nadal dostępne w aktualnie udostępnianym kanale. Aby dodać lub usunąć odcinki z platform Podcastów Google, dodaj lub usuń je w kanale RSS programu.

Jeśli program obejmuje wiele kanałów, pamiętaj o usunięciu odcinka z udostępnianego kanału. Więcej informacji

Odcinki są jednoznacznie identyfikowane na podstawie adresu URL pliku, a nie tagu <guid> w Menedżerze podcastów. Oznacza to, że jeśli z jakiegoś powodu zmienisz URL pliku odcinka, Menedżer podcastów uzna go za nowy odcinek programu noszący taką samą nazwę co poprzedni, a dane o odsłuchaniach zostaną przypisane do tego odcinka na podstawie jego adresu URL. Do zmian w adresach URL zaliczają się wszelkie modyfikacje oprócz zmiany wielkości liter. Przykłady:

 • zastąpienie przedrostka http przedrostkiem https jest zmianą,
 • zastąpienie adresu example.com?id=1111 adresem example.com?id=2222 jest zmianą,
 • zastąpienie adresu example.com adresem Example.com nie jest zmianą.

Pamiętaj, że platformy Podcastów Google rozpoznają odcinek na podstawie identyfikatora GUID podanego w kanale, a nie adresu URL. Jeśli więc zmienisz URL, dla słuchaczy odcinek się nie zmieni, ale dla Menedżera podcastów już tak.

Dodawanie odcinka

Aby dodać odcinek do programu w Menedżerze podcastów, dodaj go do udostępnianego aktualnie kanału RSS. Odcinek pojawi się w Menedżerze podcastów po wystąpieniu obu tych zdarzeń:
 • nasze systemy znalazły odcinek w Twoim kanale oraz
 • odcinek ma już dane o słuchalności (nowe dane o słuchalności pojawią się w Menedżerze podcastów w ciągu 2–3 dni).

Usuwanie odcinka

Jeśli w ciągu ostatnich 16 miesięcy zostały zebrane jakieś dane o słuchalności odcinka, będzie on widoczny w programie w Menedżerze podcastów. W tej usłudze nie możesz usuwać odcinków. Jeśli jednak usuniesz odcinek z kanału, Google przestanie udostępniać ten odcinek. Jeśli w ciągu ostatnich 16 miesięcy nie zostały zebrane żadne dane o słuchalności odcinka, nie będzie on widoczny w programie w Menedżerze podcastów.

Indeksowanie kanału

Twój program nie będzie widoczny w Google ani nie będą o nim zbierane żadne dane w Menedżerze podcastów, dopóki Google go nie zindeksuje. Google stale wyszukuje i indeksuje kanały w internecie. Możesz jednak zadbać o wcześniejsze zindeksowanie swojego kanału:

 1. Sprawdź, czy kanał jest zindeksowany.
 2. Jeśli kanał nie jest zindeksowany, zgłoś go do zindeksowania. Po zindeksowaniu kanału minie kilka dni, zanim zaczniemy udostępniać Twój podcast użytkownikom i zbierać dane o jego słuchalności. Do tego czasu w raporcie analitycznym dotyczącym programu nie będzie żadnych danych.
 3. Po pierwszym zindeksowaniu kanału Google często sprawdza, czy nie nastąpiła jego aktualizacja, więc nie musisz znów samodzielnie zgłaszać go do zindeksowania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?