Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hangouts và tính năng khác

Hangouts cho phép bạn gửi tin nhắn, ảnh, biểu tượng cảm xúc và gọi điện video với bạn bè và gia đình mình. Hangouts là ứng dụng tuyệt vời để trò chuyện với các thành viên gia đình trên toàn thế giới, tổ chức cuộc họp nhóm hoặc liên hệ với một nhóm bạn.

Hangouts video trong Google+