Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nếu bạn đã chuyển sang phiên bản mới của Google+ trên máy tính hoặc nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Google+ mới. Trang này dành cho phiên bản trước, cổ điển của Google+ và có thể đã lỗi thời.

Hangouts và tính năng khác

Hangouts cho phép bạn gửi tin nhắn, ảnh, biểu tượng cảm xúc và gọi điện video với bạn bè và gia đình mình. Hangouts là ứng dụng tuyệt vời để trò chuyện với các thành viên gia đình trên toàn thế giới, tổ chức cuộc họp nhóm hoặc liên hệ với một nhóm bạn.