แฮงเอาท์และอื่นๆ

แฮงเอาท์ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความ รูปภาพ อีโมจิ และแฮงเอาท์วิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัว แฮงเอาท์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวจากทั่วโลก การจัดประชุมทีม หรือแค่พูดคุยเล่นสนุกกับกลุ่มเพื่อน