สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณใช้ Google+ ไม่ได้

หากคุณใช้ Google+ สำหรับการทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบของคุณจะควบคุมว่าคุณใช้ Google+ และโพสต์เนื้อหาได้หรือไม่ คุณอาจใช้ Google+ ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบปิดใช้ Google+ สำหรับบัญชีของคุณ
  • บัญชีของคุณไม่มีใบอนุญาต G Suite

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณใช้ Google+ สำหรับการทำงานหรือโรงเรียนไม่ได้

  • คุณจะโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือ +1 ใน Google+ ไม่ได้
  • คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน เมื่อพยายามโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือ +1
  • คุณอาจลบเนื้อหาเก่าได้ ลบและจัดการกิจกรรมใน Google+
  • คุณอาจลบโปรไฟล์ Google+ ของคุณได้
  • ถ้าที่ทำงานของคุณไม่ได้เป็นลูกค้าของ G Suite แล้ว โปรไฟล์ Google+ และเนื้อหาของคุณจะถูกลบออก ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education

หมายเหตุ: หากบัญชี G Suite หรือ Google+ ของคุณถูกระงับการเข้าใช้งาน Google+ ของคุณอาจถูกบล็อกและเนื้อหาของคุณจะถูกซ่อน และอาจถูกนำออกในที่สุด

ติดต่อผู้ดูแลระบบหากคุณต้องการใช้ Google+ ผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องมอบสิทธิ์ใบอนุญาตใหม่ให้กับบัญชีของคุณ

ถ้าคุณลงชื่อสมัครใช้ G Suite ให้ตัวเอง คุณก็น่าจะเป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณเองด้วย ตรวจสอบว่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้องและแก้ไขปัญหาด้านการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร