Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nếu bạn đã chuyển sang phiên bản mới của Google+ trên máy tính hoặc nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Google+ mới. Trang này dành cho phiên bản trước, cổ điển của Google+ và có thể đã lỗi thời.

Hangouts trực tuyến đã chuyển sang Trực tiếp trên YouTube

Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2016, Hangouts trực tuyến đã chuyển từ Google+ sang Trực tiếp trên YouTube. Điều này có nghĩa là:

  • Bạn sẽ lên lịch cho tất cả các sự kiện trên Hangouts trực tuyến bằng Trực tiếp trên YouTube chứ không phải là Google+.
  • Nếu bạn có các sự kiện trên Hangouts trực tuyến đã được lên lịch trên Google+ vào hoặc sau ngày 12 tháng 9 năm 2016 thì bạn cần xóa các sự kiện đó rồi tạo lại trên Trực tiếp trên YouTube.

Chuyển sang Trực tiếp trên YouTube

Với Trực tiếp trên YouTube, bạn vẫn có thể:

  • Bắt đầu các sự kiện mới trên Hangouts trực tuyến
  • Xem các sự kiện trên Hangouts trực tuyến đã diễn ra trước ngày 12 tháng 9 năm 2016
  • Lên lịch cho các sự kiện trên Hangouts trực tuyến cho ngày và giờ sau đó

Tìm hiểu cách thiết lập Hangouts trực tuyến bằng Trực tiếp trên YouTube.

Các tính năng sau của Hangouts trực tuyến hiện không có trên Trực tiếp trên YouTube:

  • Giải Đáp
  • Trình diễn
  • Vỗ tay
Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.