ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

หากคุณเปลี่ยนไปใช้Google+ เวอร์ชันใหม่บนคอมพิวเตอร์ หรือคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google+ หน้านี้มีไว้สำหรับ Google+ เวอร์ชันคลาสสิกก่อนหน้านี้ และอาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย

แฮงเอาท์ ออนแอร์ย้ายไปที่ YouTube Live แล้ว

แฮงเอาท์ ออนแอร์ย้ายจาก Google+ ไปที่ YouTube Live แล้วตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2016 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลดังนี้

  • คุณจะต้องจัดตารางกิจกรรมแฮงเอาท์ ออนแอร์ทั้งหมดโดยใช้ YouTube Live ไม่ใช่ Google+
  • ถ้ามีกิจกรรมแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่วางกำหนดการไว้ใน Google+ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2016 เป็นต้นไป คุณต้องลบและสร้างใหม่ใน YouTube Live

เปลี่ยนไปใช้ YouTube Live

คุณสามารถใช้ YouTube Live ทำกิจกรรมต่อไปนี้

  • เริ่มกิจกรรมแฮงเอาท์ ออนแอร์ใหม่
  • ดูกิจกรรมแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่จัดขึ้นก่อนวันที่ 12 กันยายน 2016
  • จัดตารางกิจกรรมแฮงเอาท์ ออนแอร์โดยกำหนดวันที่และเวลาล่วงหน้า

ดูวิธีตั้งค่าแฮงเอาท์ ออนแอร์ด้วย YouTube Live

คุณลักษณะของแฮงเอาท์ ออนแอร์ต่อไปนี้ยังไม่สามารถใช้ใน YouTube Live ได้

  • ถาม & ตอบ
  • โชว์เคส
  • ปรบมือ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร