Anmäla missbruk på Google+

Om du ser något på Google+ som bryter mot våra policyer för användarinnehåll och uppförande går det att anmäla. Överträdelser kan innefatta:

 • Mobbning, hot och trakasserier mot någon
 • Hets mot folkgrupp
 • Identitetsstölder
 • Skräppost
 • Pornografiskt eller grovt sexuellt innehåll
 • Delning av någons personliga uppgifter
 • Våldsamt innehåll
 • Olagligt innehåll
 • Försäljning av reglerade varor
 • Att skada eller utnyttja minderåriga

Det går även att blockera personer som lägger upp innehåll du inte vill se.

Viktigt! Kontakta polisen om du eller någon du känner är i omedelbar fara. Det är bra att spara uppgifter om den otillåtna användningen att visa för dem. Gör det genom att ta en skärmdump eller skriva ut det hotfulla materialet.

Anmäla stötande inlägg eller material

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Öppna inlägget, kommentaren, samlingen, gruppen, fotot eller profilen för den person du vill anmäla.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Anmäl otillåten användning eller Anmäl kommentar.

Anmäla ett brott eller ett upphovsrättsligt intrång

Om någon publicerar innehåll som du anser vara olagligt eller gör intrång på din upphovsrätt kan du skicka en begäran om borttagning enligt gällande lag till Google.

Rapportera en bild på en minderårig

Klicka här om du vill begära att Google+ begränsar delning av en bild på en minderårig.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?