Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Misbruik melden op Google+

Als je ziet dat iemand op Google+ ons Beleid ten aanzien van gebruikersinhoud en -gedrag schendt, kun je dat melden. Onder schendingen vallen:

 • Iemand kwetsen, bedreigen of intimideren
 • Aanzetten tot haat
 • De identiteit van iemand nabootsen
 • Spam
 • Pornografische of seksueel expliciete content
 • Het delen van iemands persoonlijke gegevens
 • Gewelddadige content
 • Illegale content
 • Gereguleerde goederen verkopen
 • Minderjarigen beschadigen of uitbuiten

Je kunt ook iemand blokkeren als die persoon dingen plaatst die je niet wilt zien.

Belangrijk: Als jij of iemand die je kent in direct gevaar is, neem je contact op met de politie. Het kan handig zijn bewijs van het misbruik te bewaren zodat je dit aan de politie kunt laten zien. Je kunt bewijs vastleggen door een screenshot te maken of het bedreigende materiaal af te drukken.

Een bericht, reactie, persoon, collectie of community rapporteren

 1. Open het bericht, de reactie, de collectie, de community of het profiel van de persoon die/dat je wilt rapporteren.
 2. Tik of klik op het menupictogram .
 3. Tik of klik op 'Misbruik melden' (of voor reacties: 'Reactie melden').

Een foto rapporteren

 1. Open de foto die je wilt rapporteren.
 2. Tik of klik op het menupictogram .
 3. Tik of klik op 'Misbruik melden'.

Een schending van de wet of auteursrecht rapporteren

Als iemand content plaatst waarvan jij van mening bent dat deze illegaal is of inbreuk maakt op je auteursrecht, kun je Google een verzoek sturen om de content te verwijderen conform de toepasselijke wetgeving.

Een afbeelding van een minderjarige melden

Klik hier om Google+ te vragen het delen van een afbeelding van een minderjarige te beperken.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?