Xóa hồ sơ trên Google+

Chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản trước khi xóa hồ sơ. Có vẻ như bạn đã đăng xuất. 

Bạn có thể xóa hồ sơ của mình trên Google+ bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào http://plus.google.com/downgrade, đăng nhập và làm theo hướng dẫn trên trang đó. Nếu bạn nhìn thấy một trang nâng cấp thì có nghĩa là bạn chưa có hồ sơ trên Google+.

Điều sẽ xảy ra sau khi bạn xóa hồ sơ trên Google+

Việc xóa hồ sơ trên Google+ sẽ không ảnh hưởng đến một số sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như Tìm kiếm, Gmail và Tài khoản Google của bạn.

Để tìm hiểu thêm về điều sẽ xảy ra khi bạn xóa hồ sơ trên Google+, hãy truy cập vào trang hạ cấp. Bạn có thể xem trang hạ cấp mà không cần xóa hồ sơ của mình.

Khôi phục hồ sơ đã xóa trên Google+

Việc xóa hồ sơ trên Google+ có hiệu lực vĩnh viễn. Để sử dụng lại Google+ sau khi xóa hồ sơ của mình, bạn cần tạo một hồ sơ mới.

Xóa Tài khoản Google

Nếu muốn ngừng sử dụng tất cả các sản phẩm của Google yêu cầu bạn đăng nhập, chẳng hạn như Gmail và Google Wallet, bạn có thể xóa Tài khoản Google của mình.

Gỡ cài đặt ứng dụng Google+ Android

Nếu bạn đang chạy Marshmallow và nhà sản xuất thiết bị của bạn cho phép ứng dụng này, bạn có thể thực hiện các bước này để gỡ cài đặt các ứng dụng trên thiết bị Android. Bạn không thể gỡ cài đặt ứng dụng Google+ trên một số thiết bị Android nhưng có thể tắt ứng dụng này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?