ลบกิจกรรมใน Google+

คุณลบกิจกรรมต่างๆ จากบัญชีของคุณได้ เช่น

 • โพสต์ที่คุณแชร์
 • ความคิดเห็นที่คุณแสดงไว้
 • +1 ใน Google+ ของคุณ
 • กิจกรรม Google+ ของคุณ
 • การให้คะแนนในแบบสำรวจ
 • การบล็อกและการปิดเสียง
 • กิจกรรม +1 ของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังลบโปรไฟล์ Google+ ของตัวเองได้เช่นกัน

ลบโพสต์

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะลบ จากนั้น ลบ

นำความคิดเห็นออก

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็น
 4. แตะลบความคิดเห็น จากนั้น ตกลง

เลิก +1

ในโพสต์:

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณ +1 ไว้
 3. แตะ +1

ในความคิดเห็น:

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่คุณ +1 ไว้
 3. แตะความคิดเห็น
 4. แตะนำ +1 ออก

ล้างรายการในบันทึกกิจกรรม

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ใน iPhone หรือ iPad
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะบันทึกกิจกรรม บันทึกกิจกรรม
 4. ตรงถัดจาก "โพสต์" แตะลูกศรลง ลูกศรลง
 5. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดู
 6. เลือกรายการที่คุณต้องการนำออก
 7. แตะนำออก นำออก

หมายเหตุ: คุณยังลบโพสต์ในชุมชนส่วนตัวได้แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร