ลบกิจกรรมใน Google+

คุณลบกิจกรรมต่างๆ จากบัญชีของคุณได้ เช่น

 • โพสต์ที่คุณแชร์
 • ความคิดเห็นที่คุณแสดงไว้
 • +1 ใน Google+ ของคุณ
 • กิจกรรม Google+ ของคุณ
 • การให้คะแนนในแบบสำรวจ
 • การบล็อกและการปิดเสียง
 • กิจกรรม +1 ของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังลบโปรไฟล์ Google+ ของตัวเองได้เช่นกัน

ลบโพสต์

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะลบ จากนั้น ตกลง

นำความคิดเห็นออก

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. เลือกความคิดเห็นนั้น
 4. แตะลบความคิดเห็น จากนั้น ตกลง

เลิก +1

ในโพสต์:

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณ +1 ไว้
 3. แตะ +1

ในความคิดเห็น:

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็นที่คุณ +1
 4. แตะนำ +1 ออก

ล้างรายการในบันทึกกิจกรรม

 1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ไปที่ใต้ "บัญชี" แล้วแตะบัญชีที่มีกิจกรรมที่คุณต้องการดู
 4. แตะบันทึกกิจกรรม บันทึกกิจกรรม
 5. แตะลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านขวาบน
 6. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดู
 7. เลือกรายการที่ต้องการลบ
 8. แตะนำออก นำออก

หมายเหตุ

 • คุณยังลบโพสต์ในชุมชนปิดได้แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว
 • คุณดูกิจกรรมในบันทึกกิจกรรมในบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนได้ แต่สร้างกิจกรรมไม่ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร