ดูแลชุมชน

เมื่อสร้างชุมชน คุณคือเจ้าของชุมชนนั้น คุณอนุญาตให้คนอื่นดูแลชุมชน หรือสามารถเพิ่มเจ้าของอีกคนได้ นอกจากนี้ ยังตัดสินใจได้ว่าต้องการกลั่นกรองโพสต์ของสมาชิกคนใด คุณต้องเป็นโมเดอเรเตอร์เป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อนจึงจะเป็นเจ้าของได้

หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Google+ และหากใช้ Google+ ไม่ได้ ระบบจะนำคุณออกจากชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่

เจ้าของชุมชนสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เชิญคนอื่นให้เข้าร่วมชุมชน
 • อนุมัติคำขอเข้าร่วม
 • แบนหรือนำสมาชิกออก
 • แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
 • กลั่นกรองโพสต์และความคิดเห็น เช่น ตรึงโพสต์เพื่อแนะนำ หรือนำโพสต์ที่ไม่เหมาะสมออก
 • ย้ายโพสต์ไปยังหมวดหมู่ต่างๆ
 • แต่งตั้งสมาชิกคนอื่นให้เป็นโมเดอเรเตอร์หรือเจ้าของชุมชน
 • นำสมาชิกคนอื่นออกจากการเป็นโมเดอเรเตอร์หรือเจ้าของ
 • ลบชุมชน
 • ลงจากตำแหน่งเจ้าของและกลายเป็นโมเดอเรเตอร์หรือสมาชิก

โมเดอเรเตอร์ของชุมชนสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • กลั่นกรองโพสต์และความคิดเห็น เช่น ตรึงโพสต์เพื่อแนะนำ หรือนำโพสต์ที่ไม่เหมาะสมออก
 • ย้ายโพสต์ไปยังหมวดหมู่ต่างๆ
 • เชิญคนอื่นให้เข้าร่วมชุมชน
 • อนุมัติคำขอเข้าร่วม
 • แบนหรือนำสมาชิกออก
 • แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
 • ลงจากตำแหน่งโมเดอเรเตอร์และกลายเป็นสมาชิก

หมายเหตุ: เจ้าของและโมเดอเรเตอร์อาจดำเนินการบางอย่างไม่ได้หากสมาชิกของชุมชนถูกระงับการใช้ชั่วคราว

เพิ่มหรือนำสมาชิกออกจากการเป็นผู้ดูแลหรือเจ้าของ

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการ
 4. คลิกรูปภาพสมาชิกที่ด้านล่างของแบนเนอร์ชุมชน
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างสมาชิกที่ต้องการโปรโมต
 6. เลือกโปรโมตจากสมาชิกเป็นผู้ดูแล หรือโปรโมตจากผู้ดูแลเป็นเจ้าของ
  • หากต้องการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าของ คุณจะต้องแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้ดูแลก่อน
 7. หากต้องการนำผู้ดูแลหรือเจ้าของออกให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-6 ข้างต้น จากนั้นเลือกลดระดับเป็นผู้ดูแลหรือลดระดับเป็นสมาชิก

เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

คุณเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมชุมชนและแชร์โพสต์เกี่ยวกับชุมชนกับคนเหล่านั้นได้ หากชุมชนของคุณตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว" หรือ "ขอเข้าร่วม" การเชิญจะเป็นการเพิ่มคนเหล่านั้นลงในรายชื่อสมาชิกที่ "เชิญไว้" ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะผู้ดูแลและเจ้าของเท่านั้น

หากต้องการเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมชุมชน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเชิญผู้อื่น
 4. คลิกเชิญผู้อื่น เพิ่มบุคคล ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเชิญผู้อื่นใน Google+
 6. เลือกคนที่ต้องการเชิญ
 7. คลิกถัดไป
 8. ป้อนข้อความ
 9. คลิกโพสต์

ใช้ลิงก์เพื่อเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมชุมชน

คุณเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมชุมชนโดยใช้ลิงก์ได้เช่นกัน มีเพียงเจ้าของและผู้ดูแลเท่านั้นที่สร้าง เข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงลิงก์คำเชิญได้ ทุกคนที่มีลิงก์จะเข้าร่วมชุมชนได้ หากเจ้าของหรือผู้ดูแลไม่ปิดหรือสร้างลิงก์ใหม่ หากคุณใช้ Google+ สำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษา และเปิดการจำกัดโดเมนในชุมชน ลิงก์คำเชิญจะใช้ได้กับบุคคลภายในองค์กรของคุณเท่านั้น หากคุณถูกแบนจากชุมชน คุณจะเข้าร่วมชุมชนโดยใช้ลิงก์คำเชิญไม่ได้ 

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเชิญผู้อื่น
 4. ที่ด้านซ้ายบน คลิกเชิญผู้อื่น เพิ่มบุคคล แล้ว เชิญผู้อื่นด้วยลิงก์
 5. เปิดอนุญาตการเชิญด้วยลิงก์
 6. คุณจะเห็นลิงก์สำหรับแชร์ด้านล่าง หากต้องการคัดลอกลิงก์ ให้คลิกคัดลอก

หากต้องการปิดหรือสร้างลิงก์คำเชิญใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอน 1-3 ข้างต้น
 2. ปิดอนุญาตการเชิญด้วยลิงก์
 3. เมื่อเปิดอนุญาตการเชิญด้วยลิงก์อีกครั้ง ระบบจะสร้างลิงก์ใหม่ 

เพิ่มผู้คนและกลุ่มโดยตรง

ถ้าคุณใช้บัญชี Google สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณเพิ่มบุคคลในองค์กรของคุณเข้ากับชุมชนของคุณได้โดยตรง พวกเขาออกจากชุมชนนั้นได้ตลอดเวลา

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเพิ่มบุคคลหรือ Google Group
 4. คลิกเชิญผู้อื่น เพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิก เพิ่มบุคคลและ Google Groups โดยตรง
 6. ป้อนชื่อบุคคลหรือ Google Group ที่คุณต้องการเพิ่ม
 7. คลิกเสร็จสิ้น ผู้ที่คุณเพิ่มเข้าไปจะได้รับอีเมลแจ้งว่าพวกเขาถูกเพิ่มเข้าไปในชุมชนของคุณ

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม

 • คุณเพิ่ม Google Groups ได้แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิก
 • สมาชิกทุกคนในกลุ่มและกลุ่มย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของคุณจะเข้าร่วมชุมชนนั้น  แต่สมาชิกภายนอกโดเมนของคุณจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในชุมชน
 • ถ้ามีผู้ที่ถูกเพิ่มหรือถูกนำออกจากกลุ่ม พวกเขาก็จะถูกเพิ่มเข้าหรือนำออกจากชุมชนด้วย
 • สมาชิกที่เพิ่มจากกลุ่ม Google ต้องออกจากกลุ่ม Google ด้วยจึงจะออกจากชุมชนได้
 • สมาชิกที่ถูกลบออกจากชุมชนจะยังคงอยู่ในชุมชนถ้าสมาชิกนั้นอยู่ในกลุ่มที่ยังคงเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น

ยกเลิกคำเชิญ

ในชุมชนส่วนตัวหรือชุมชนที่ผู้อื่นต้องขอเข้าร่วม คุณยกเลิกคำเชิญได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการยกเลิกคำเชิญ
 4. คลิกรูปภาพสมาชิกที่ด้านล่างของแบนเนอร์ชุมชน
 5. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "สมาชิก"
 6. เลือก "เชิญไว้"
 7. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างชื่อบุคคลที่ต้องการยกเลิกคำเชิญ
 8. คลิกยกเลิกคำเชิญ

อนุมัติคำขอเป็นสมาชิก

เมื่อมีคนขอเข้าร่วมชุมชนส่วนตัว คุณอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของคนเหล่านั้นได้ โดยดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Google+
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการดูคำขอเป็นสมาชิก
 4. คลิกจัดการ แล้ว คำขอเป็นสมาชิก
 5. หากต้องการอนุมัติคำขอ ให้คลิกอนุมัติ หากต้องการปฏิเสธ ให้คลิกปฏิเสธ

นอกจากนี้ ยังอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเข้าร่วมชุมชนหลายรายการพร้อมกันได้ รวมถึงแบนหลายคนพร้อมกันได้อีกด้วย

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการดูคำขอเป็นสมาชิก
 4. คลิกจัดการ แล้ว คำขอเป็นสมาชิก
 5. คลิกเลือกผู้คน 
 6. ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำขอที่ต้องการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือแบนจากชุมชน ถ้าคุณต้องการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือห้ามคำขอทั้งหมด ให้คลิก เลือกทั้งหมด 
 7. คลิกอนุมัติ ปฏิเสธ หรือแบนที่ด้านขวาบน

ตรวจสอบโพสต์ก่อนที่จะแสดงในชุมชน

คุณตรวจสอบโพสต์ของสมาชิกก่อนที่ระบบจะโพสต์ในชุมชนได้

ผู้ดูแลและเจ้าของตรวจสอบโพสต์จากสมาชิกที่ไม่ได้รับการอนุมัติในชุมชนได้ คุณเลือกอนุมัติโพสต์จากผู้ใช้โดยอัตโนมัติ หรือแบนสมาชิกจากชุมชนเพื่อไม่ให้สมาชิกนั้นโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้

ขั้นแรก ให้เปิดการดูแลโพสต์

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการดูแลโพสต์
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกแก้ไขชุมชน
 6. เปิด "ระงับโพสต์เพื่อตรวจสอบ"
 7. เลือกโพสต์ของสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบ
  • ทุกคน: สมาชิกชุมชนแบบจำกัดที่มีอยู่ทั้งหมด ยกเว้นผู้ดูแลและเจ้าของ
  • สมาชิกใหม่เท่านั้น: สมาชิกใหม่เท่านั้น ยกเว้นผู้ดูแลและเจ้าของ
 8. คลิกเสร็จสิ้น

ตรวจสอบโพสต์จากสมาชิกก่อนอนุมัติ

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการตรวจสอบโพสต์
 4. คลิกจัดการ
 5. คลิกระงับไว้เพื่อตรวจสอบ
 6. ทางเลือก: หากต้องการอนุมัติหรือปฏิเสธการโพสต์ทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นเพื่อตรวจสอบ ให้คลิกเลือกทั้งหมด
 7. หากต้องการอนุมัติโพสต์ ให้คลิกอนุมัติ เสร็จสิ้น หากต้องการปฏิเสธโพสต์ ให้คลิกนำออก ปิด 
 8. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 9. เลือกว่าต้องการอนุมัติโพสต์ปัจจุบัน และโพสต์ทั้งหมดในอนาคตของสมาชิก หรือแบนสมาชิกนั้น หากอนุมัติโพสต์ทั้งหมดของสมาชิกโดยอัตโนมัติ คุณยังคงต้องตรวจสอบโพสต์ที่ยังอยู่ในคิวของสมาชิกนั้นด้วยตัวเอง
 10. หากต้องการอนุมัติโพสต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิกรับทราบ หากจะแบนสมาชิก ให้คลิกแบน

นำโพสต์และความคิดเห็นออก

เมื่อนำโพสต์ออก

 • สมาชิกจะไม่เห็นโพสต์ในชุมชน
 • สมาชิกยังอาจเห็นโพสต์ได้หากมีลิงก์โดยตรง นอกจากนี้ ยังอาจเห็นในโปรไฟล์ของสมาชิกที่สร้างโพสต์ด้วย
 • หากมีการสร้างโพสต์ สมาชิกอาจยังคงได้รับการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นที่โพสต์ หากสมาชิกถูกกล่าวถึงโดยตรงหรือเคยแสดงความคิดเห็นไว้ในโพสต์
 • ผู้ที่เห็นโพสต์ยังคงเพิ่มความคิดเห็นและ +1 ได้
 • ถ้ามีการแชร์โพสต์ต่อไปยังชุมชนอื่น คนอื่นๆ จะเห็นโพสต์ในชุมชนนั้น

เมื่อนำความคิดเห็นออก

 • ความคิดเห็นจะถูกลบ

หมายเหตุ: ระบบอาจจัดหมวดหมู่บางโพสต์ว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นสแปม โพสต์เหล่านี้จะแสดงให้เจ้าของและผู้ดูแลชุมชนเห็นเท่านั้น โดยต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธโพสต์

นำโพสต์ออก

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่มีโพสต์นั้น
 4. คลิกโพสต์ที่ต้องการนำออก
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 6. คลิกลบ
 7. คลิกลบอีกครั้ง

นำความคิดเห็นออก

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่มีความคิดเห็นนั้น
 4. คลิกโพสต์ที่มีความคิดเห็นนั้น
 5. คลิกความคิดเห็นที่ต้องการนำออก
 6. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 7. คลิกลบความคิดเห็น
 8. คลิกนำออก

แบนหรือนำสมาชิกออกจากชุมชน

เจ้าของและผู้ดูแลแบนหรือนำสมาชิกออกจากชุมชนได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำสมาชิกออกจากชุมชน

 • สมาชิกเหล่านั้นจะออกจากชุมชน แต่เข้าร่วมอีกได้
 • โพสต์และความคิดเห็นของสมาชิกเหล่านั้นจะไม่ถูกนำออกจากชุมชน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อแบนสมาชิก

 • สมาชิกเหล่านั้นจะออกจากชุมชน แต่เข้าร่วมอีกไม่ได้ เว้นแต่คุณจะเลิกแบน
 • โพสต์และความคิดเห็นของสมาชิกเหล่านั้นจะไม่ถูกนำออกจากชุมชน

หากต้องการแบนหรือนำสมาชิกออก ให้ดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการนำสมาชิกออกหรือแบนสมาชิกจากชุมชน
 4. คลิกรูปภาพสมาชิกที่ด้านล่างของแบนเนอร์ชุมชน
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากสมาชิกที่คุณต้องการแบนหรือนำออก
 6. คลิกแบนจากชุมชน หรือนำออกจากชุมชน

นำออก รายงาน และแบนสมาชิกในคราวเดียว

หากเลือกตัวเลือกนี้ สมาชิกจะเข้าร่วมชุมชนอีกไม่ได้ และจะถูกรายงานไปยัง Google+

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการ
 4. คลิกโพสต์หรือความคิดเห็น
 5. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำออก รายงาน และแบน โดยการคลิกจะมีผลดังนี้
  • นำโพสต์หรือความคิดเห็นออกจากชุมชน
  • รายงานโพสต์หรือความคิดเห็นไปยัง Google
  • แบนผู้เขียนจากชุมชน
 6. หากต้องการนำโพสต์และความคิดเห็นล่าสุดของสมาชิกออกจากชุมชนด้วย ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "ลบเนื้อหาล่าสุดอื่น ๆ โดยผู้ใช้รายนี้"
 7. คลิกแบนผู้ใช้

เพิ่มหรือลบตัวกรองที่เข้มงวดขึ้นสำหรับเนื้อหา

คุณเปิดตัวกรองที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนสแปมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่เข้าถึงสตรีมของชุมชนได้ หากชุมชนเปิดการควบคุมเนื้อหานี้ไว้แล้ว คุณปิดการตั้งค่านี้ได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนตัวกรอง
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกแก้ไขชุมชน
 6. เปิดหรือปิด "การควบคุมเนื้อหา"
 7. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ตัวกรองเนื้อหาของ Google+ มีแนวโน้มที่จะติดธงโพสต์ที่มีปัญหา โพสต์เหล่านั้นจึงจะแสดงในชุมชนของคุณน้อยลง คุณดูโพสต์ที่บล็อกไว้เหล่านี้ได้ในคิวของผู้ดูแล

ดูว่าชุมชนของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน

เจ้าของและผู้ดูแลดูข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนได้ ซึ่งรวมถึง 

 • จำนวนสมาชิกรวมทั้งหมด
 • จำนวนสมาชิกใหม่
 • จำนวนสมาชิกที่ทำกิจกรรม
 • จำนวนโพสต์
 • จำนวนความคิดเห็น
 • จำนวน +1 ในโพสต์และความคิดเห็น
 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการดูข้อมูล
 4. คลิกจัดการ แล้ว ข้อมูลเชิงลึก
 5. หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านขวาบน
 6. หากต้องการดูความหมายของตัวเลข ให้ชี้ไปที่ตัวเลขนั้น

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร