Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een community beheren

Wanneer je een community maakt, ben je daarvan de eigenaar. Je kunt andere mensen de community laten beheren of je kunt een andere eigenaar toevoegen. Je kunt ook aangeven van welke leden je berichten wilt beheren.

Een communityeigenaar kan het volgende doen:

 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Berichten en reacties beheren, bijvoorbeeld door berichten vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende berichten of reacties te verwijderen.
 • Andere leden aanwijzen als moderator of eigenaar van de community
 • Andere leden verwijderen als moderator of eigenaar
 • De community verwijderen
 • Aftreden als eigenaar en vervolgens moderator of lid worden

Een communitymoderator kan het volgende doen:

 • Berichten en reacties beheren, bijvoorbeeld door berichten vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende berichten te verwijderen.
 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Aftreden als eigenaar en vervolgens lid worden

Opmerking: Eigenaren en moderators kunnen bepaalde dingen mogelijk niet doen als leden van de community zijn geschorst.

Iemand moderator of eigenaar maken

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de gewenste community.
 5. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 6. Klik op Meer Meer naast de persoon die je wilt promoveren.
 7. Kies Promoveren van lid naar moderator of Promoveren van moderator naar eigenaar.

Opmerking: Als je iemand eigenaar wilt maken, moet je diegene eerst aanwijzen als moderator.

Iemand als moderator of eigenaar verwijderen

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de gewenste community.
 5. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 6. Klik op Meer Meer naast de persoon die je wilt verwijderen.
 7. Kies Degraderen van eigenaar naar moderator, Degraderen van moderator naar lid of Degraderen van eigenaar naar lid.

Iemand uitnodigen om lid te worden van je community

Je kunt mensen uitnodigen voor je community en berichten over je community met ze delen. Als je community is ingesteld op privé of als er een lidmaatschapsverzoek moet worden ingediend, worden genodigden toegevoegd aan de ledenlijst Uitgenodigd. Alleen moderators en eigenaren kunnen de lijst zien.

Iemand uitnodigen om lid te worden van je community:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarvoor je iemand wilt uitnodigen.
 5. Klik in de linkerbovenhoek op 'Mensen uitnodigen' Mensen toevoegen.
 6. Klik op Mensen uitnodigen op Google+.
 7. Kies wie je wilt uitnodigen.
 8. Klik op Volgende.
 9. Voer een bericht in.
 10. Klik op Plaatsen.

Iemand via een link uitnodigen om lid te worden van je community

Je kunt iemand ook via een link uitnodigen om lid te worden van je community. Alleen eigenaren en moderators kunnen een uitnodigingslink maken, openen of wijzigen. Iedereen met de link kan lid worden van de community, zolang een eigenaar of moderator de link niet heeft uitgeschakeld en geen nieuwe link heeft gemaakt. Als je Google+ gebruikt voor je werk of school en een domeinbeperking hebt ingeschakeld voor je community, werken uitnodigingslinks alleen voor mensen binnen je organisatie. Als je bent uitgesloten van een community, kun je niet via een uitnodigingslink lid worden van de community. 

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Communities en vervolgens Van jou.
 3. Klik in de linkerbovenhoek op Mensen uitnodigen Mensen toevoegen en vervolgens Mensen uitnodigen met een link.
 4. Schakel Uitnodigingen via link toestaan in.
 5. Onderaan het scherm wordt een link weergegeven die je kunt delen. Klik op Kopiëren om de link te kopiëren.

Een uitnodigingslink uitschakelen of een nieuwe maken:

 1. Volg de bovenstaande stappen 1-3.
 2. Schakel Uitnodigingen via link toestaan uit.
 3. Wanneer je Uitnodigingen via link toestaan weer inschakelt, wordt een nieuwe link gemaakt. 

Een uitnodiging annuleren

In privécommunities of communities waarvoor een verzoek tot lidmaatschap moet worden ingediend, kun je een uitnodiging annuleren:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarvoor je de uitnodiging wilt annuleren.
 5. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 6. Klik naast Leden op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 7. Kies Uitgenodigd.
 8. Klik op Meer Meer naast de naam van de persoon van wie je de uitnodiging wilt annuleren.
 9. Klik op Uitnodiging annuleren.

Ledenverzoeken goedkeuren

Wanneer mensen een verzoek tot lidmaatschap van een privécommunity hebben ingediend, kun je hun verzoek goedkeuren of weigeren:

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarvan je de ledenverzoeken wilt bekijken.
 5. Klik op Beheren.
 6. Klik op Ledenverzoeken.
 7. Vink de selectievakjes aan van de leden die je wilt goedkeuren of weigeren.
 8. Als je een verzoek wilt goedkeuren, klik je op Goedkeuren. Als je een verzoek wilt weigeren, klik je op Weigeren.

Posts beoordelen voordat ze in je community worden weergegeven

Je kunt berichten van leden beoordelen voordat ze in de community worden geplaatst.

Berichten beoordelen en goedkeuren

Moderators en eigenaren kunnen berichten van niet-goedgekeurde leden van hun community beoordelen. Je kunt ervoor kiezen berichten van een gebruiker automatisch goed te keuren of leden uit te sluiten van de community zodat ze geen berichten kunnen plaatsen of kunnen reageren.

Berichtbeheer instellen

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarvoor je berichten wilt beheren.
 5. Klik op Meer Meer.
 6. Klik op Community bewerken.
 7. Schakel 'Berichten vasthouden voor beoordeling' in.
 8. Kies de mensen van wie je de berichten wilt beoordelen:
  • Iedereen: alle bestaande communityleden, met uitzondering van beheerders en eigenaren
  • Alleen nieuwe leden: alleen nieuwe leden, met uitzondering van beheerders en eigenaren
 9. Klik op Gereed.

Berichten van leden beoordelen voordat je ze goedkeurt

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community die je wilt beheren.
 5. Klik op Beheren.
 6. Klik op Vast ter beoordeling.
 7. Als je een post wilt goedkeuren, klik je op Goedkeuren Gereed. Als je een post wilt weigeren, klik je op Verwijderen Sluiten.
 8. Klik op Meer Meer.
 9. Kies of je het huidige bericht en alle toekomstige berichten van een persoon wilt goedkeuren of dat je diegene wilt uitsluiten. Als je alle berichten van een gebruiker automatisch goedkeurt, moet je eventuele berichten die momenteel in de wachtrij staan nog steeds handmatig beoordelen.
 10. Als je alle berichten automatisch goedkeurt, klik je op OK. Als je iemand uitsluit, klik je op Uitsluiten.

Berichten en reacties verwijderen

Wanneer je een bericht of reactie verwijdert:

 • Kan niemand in de community dat bericht of die reactie zien, delen, een +1 geven of hierop reageren, behalve degene die het bericht of de reactie heeft geplaatst.
 • Kunnen mensen het bericht nog steeds zien als het bericht opnieuw is gedeeld met een andere community of collectie.
 • Kunnen mensen het bericht wellicht nog steeds zien in het profiel van degene die het bericht heeft geplaatst.

Opmerking: Sommige berichten kunnen als mogelijke spam worden gecategoriseerd. Alleen eigenaren of moderators kunnen deze berichten zien. Vervolgens kunnen ze de berichten goedkeuren of weigeren.

Een bericht verwijderen

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarin het bericht zich bevindt.
 5. Klik op het bericht dat je wilt verwijderen.
 6. Klik op Meer Meer.
 7. Klik op Verwijderen.
 8. Klik nogmaals op Verwijderen.

Een reactie verwijderen

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarin de reactie zich bevindt.
 5. Klik op het bericht waarin de reactie zich bevindt.
 6. Klik op de reactie die je wilt verwijderen.
 7. Klik op Meer Meer.
 8. Klik op Reactie verwijderen.
 9. Klik op Verwijderen.

Striktere contentfilters toevoegen of verwijderen

Je kunt striktere filters inschakelen om de hoeveelheid spam of ongepaste content in de updates van je community te beperken. Als een dergelijke contentbeheeroptie al is ingeschakeld voor je community, kun je deze uitschakelen:

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waarvoor je de filters wilt aanpassen.
 5. Klik op Meer Meer.
 6. Klik op Community bewerken.
 7. Schakel Contentbeheeropties in of uit.
 8. Klik op Gereed.

Opmerking: Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is de kans groter dat het contentfilter van Google+ twijfelachtige berichten markeert, waardoor er minder van dergelijke berichten in je community worden weergegeven. Je kunt deze geblokkeerde berichten bekijken in je moderatorwachtrij.

Iemand verwijderen of uitsluiten

Eigenaren en moderators kunnen mensen in een community verwijderen of uitsluiten.

Wanneer je iemand verwijdert:

 • Verlaat diegene de community, maar kan deze gebruiker opnieuw lid worden.
 • Worden de berichten en reacties van diegene niet uit de community verwijderd.

Wanneer je iemand uitsluit:

 • Verlaat diegene de community en kan deze gebruiker niet opnieuw lid worden, tenzij je de uitsluiting ongedaan maakt.
 • Worden de berichten en reacties van diegene niet uit de community verwijderd.

Je kunt als volgt iemand verwijderen of uitsluiten:

 1. Open Google+.
 2. Klik in het navigatiemenu op Communities .
 3. Klik op Van jou.
 4. Klik op de community waaruit je iemand wilt verwijderen of uitsluiten.
 5. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 6. Klik op Meer Meer naast de persoon die je wilt verwijderen of uitsluiten.
 7. Kies Verbannen uit community of Uit community verwijderen.

Opmerking: Niet alle functies zijn op alle platforms beschikbaar. Als je iets niet kunt vinden, probeer je een ander apparaat.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?