Een community beheren

Wanneer je een community maakt, ben jij er de eigenaar van. Je kunt andere mensen de community laten beheren of je kunt een andere eigenaar toevoegen. Je kunt ook aangeven van welke leden je berichten wilt beheren. Je moet twee weken moderator zijn voordat je eigenaar kunt worden.

Als je een Google-account via je werk of school gebruikt, kan je beheerder de mogelijkheid Google+ te gebruiken uitschakelen. Als Google+ voor jou is uitgeschakeld, word je verwijderd uit communities waarvan je lid bent.

De eigenaar van een community kan het volgende:

 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Posts en reacties beheren, bijvoorbeeld door posts vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende posts te verwijderen
 • Posts verplaatsen naar andere categorieën
 • Andere leden aanwijzen als moderator of eigenaar van de community
 • Andere leden verwijderen als moderator of eigenaar
 • De community verwijderen
 • Aftreden als eigenaar en vervolgens moderator of lid worden

De moderator van een community kan het volgende doen:

 • Posts en reacties beheren, bijvoorbeeld door posts vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende posts te verwijderen
 • Posts verplaatsen naar andere categorieën
 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Aftreden als moderator en vervolgens lid worden

Opmerking: Eigenaren en moderators kunnen bepaalde acties mogelijk niet uitvoeren als leden van de community zijn geschorst.

Iemand toevoegen of verwijderen als moderator of eigenaar

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de juiste community.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik op Meer Meer naast de persoon die je wilt promoveren.
 6. Kies Promoveren van lid naar moderator of Promoveren van moderator naar eigenaar.
  • Als je iemand eigenaar wilt maken, moet je diegene eerst moderator maken.
 7. Als je iemand wilt verwijderen als moderator of eigenaar, volg je stap 1 t/m 5 hierboven en kies je Degraderen tot moderator of Degraderen tot lid.

Iemand uitnodigen om lid te worden van je community

Je kunt mensen uitnodigen voor je community en posts over je community met ze delen. Als je community is ingesteld op privé of als er een lidmaatschapsverzoek moet worden ingediend, worden genodigden toegevoegd aan de ledenlijst Uitgenodigd. Alleen moderators en eigenaren kunnen de lijst zien.

Iemand uitnodigen om lid te worden van je community:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je iemand wilt uitnodigen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Mensen toevoegen.
 5. Klik op Mensen uitnodigen op Google+.
 6. Kies wie je wilt uitnodigen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer een bericht in.
 9. Klik op Posten.

Iemand via een link uitnodigen om lid te worden van je community

Je kunt iemand ook via een link uitnodigen om lid te worden van je community. Alleen eigenaren en moderators kunnen een uitnodigingslink maken, openen of wijzigen. Iedereen met de link kan lid worden van de community, zolang een eigenaar of moderator de link niet heeft uitgeschakeld en geen nieuwe link heeft gemaakt. Als je Google+ gebruikt op het werk of op school en domeinbeperkingen hebt ingeschakeld voor je community, werken uitnodigingslinks alleen voor mensen in je organisatie. Als je bent uitgesloten van een community, kun je niet via een uitnodigingslink lid worden van de community. 

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je iemand wilt uitnodigen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Mensen toevoegen en vervolgens Mensen uitnodigen met een link.
 5. Schakel Uitnodigingen via link toestaan in.
 6. Onderaan het scherm wordt een link weergegeven die je kunt delen. Klik op Kopiëren om de link te kopiëren.

Een uitnodigingslink uitschakelen of een nieuwe maken:

 1. Volg de bovenstaande stappen 1-3.
 2. Schakel Uitnodigingen via link toestaan uit.
 3. Wanneer je Uitnodigingen via link toestaan weer inschakelt, wordt een nieuwe link gemaakt. 

Mensen en groepen rechtstreeks toevoegen

Als je een Google-account gebruikt op het werk of op school, kun je rechtstreeks mensen uit je organisatie toevoegen aan je community. Ze kunnen de community altijd verlaten.

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waaraan je een persoon of Google-discussiegroep wilt toevoegen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Bijdrager toevoegen.
 5. Klik op Rechtstreeks mensen en Google-discussiegroepen toevoegen.
 6. Voer de naam in van de persoon of Google-discussiegroep die je wilt toevoegen.
 7. Klik op Gereed. Mensen ontvangen een e-mail waarin staat dat ze zijn toegevoegd aan je community.

Informatie over discussiegroepen

 • Je kunt ook Google-discussiegroepen toevoegen waar je geen lid van bent.
 • Alle leden van de discussiegroep en de subgroepen ervan worden lid van de community, mits ze bij je domein horen.  Leden van buiten je domein worden niet toegevoegd aan de community.
 • Als mensen worden toegevoegd aan een groep, worden ze ook lid van de community. Als mensen worden verwijderd uit de groep, verlaten ze ook de community.
 • Leden die zijn toegevoegd via een Google-discussiegroep kunnen de community alleen verlaten als ze de Google-discussiegroep verlaten.
 • Leden die worden verwijderd uit de community, blijven lid van de community als ze bij een groep horen die nog steeds lid is van dezelfde community.

Een uitnodiging annuleren

In privécommunities of communities waarvoor een verzoek tot lidmaatschap moet worden ingediend, kun je een uitnodiging annuleren:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je de uitnodiging wilt annuleren.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik naast Leden op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 6. Kies Uitgenodigd.
 7. Klik op Meer Meer naast de naam van de persoon van wie je de uitnodiging wilt annuleren.
 8. Klik op Uitnodiging annuleren.

Ledenverzoeken goedkeuren

Wanneer mensen hebben verzocht lid te worden van een privécommunity, kun je die verzoeken goedkeuren of weigeren:

 1. Open Google+.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvan je de ledenverzoeken wilt bekijken.
 4. Klik op Beheren en vervolgens Ledenverzoeken.
 5. Als je een verzoek wilt goedkeuren, klik je op Goedkeuren. Als je een verzoek wilt weigeren, klik je op Afwijzen.

Je kunt ook meerdere lidmaatschapsverzoeken tegelijk goedkeuren of weigeren voor een community. Ook kun je meerdere mensen tegelijk uitsluiten.

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvan je de ledenverzoeken wilt bekijken.
 4. Klik op Beheren en vervolgens Ledenverzoeken.
 5. Klik op Mensen selecteren
 6. Vink het vakje aan naast de verzoeken die je wilt goedkeuren, afwijzen of uitsluiten. Als je alle leden wilt goedkeuren, afwijzen of uitsluiten, klik je op Alles selecteren
 7. Klik rechtsboven op Goedkeuren, Weigeren of Uitsluiten.

Posts beoordelen voordat ze in de community worden weergegeven

Je kunt posts van leden beoordelen voordat ze in de community worden gepost.

Moderators en eigenaren kunnen posts van niet-goedgekeurde leden van hun community beoordelen. Je kunt ervoor kiezen posts van een gebruiker automatisch goed te keuren of leden uit te sluiten van de community zodat ze geen posts kunnen plaatsen of kunnen reageren.

Stap 1: Beheer van posts inschakelen

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je posts wilt beheren.
 4. Klik op Meer Meer.
 5. Klik op Community bewerken.
 6. Schakel 'Posts vasthouden voor beoordeling' in.
 7. Kies de mensen van wie je de posts wilt beoordelen:
  • Iedereen: alle bestaande beperkte communityleden, met uitzondering van leden, moderators en eigenaren
  • Alleen nieuwe leden: alleen nieuwe leden, met uitzondering van moderators en eigenaren
 8. Klik op Gereed.

Stap 2: Posts van leden beoordelen voordat je ze goedkeurt

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je posts wilt beoordelen.
 4. Klik op Beheren.
 5. Klik op Vast ter beoordeling.
 6. Optioneel: Als je alle posts wilt goedkeuren of afwijzen, tik je op Alles selecteren.
 7. Als je een post wilt goedkeuren, klik je op Goedkeuren Gereed. Als je een post wilt weigeren, klik je op Verwijderen Sluiten
 8. Klik op Meer Meer.
 9. Kies of je het huidige bericht en alle toekomstige berichten van een persoon wilt goedkeuren of dat je diegene wilt uitsluiten. Als je alle berichten van een gebruiker automatisch goedkeurt, moet je eventuele berichten die momenteel in de wachtrij staan nog steeds handmatig beoordelen.
 10. Als je alle berichten automatisch goedkeurt, klik je op OK. Als je iemand uitsluit, klik je op Uitsluiten.

Posts en reacties verwijderen

Wanneer je een post verwijdert, gebeurt het volgende:

 • Mensen zien de post niet in de community.
 • Mensen kunnen de post nog wel zien als ze er een link naar hebben. De post is ook zichtbaar in het profiel van degene die de post heeft gemaakt.
 • Mensen kunnen nog steeds meldingen ontvangen voor reacties op de post als ze de post hebben gemaakt, als ze erin worden vermeld of als ze er eerder op hebben gereageerd.
 • Mensen die de post zien, kunnen nog steeds reacties en +1's toevoegen.
 • Als de post is gedeeld in een andere community, kunnen mensen de post daar zien.

Wanneer je een reactie verwijdert, gebeurt het volgende:

 • De reactie wordt verwijderd.

Opmerking: Sommige posts kunnen worden gemarkeerd als mogelijke spam. Alleen eigenaren of moderators kunnen deze posts zien en deze goedkeuren of afwijzen.

Een post verwijderen

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarin de post zich bevindt.
 4. Klik op de post die je wilt verwijderen.
 5. Klik op Meer Meer.
 6. Klik op Verwijderen.
 7. Klik nogmaals op Verwijderen.

Een reactie verwijderen

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarin de reactie zich bevindt.
 4. Klik op de post waarin de reactie zich bevindt.
 5. Klik op de reactie die je wilt verwijderen.
 6. Klik op Meer Meer.
 7. Klik op Reactie verwijderen.
 8. Klik op Verwijderen.

Iemand verwijderen of uitsluiten

Eigenaren en moderators kunnen mensen uit een community verwijderen of ze ervan uitsluiten.

Wanneer je iemand verwijdert, gebeurt het volgende:

 • De persoon verlaat de community, maar kan opnieuw lid worden.
 • De posts en reacties van de persoon worden niet verwijderd uit de community.

Wanneer je iemand uitsluit, gebeurt het volgende:

 • De persoon verlaat de community en kan niet opnieuw lid worden, tenzij je de uitsluiting ongedaan maakt.
 • De posts en reacties van de persoon worden niet verwijderd uit de community.

Je kunt als volgt iemand verwijderen of uitsluiten:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waaruit je iemand wilt verwijderen of waarvan je iemand wilt uitsluiten.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik op Meer Meer naast de persoon die je wilt verwijderen of uitsluiten.
 6. Klik op Verbannen uit community of Uit community verwijderen.

Iemand in één keer verwijderen, melden en uitsluiten

Als je deze optie kiest, kan de persoon niet opnieuw lid worden van de community en wordt deze gemeld bij Google+.

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de juiste community.
 4. Klik op een post of reactie.
 5. Klik rechtsboven op Meer Meer en vervolgens Verwijderen, melden en uitsluiten. Als je hierop klikt, gebeurt het volgende:
  • De post of reactie wordt verwijderd uit de community
  • De post of reactie wordt gemeld bij Google
  • De auteur wordt uitgesloten van de community
 6. Als je ook de recente posts en reacties van het lid wilt verwijderen, vink je het vakje aan voor 'Andere recente content van deze gebruiker verwijderen'.
 7. Klik op Gebruiker uitsluiten.

Striktere contentfilters toevoegen of verwijderen

Je kunt striktere filters inschakelen om de hoeveelheid spam of ongepaste content in de updates van je community te beperken. Als deze contentbeheeroptie al is ingeschakeld voor je community, kun je deze uitschakelen:

 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je de filters wilt aanpassen.
 4. Klik op Meer Meer.
 5. Klik op Community bewerken.
 6. Schakel Contentbeheeropties in of uit.
 7. Klik op Gereed.

Opmerking: Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is de kans groter dat het contentfilter van Google+ twijfelachtige posts markeert, waardoor er minder van dit soort posts in de community worden weergegeven. Je ziet deze geblokkeerde posts in de moderatorwachtrij.

De prestaties van je communities bekijken

Eigenaren en moderators kunnen gegevens over hun community bekijken, zoals: 

 • Het totale aantal leden
 • Het aantal nieuwe leden
 • Het aantal actieve leden
 • Het aantal posts
 • Het aantal reacties
 • Het aantal +1's op posts en reacties
 1. Open Google+ op je computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Communities.
 3. Klik op de community waarvoor je de gegevens wilt zien.
 4. Klik op Beheren en vervolgens Insights.
 5. Als je de periode wilt wijzigen, klik je rechtsboven op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 6. Als je wilt zien wat een cijfer betekent, plaats je de muisaanwijzer op het nummer.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?