เริ่มต้นใช้งานชุมชน

เชื่อมต่อกับคนอื่นๆ ที่มีความสนใจเหมือนคุณใน Google+ ชุมชนออนไลน์ได้แล้ว

หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Google+ และหากใช้ Google+ ไม่ได้ ระบบจะนำคุณออกจากชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Google+ กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ระบบได้ปิดการสร้างชุมชนออนไลน์ รวมถึงการสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับเพจ Google+ แล้ว หากใช้ Google+ สำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษา ระบบได้ปิดการสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับเพจ Google+ แล้ว

วิธีการทำงานของชุมชนออนไลน์

สิ่งที่ทำได้เมื่อเข้าร่วมชุมชน

เมื่อเข้าร่วมชุมชน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สิ่งที่ทำได้เมื่อสร้างชุมชน

เมื่อสร้างชุมชน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างชุมชนของคุณเอง

คุณสร้างชุมชนของคุณเองได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร