เริ่มต้นใช้งานคอลเล็กชัน

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

 

คอลเล็กชันใน Google+ ทำให้การค้นหาโพสต์ที่คุณและคนอื่นๆ ต้องการเห็นเป็นเรื่องง่าย เช่น คุณสามารถสร้างสิ่งต่อไปนี้

 • คอลเล็กชันกีฬา สูตรอาหาร หรือความสนใจด้านอื่นที่สาธารณะสามารถดูได้
 • คอลเล็กชันรูปภาพและความเคลื่อนไหวส่วนตัวที่เห็นได้เฉพาะบางคน

วิธีการทำงานของคอลเล็กชัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสร้างคอลเล็กชัน

เมื่อสร้างคอลเล็กชัน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนติดตามคอลเล็กชันของคุณ

เมื่อมีคนติดตามคอลเล็กชันของคุณ บุคคลเหล่านั้นสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูโพสต์ที่คุณสร้างในคอลเล็กชันนั้นในสตรีมหน้าแรกของตนเอง
 • เลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคอลเล็กชันนั้นหรือไม่
 • เลิกติดตามคอลเล็กชันของคุณได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตามคอลเล็กชัน

เมื่อคุณติดตามคอลเล็กชัน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูโพสต์ที่สร้างในคอลเล็กชันนั้นในสตรีมหน้าแรกของคุณ
 • เลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคอลเล็กชันนั้นหรือไม่
 • เลิกติดตามคอลเล็กชันนั้นได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: เมื่อติดตามคอลเล็กชัน คนอื่นๆ ที่สามารถดูคอลเล็กชันนั้นจะเห็นว่าคุณติดตามคอลเล็กชัน

คอลเล็กชันแตกต่างจากชุมชนอย่างไร

คุณสามารถติดตามคอลเล็กชันหรือเข้าร่วมชุมชนได้ ทั้ง 2 อย่างช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่สนใจได้

คอลเล็กชัน

 • มีเพียงคนเดียวที่จะสร้างและจัดการคอลเล็กชันได้ และบุคคลนั้นก็เป็นคนเดียวที่โพสต์ลงในคอลเล็กชันได้
 • คุณสามารถติดตามคอลเล็กชันของคนอื่นเพื่อดูสิ่งที่เขาแชร์ แต่คุณไม่สามารถแชร์โพสต์ลงในคอลเล็กชันของคนอื่นได้

ชุมชน

 • ชุมชนอาจมีเจ้าของและผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งคน และคนอื่นๆ สามารถเข้าร่วมชุมชนนั้นได้
 • เมื่อเป็นสมาชิกของชุมชนแล้ว คุณจะสามารถโพสต์ไปที่ชุมชนนั้นได้ สมาชิกของชุมชนอาจเห็นโพสต์ของคุณในสตรีมหน้าแรกของตนเอง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร