Първи стъпки с колекциите

Улеснете намирането на публикации, които вие или други хора искате да видите, с колекциите в Google+. Например можете да създавате:

 • колекции за спорт, рецепти или други интереси, които да са видими обществено;
 • колекция за лични снимки и актуализации, която се вижда само от определени хора.

Как функционират колекциите

Какво се случва, когато създадете колекция

Когато създадете колекция, можете:

Какво се случва, когато някой следи колекцията ви

Когато някой следи ваша колекция, може:

 • да вижда в началния си поток публикациите ви в колекцията;
 • да избере дали да получава известия за нея;
 • да престане да я следи по всяко време.

Какво се случва, когато следите колекция

Когато следите колекция, можете:

 • да виждате публикации в нея в началния си поток;
 • да изберете дали да получавате известия за нея;
 • да престанете да я следите по всяко време.

Забележка: Когато следите колекция, това ще се вижда от хората, за които тя е видима.

По какво се различават колекциите от общностите

Можете да следите колекция или да се присъедините към общност. И двете позволяват да сте в час с това, което ви интересува.

Колекции

 • Колекция се създава и управлява само от един човек и само той може да публикува в нея.
 • Можете да следите нечия колекция, за да виждате споделяното от този човек, но не можете да споделяте публикации в нея.

Общности

 • Общността може да има повече от един собственик и модератор и към нея могат да се присъединяват други хора.
 • Когато станете член на общност, можете да публикувате в нея. Членовете на общност може да виждат публикациите ви в началните си потоци.
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?