ใช้แวดวงใน Google+

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

คุณใช้แวดวงเพื่อเลือกคนที่ต้องการแชร์โพสต์ด้วยได้ โดยเพิ่มคนลงในแวดวง จากนั้นแชร์คอลเล็กชันหรือโพสต์กับแวดวงนั้นเพื่อให้คนเหล่านั้นเห็น

คุณเพิ่มคนอื่นลงในแวดวงได้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้ติดตามคุณอยู่ พวกเขาจะเห็นโพสต์ที่คุณแชร์กับแวดวงนั้น แต่อาจไม่เห็นโพสต์นั้นในสตรีมหน้าแรกของตนเอง

เมื่อคุณเพิ่มคนลงในแวดวง คนที่คุณเพิ่มอาจได้รับการแจ้งเตือนที่บอกให้ทราบว่าคุณได้เพิ่มเขาลงในแวดวงของคุณ เขาจะดูทุกสิ่งที่คุณแชร์กับแวดวงนั้นได้ รวมถึงโพสต์ที่คุณแชร์ไว้กับแวดวงก่อนที่จะเพิ่มบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นเพิ่มคุณในแวดวงของเขา โพสต์ที่คุณแชร์กับเขาอาจปรากฏในหน้าแรกของเขา

คุณดูคนที่อยู่ในแวดวงได้โดยเลือกผู้คนในเมนูการนำทาง

บุคคลและเพจที่คุณเพิ่มในแวดวงจะแสดงต่อสาธารณะตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะเห็นบุคคลและเพจที่คุณเพิ่มได้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือเพจที่คุณเพิ่มในแวดวงอาจปรากฏในการแชร์คำแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่า

คุณเพิ่มบุคคลในแวดวง หรือนำคนออกจากแวดวงได้ตลอดเวลา

สำคัญ: หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Google+ หาก Google+ ถูกปิดไม่ให้ใช้หรือบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนถูกลบ คุณจะสร้างแวดวงและเพิ่มคนในแวดวงไม่ได้ อีกทั้งแวดวงใดๆ ที่คุณมีอยู่จะถูกลบด้วย และคุณจะถูกนำออกจากแวดวงของคนอื่นด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: Google+ จะไม่ซิงค์ข้อมูลโปรไฟล์จากบุคคลในแวดวงของคุณกับรายชื่อติดต่อของ Android อีกต่อไป ข้อมูลโปรไฟล์ใดๆ ที่ซิงค์กับรายชื่อติดต่อของ Android ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกแล้ว หากต้องการดูข้อมูลโปรไฟล์ของบุคคลในแวดวงของคุณ ให้ไปที่ส่วน "เกี่ยวกับ" ของโปรไฟล์ผู้ใช้และคุณจะเห็นข้อมูลโปรไฟล์ที่แชร์กับคุณ

เพิ่มคนหรือนำคนออกจากแวดวง

 1. เปิดแอป Google+ "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. เปิดโปรไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม ย้าย หรือนำออก
 3. แตะแวดวงที่บุคคลนั้นอยู่ที่ใต้ชื่อของบุคคลดังกล่าว
  • ทำเครื่องหมายแต่ละแวดวงที่ต้องการให้มีบุคคลนั้นอยู่
  • ยกเลิกการเลือกแวดวงที่ต้องการนำบุคคลนั้นออก
 4. แตะเสร็จ

หมายเหตุ: เมื่อคุณติดตามใคร บุคคลนั้นจะอยู่ในแวดวง "กำลังติดตาม" 

แก้ไขแวดวง

 1. เปิดแอป Google+ "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ผู้คน
 3. เปิดแวดวงที่คุณต้องการแก้ไข
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. แตะแก้ไขแวดวง

ลบแวดวง

 1. เปิดแอป Google+ "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น ผู้คน
 3. แตะแวดวงที่ต้องการลบ 
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบแวดวง ที่ด้านบนขวา
 5. แตะยืนยัน

หมายเหตุ

 • โดยค่าเริ่มต้น "แวดวงของคุณ" จะรวมแวดวงทั้งหมดที่คุณได้สร้างไว้ หากมีแวดวงที่คุณไม่ต้องการแชร์ด้วย คุณก็สามารถนำแวดวงนั้นออกจากกลุ่ม "แวดวงของคุณ" ได้ 
 • คนในแวดวงที่คุณติดตามจะยังรวมอยู่ในแวดวงขยาย

เกี่ยวกับแวดวงขยาย

เมื่อคุณแชร์ข้อมูลบางอย่าง คุณอาจเห็นตัวเลือกการแชร์กับแวดวงขยาย แวดวงขยายประกอบด้วยคนที่อยู่ในแวดวงของคนในแวดวงของคุณ คนที่อยู่ในแวดวงของผู้ที่อยู่ในแวดวงของคุณจะเห็นโพสต์ที่คุณแชร์กับแวดวงขยายบนโปรไฟล์ของคุณ

เช่น ถ้ารุ่งทิวาอยู่ในแวดวงของคุณ และจาตุรงค์อยู่ในแวดวงของรุ่งทิวา คุณไม่รู้จักจาตุรงค์ และเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณ ถ้ารุ่งทิวาเลือกให้จาตุรงค์ปรากฏในโปรโฟล์ของเธอ พร้อมกับคนอื่นๆ ในแวดวง หากคุณเลือกแชร์โพสต์กับแวดวงขยาย โพสต์นั้นอาจปรากฏบนหน้าแรกของรุ่งทิวา และปรากฏต่อจาตุรงค์บนโปรไฟล์ของคุณ

คุณจะไม่สามารถดูรายชื่อคนทั้งหมดที่รวมอยู่ในแวดวงขยายของคุณ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

นอกจากนี้ ระบบอาจใช้แวดวงขยายของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำของบุคคลที่ Google+ คิดว่าคุณน่าจะรู้จัก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร