Bruk kretser på Google+

Du kan bruke kretser til å styre hvem du deler innlegg med. Når du legger til folk i en krets og deretter deler en samling eller et innlegg med kretsen, kan personene du la til i kretsen, se samlingen eller innlegget.

Du kan legge til folk i kretser selv om de ikke følger deg. Da kan de se innleggene du deler med den aktuelle kretsen, men det er ikke sikkert innleggene vises i startsidestrømmene deres.

Når du legger til folk i kretser, kan det hende at de får varsler om at du har lagt dem til i kretsene dine. De kan se alt du deler med denne kretsen, inkludert innlegg du delte i kretsen før du la dem til. Hvis en person du har lagt til, legger deg til i kretsene sine, kan det hende at innlegg du har delt med personen, vises på vedkommendes startside.

Hvis du vil se hvem som er med i kretsene dine, kan du velge Folk i navigasjonsmenyen.

Folk og sider du legger til i kretser, er synlige for alle som standard, men du kan endre hvem som skal kunne se personene og sidene du legger til. Avhengig av innstillingene dine kan det også hende at informasjon om folk eller sider du har lagt til i kretser, vises under «Anbefalinger fra venner».

Du kan legge til folk i kretser eller fjerne dem fra kretser når som helst.

Merk: Google+ synkroniserer ikke lenger profilinformasjon fra folk i kretsene dine med Android-kontaktene dine. Eventuell profilinformasjon som tidligere har blitt synkronisert med Android-kontaktene dine, er fjernet. For å finne profilinformasjon for folk i kretsene dine, gå til «Info»-delen på en brukers profil. Da ser du profilinformasjonen vedkommende deler med deg.

Opprett kretser

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Klikk eller trykk på Folk i navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på Følger.
 4. Klikk på Ny krets.
 5. Gi kretsen et navn, og klikk deretter på Opprett.

Legg til eller fjern folk fra kretser

Når du følger noen, legges vedkommende til i «Følger»-kretsen din som standard.

Hvis du vil legge til en person i «Følger»-kretsen din, kan du følge vedkommende.

Sånn flytter du folk til andre kretser:

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Åpne profilen til personen du vil flytte til en annen krets.
 3. Klikk på navnet på kretsen personen er med i, eller på haken ved siden av vedkommendes navn.
 4. Bruk menyen til å legge til personen i en annen krets.
 5. Klikk på Ferdig.

Sånn fjerner du folk fra kretser:

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Åpne profilen til personen du vil fjerne.
 3. Klikk på navnet på kretsen vedkommende er med i.
 4. Da vises en meny der du kan fjerne personen fra en krets ved å fjerne merket for kretsen.
 5. Klikk på Ferdig.

Del med kretser

Når du deler innlegg, kan du dele dem med bestemte kretser. Det kan hende at folk kan se hvem andre du har delt et innlegg med.

Kretsene dine

Når du oppretter en ny krets, blir den automatisk lagt til i «Kretsene dine». Hvis du ikke vil dele innlegg med alle kretsene dine, kan du velge hvilke du vil dele med.

Sånn velger du om én av kretsene dine skal tas med når du deler med «Kretsene dine»:

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Klikk på menyen Meny og deretter Folk.
 3. Klikk på Følger.
 4. Klikk på Mer Mer ved siden av kretsen du vil legge til eller fjerne og deretter Kretsinnstillinger.
 5. Slå «Ta med når du deler med 'Kretsene dine'» på eller av.

Slett kretser

Du kan slette kretser både på datamaskiner og Android-enheter. 

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Klikk på menyen Meny og deretter Folk.
 3. Klikk på Følger.
 4. Gå til «Kretsene dine» og klikk på kretsen du vil slette. 
 5. Klikk på Mer Mer og deretter Slett kretsen øverst til høyre.
 6. Klikk på Slett eller OK.

Velg hvilke kretser du deler med

Når du deler noe på Google+, kan du velge hvilke kretser eller personer du vil dele med. Du kan også dele med flere kretser samtidig, ved å bruke mulighetene i «Kretsene dine».

 1. Åpne Google+ på en datamaskin.
 2. Klikk på menyen Meny og deretter Folk.
 3. Klikk på Følger.
 4. Gå til «Kretsene dine» og klikk på Mer Mer og deretter Kretsinnstillinger ved siden av kretsen du vil ta med eller utelate. 
 5. Slå «Ta med når du deler med 'Kretsene dine'» på eller av.

Merk:

 • Som standard inneholder «Kretsene dine» alle kretsene du har opprettet. Hvis du foretrekker å ikke dele med enkelte av kretsene, kan du fjerne dem fra «Kretsene dine»-gruppen. 
 • Folk i kretsene du følger, er fortsatt med i de utvidede kretsene dine.
 • Hver gang du deler noe, blir det delt med hele listen av kretser i innstillingene for «Kretsene dine».

Om utvidede kretser

Når du deler noe, legger du kanskje merke til et alternativ for å dele med de utvidede kretsene dine. De utvidede kretsene dine omfatter kretsene til folk i kretsene dine. Innlegg som deles med de utvidede kretsene dine, blir synlige på profilen din for folk i kretsene til folk i kretsene dine.

La oss for eksempel si at Nina er med i en av kretsene dine, mens Johan er med i en av Nina sine kretser. Du kjenner ikke Johan, og han er ikke med i noen av kretsene dine. Hvis Nina velger å ha Johan synlig på profilen sin blant folk i kretsene sine, og du velger å dele et innlegg med de utvidede kretsene dine, kan det innlegget vises på Ninas startside og være synlig for Johan på profilen din.

Du kan ikke se noen fullstendig liste over personene som er med i de utvidede kretsene dine – den gruppen av personer er i stadig endring.

De utvidede kretsene dine kan også brukes til å generere forslag fra Google+ om folk du kanskje kjenner.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?