Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Brug cirkler i Google+

Du kan bruge cirkler til at administrere, hvem du deler indlæg med. Føj personer til en cirkel, og del derefter en samling eller et indlæg med den pågældende cirkel, så disse personer kan se indholdet.

Du kan føje en person til en cirkel, selvom vedkommende ikke følger dig, så vedkommende kan se de indlæg, du deler med den pågældende cirkel. Han eller hun kan dog muligvis ikke se disse indlæg i strømmen på sin startside.

Når du føjer en person til en cirkel, får vedkommende muligvis en underretning om, at du har føjet vedkommende til en af dine cirkler. Personen kan se alt det, du deler med den pågældende cirkel, herunder indlæg, du har delt med cirklen, inden du tilføjede vedkommende. Hvis personen føjer dig til sine cirkler, vises de indlæg, du deler med vedkommende, muligvis på vedkommendes startside.

Du kan se de personer, du har i dine cirkler, ved at vælge Personer i din navigationsmenu.

De personer og sider, du føjer til cirkler, kan som standard ses offentligt, men du kan ændre, hvem der kan se de personer og sider, du tilføjer. Alt efter dine indstillinger vises oplysninger om de personer og sider, du har tilføjet, muligvis også i delte anbefalinger.

Du kan til enhver tid føje en person til en cirkel eller fjerne en person fra en cirkel.

Opret en cirkel

 1. Klik eller tryk på Personer i navigationsmenuen.
 2. Klik eller tryk på Følger.
 3. Klik eller tryk på NY CIRKEL.
 4. Giv din cirkel et navn, og klik eller tryk derefter på OPRET.

Føj en person til eller fjern en person fra en cirkel

Når du følger en person, føjes vedkommende som standard til cirklen "Følger".

Du kan føje en person til cirklen "Følger" ved at følge den pågældende person.

Sådan føjer du en person til en anden cirkel:

 1. Åbn profilen tilhørende den person, du vil flytte til en anden cirkel.
 2. Klik eller tryk på navnet på den cirkel, vedkommende er i, eller på fluebenet ud for vedkommendes navn.
 3. Brug menuen til at føje vedkommende til en anden cirkel.
 4. Klik eller tryk på UDFØR.

Sådan fjerner du en person fra en cirkel:

 1. Åbn profilen tilhørende den person, du vil flytte til en anden cirkel.
 2. Klik eller tryk på navnet på den cirkel, vedkommende er i.
 3. I menuen, som vises, skal du fjerne markeringen ud for en cirkel for at fjerne vedkommende fra den pågældende cirkel.
 4. Klik eller tryk på UDFØR.

Del med en cirkel

Når du deler et indlæg, kan du dele med en bestemt cirkel. Folk kan muligvis også se, hvem du ellers har delt et indlæg med.

Se cirkelstrømme

Du kan bruge cirkelstrømme til at se indlæg fra en bestemt cirkel. Du kan slå cirkelstrømme til i menuen Indstillinger. Når du slår cirkelstrømme til, kan du se dem i din navigationsmenu.

Dine cirkler

Når du opretter en ny cirkel, føjes den automatisk til "Dine cirkler". Hvis du ikke vil dele indlæg med alle dine cirkler, kan du vælge de cirkler, du vil dele med.

Sådan vælger du, om en af dine cirkler skal inkluderes, når du deler med "Dine cirkler".

På en computer:

 1. Klik på Personer i navigationsmenuen.
 2. Klik på FØLGER.
 3. Klik på ud for den cirkel, du vil tilføje eller fjerne.
 4. Klik på Cirkelindstillinger.
 5. Slå valgmuligheden ud for "Inkluder, når du deler med Dine cirkler" til eller fra.

I Android-appen:

 1. Åbn menuen Personer Personer.
 2. Tryk på FØLGER.
 3. Åbn den cirkel, du vil føje til eller fjerne fra "Dine cirkler".
 4. Tryk på .
 5. Tryk på Cirkelindstillinger.
 6. Slå valgmuligheden ud for "Dine cirkler" til eller fra.

Om udvidede cirkler

Når du deler, lægger du måske mærke til en valgmulighed til at dele med dine udvidede cirkler. Dine udvidede cirkler omfatter personer i dine cirklers cirkler. Indlæg, som deles med dine udvidede cirkler, kan ses på fanen Indlæg af personer i dine cirkler.

Hvis eksempelvis Nadia er i en af dine cirkler, og Jens er i en af Nadias cirkler. Du kender ikke Jens, og han er ikke i nogen af dine cirkler. Hvis Nadia vælger, Jens skal være synlig på sin profil sammen med personerne i sine cirkler, og du vælger at dele et indlæg med dine udvidede cirkler, så kan de pågældende indlæg blive vist på Jens' startside og være synlige for Jens på fanen Indlæg på din profil.

Du kan ikke se en fuldstændig liste over personer, der er inkluderet i dine udvidede cirkler – det er en samling af personer, der skifter ofte.

Dine udvidede cirkler kan bruges som en hjælp til at generere forslag til personer, som Google+ tror, du muligvis kender.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?