Používání kruhů na Google+

Díky kruhům máte pod kontrolou, s kým sdílíte příspěvky. Přidejte určité lidi do některého kruhu a pak s tímto kruhem sdílejte sbírky a příspěvky, které chcete, aby tito lidé viděli.

Do kruhu si můžete přidat i lidi, kteří vás nesledují. Tito lidé budou moci zobrazit příspěvky, které sdílíte s daným kruhem, ale pravděpodobně je neuvidí ve svém domovském streamu.

Když si někoho přidáte do některého kruhu, danému člověku může přijít oznámení, že jste si jej přidali do kruhů. Tento člověk bude moci zobrazit všechno, co jste sdíleli s daným kruhem, včetně příspěvků, které jste sdíleli předtím, než jste si daného člověka do kruhu přidali. Když si vás daný člověk přidá do svých kruhů, příspěvky, které s ním sdílíte, se mu mohou zobrazovat na domovské stránce.

Lidi, které máte v kruzích, zobrazíte tak, že z navigační nabídky vyberete možnost Lidé.

Ve výchozím nastavení jsou informace o tom, jaké lidi a stránky máte v kruzích, veřejně viditelné, ale toto nastavení můžete změnit. V závislosti na vašem nastavení se informace o lidech a stránkách, které máte v kruzích, mohou zobrazovat také ve sdílených doporučeních.

Lidi můžete do kruhů kdykoli přidat nebo je z nich odebrat.

Poznámka: Google+ už nesynchronizuje profilové údaje lidí ve vašich kruzích s vašimi kontakty systému Android. Veškeré profilové údaje, které byly dříve synchronizovány s vašimi kontakty Android, byly odebrány. Pokud se chcete podívat na profilové údaje někoho ve vašich kruzích, přejděte na jeho profilu do sekce Něco o mně. Tady najdete všechny profilové údaje, které s vámi tento člověk sdílí.

Vytvoření kruhu

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. V navigační nabídce klikněte nebo klepněte na Lidé.
 3. Klikněte na Sledovaní.
 4. Klikněte na Nový kruh.
 5. Pojmenujte kruh a pak klikněte na Vytvořit.

Přidání člověka do kruhu a odebrání z kruhu

Když někoho začnete sledovat, je tento člověk automaticky zařazen do kruhu Sledovaní.

Pokud chcete někoho přidat do kruhu Sledovaní, začněte daného člověka sledovat.

Pokud chcete někoho přidat do jiného kruhu, postupujte takto:

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. Přejděte na profil daného člověka.
 3. Klikněte na název kruhu, ve kterém daný člověk je, nebo na značku zaškrtnutí vedle jeho jména.
 4. Z nabídky vyberte kruh, do kterého chcete daného člověka přidat.
 5. Klikněte na Hotovo.

Jak někoho odebrat z kruhu:

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. Otevřete profil člověka, kterého chcete odebrat.
 3. Klikněte na název kruhu, ve kterém daný člověk je.
 4. V nabídce zrušte zaškrtnutí u kruhu, ze kterého chcete tohoto člověka odebrat.
 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Sdílení s kruhem

Při sdílení příspěvku si můžete vybrat, že jej chcete sdílet s konkrétním kruhem. Lidé v tomto kruhu budou pravděpodobně moci zobrazit, s kým vším příspěvek sdílíte.

Vaše kruhy

Když vytvoříte kruh, tento kruh je automaticky přidán mezi Vaše kruhy. Pokud některý příspěvek nechcete sdílet se všemi svými kruhy, můžete vybrat jen ty, se kterými ho sdílet chcete.

Jak určit, jestli konkrétní kruh patří mezi Vaše kruhy:

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. Klikněte na nabídku Nabídka a poté Lidé.
 3. Klikněte na Sledovaní.
 4. U kruhu, který chcete přidat nebo odebrat, klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení kruhu.
 5. Zapněte nebo vypněte možnost Zahrnout, když při sdílení vyberete možnost Vaše kruhy.

Smazání kruhu

Kruhy můžete mazat na počítači a zařízeních Android. 

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. Klikněte na nabídku Nabídka a poté Lidé.
 3. Klikněte na Sledovaní.
 4. V sekci Vaše kruhy klikněte na kruh, který chcete smazat. 
 5. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Smazat kruh.
 6. Klikněte na Smazat nebo OK.

Výběr kruhů, se kterými sdílíte obsah

Když něco sdílíte na Google+, můžete si vybrat kruhy a lidi, s nimiž to chcete sdílet, nebo můžete použít možnost Vaše kruhy a sdílet s několika kruhy najednou.

 1. Na počítači otevřete Google+.
 2. Klikněte na nabídku Nabídka a poté Lidé.
 3. Klikněte na Sledovaní.
 4. V sekci Vaše kruhy klikněte u kruhu, který chcete zahrnout, nebo naopak, na ikonu možností Další a poté Nastavení kruhu
 5. Zapněte nebo vypněte možnost Zahrnout, když při sdílení vyberete možnost Vaše kruhy.

Poznámky:

 • Ve výchozím nastavení zahrnuje skupina Vaše kruhy všechny kruhy, které jste vytvořili. V případě, že s některými kruhy obsah sdílet nechcete, můžete je ze skupiny Vaše kruhy odebrat. 
 • Lidé v kruzích, které sledujete, budou stále patřit do vašich rozšířených kruhů.
 • Kdykoli při sdílení vyberete možnost Vaše kruhy, daný příspěvek bude sdílen se všemi kruhy, které mezi Vaše kruhy patří.

Rozšířené kruhy

Když sdílíte nějaký obsah, můžete si všimnout možnosti sdílení s rozšířenými kruhy. Vaše rozšířené kruhy zahrnují lidi z kruhů vašich kruhů. Obsah sdílený s rozšířenými kruhy bude na vašem profilu viditelný těm, kteří jsou v kruzích lidí, které máte v kruzích vy.

Řekněme například, že Lenka je v některém z vašich kruhů a Petr je v jednom z Lenčiných kruhů. Petr není v žádném z vašich kruhů a ani ho neznáte. Pokud se Lenka rozhodne Petra zobrazit na svém profilu mezi lidmi, které má v kruzích, a vy se rozhodnete sdílet příspěvek se svými rozšířenými kruhy, tento příspěvek se může objevit na Lenčině domovské stránce a být viditelný pro Petra na vašem profilu.

Seznam lidí ve vašich rozšířených kruzích nemůžete vidět pohromadě. Tato skupina lidí je velmi proměnlivá.

Z rozšířených kruhů vám Google+ také může navrhovat lidi, o nichž si myslí, že byste je mohli znát.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?