Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

We've gotten reports about some users being signed out of their accounts unexpectedly. We're investigating, but not to worry: there is no indication that this is connected to any phishing or account security threats. Please try to sign-in again at accounts.google.com and if you cannot remember your password, please use this link to recover your password. If you use 2-Step Verification, there may have been a delay in receiving your SMS code. Please try again or use backup codes.

Používání kruhů na Google+

Díky kruhům máte pod kontrolou, s kým sdílíte příspěvky. Přidejte určité lidi do některého kruhu a pak s tímto kruhem sdílejte sbírky a příspěvky, které chcete, aby tito lidé viděli.

Do kruhu si můžete přidat i lidi, kteří vás nesledují. Tito lidé budou moci zobrazit příspěvky, které sdílíte s daným kruhem, ale pravděpodobně je neuvidí ve svém domovském streamu.

Když si někoho přidáte do některého kruhu, danému člověku může přijít oznámení, že jste si jej přidali do kruhů. Tento člověk bude moci zobrazit všechno, co jste sdíleli s daným kruhem, včetně příspěvků, které jste sdíleli předtím, než jste si daného člověka do kruhu přidali. Když si vás daný člověk přidá do svých kruhů, příspěvky, které s ním sdílíte, se mu mohou zobrazovat na domovské stránce.

Lidi, které máte v kruzích, zobrazíte tak, že z navigační nabídky vyberete možnost Lidé.

Ve výchozím nastavení jsou informace o tom, jaké lidi a stránky máte v kruzích, veřejně viditelné, ale toto nastavení můžete změnit. V závislosti na vašem nastavení se informace o lidech a stránkách, které máte v kruzích, mohou zobrazovat také ve sdílených doporučeních.

Lidi můžete do kruhů kdykoli přidat nebo je z nich odebrat.

Vytvoření kruhu

 1. V navigační nabídce klikněte nebo klepněte na Lidé.
 2. Klikněte nebo klepněte na Sledovaní.
 3. Klikněte nebo klepněte na NOVÝ KRUH.
 4. Pojmenujte kruh a pak klikněte nebo klepněte na VYTVOŘIT.

Přidání člověka do kruhu a odebrání z kruhu

Když někoho začnete sledovat, je tento člověk automaticky zařazen do kruhu Sledovaní.

Pokud chcete někoho přidat do kruhu Sledovaní, začněte daného člověka sledovat.

Pokud chcete někoho přidat do jiného kruhu, postupujte takto:

 1. Přejděte na profil daného člověka.
 2. Klikněte nebo klepněte na název kruhu, ve kterém daný člověk je, nebo na značku zaškrtnutí vedle jeho jména.
 3. Z nabídky vyberte kruh, do kterého chcete daného člověka přidat.
 4. Klikněte nebo klepněte na HOTOVO.

Jak někoho odebrat z kruhu:

 1. Přejděte na profil daného člověka.
 2. Klikněte nebo klepněte na název kruhu, ve kterém daný člověk je.
 3. V nabídce zrušte zaškrtnutí u kruhu, ze kterého chcete tohoto člověka odebrat.
 4. Klikněte nebo klepněte na HOTOVO.

Sdílení s kruhem

Při sdílení příspěvku si můžete vybrat, že jej chcete sdílet s konkrétním kruhem. Lidé v tomto kruhu budou pravděpodobně moci zobrazit, s kým vším příspěvek sdílíte.

Zobrazení streamů z kruhů

Streamy z kruhů můžete použít k zobrazení příspěvků z konkrétních kruhů. Streamy z kruhů můžete zapnout v nastavení. Poté co streamy z kruhů zapnete, uvidíte je v navigační nabídce.

Vaše kruhy

Když vytvoříte kruh, tento kruh je automaticky přidán mezi Vaše kruhy. Pokud některý příspěvek nechcete sdílet se všemi svými kruhy, můžete vybrat jen ty, se kterými ho sdílet chcete.

Jak určit, jestli konkrétní kruh patří mezi Vaše kruhy:

Na počítači:

 1. V navigační nabídce klikněte na Lidé.
 2. Klikněte na Sledovaní.
 3. U kruhu, který chcete přidat mezi Vaše kruhy nebo z nich odebrat, klikněte na ikonu možností .
 4. Klikněte na Nastavení kruhu.
 5. Zapněte nebo vypněte možnost „Zahrnout, když při sdílení vyberete možnost Vaše kruhy“.

V aplikaci pro Android:

 1. Otevřete nabídku Lidé Lidé.
 2. Klepněte na SLEDOVANÍ.
 3. Klepněte na kruh, který chcete přidat mezi Vaše kruhy nebo z nich odebrat.
 4. Klepněte na .
 5. Klepněte na Nastavení kruhu.
 6. Zapněte nebo vypněte možnost Vaše kruhy.

Rozšířené kruhy

Když sdílíte nějaký obsah, můžete si všimnout možnosti sdílení s rozšířenými kruhy. Vaše rozšířené kruhy zahrnují lidi z kruhů vašich kruhů. Obsah sdílený s rozšířenými kruhy bude na vaší kartě Příspěvky viditelný těm, kteří jsou v kruzích lidí, které máte ve vašich kruzích vy.

Řekněme například, že Lenka je v některém z vašich kruhů a Petr je v jednom z Lenčiných kruhů. Petr není v žádném z vašich kruhů a ani ho neznáte. Pokud se Lenka rozhodne Petra zobrazit na svém profilu mezi lidmi, které má v kruzích, a vy se rozhodnete sdílet příspěvek se svými rozšířenými kruhy, tento příspěvek se může objevit na Lenčině domovské stránce a být viditelný pro Petra na vašem profilu na kartě Příspěvky.

Seznam lidí ve vašich rozšířených kruzích nemůžete vidět pohromadě. Tato skupina lidí je velmi proměnlivá.

Z rozšířených kruhů vám Google+ také může navrhovat lidi, o nichž si myslí, že byste je mohli znát.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?