Een bericht delen op Google+

Je kunt berichten delen met collecties, communities en mensen. Wanneer je een bericht deelt, kunnen mensen die jou of de betreffende collectie of community volgen het bericht in hun updates zien. Door jou gedeelde posts kunnen ook in je profiel worden weergegeven. De openbaar door jou gedeelde content op Google+ is openbaar en zoekbaar, zelfs als dit niet zo is voor je Google-profiel. De content die je met specifieke kringen of mensen deelt, is alleen zoekbaar voor mensen met wie de content is gedeeld. Er bestaat geen manier om de content die je deelt niet doorzoekbaar te maken.

Mensen kunnen in contact met je komen door op je posts te reageren, deze opnieuw te delen of deze een +1 te geven. 

Een post delen

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Klik rechtsonder op Opstellen Opstellen.
 3. Typ je post. 
  • Als je een foto wilt delen, klik je op Foto's Afbeelding zoeken.
  • Als je een link wilt delen, klik je op Link invoegen .
  • Als je een poll wilt maken, klik je op Polls Polls.
  • Als je een bestand wilt delen vanuit Google Drive, klik je op Document toevoegen Google Drive.
 4. Klik op de blauwe tekst naast je naam om aan te geven met wie je de post wilt delen. Je kunt posts delen met een persoon of een community. 
 5. Klik op Posten.

Een post openbaar delen

Wanneer je een post openbaar deelt, is deze content (inclusief foto's) voor iedereen zichtbaar, zowel binnen als buiten Google-services. Hier zijn enkele voorbeelden:
 • Iedereen kan je openbare posts bekijken in je profiel.
 • Je openbaar gedeelde posts of foto's kunnen worden weergegeven in de zoekresultaten van Google en andere Google-services. Als je bijvoorbeeld een foto openbaar deelt waaraan een locatie is gekoppeld en deze in een album staat waarvoor de optie 'Locatie weergeven' is aangevinkt, kan de foto worden weergegeven in andere producten en services van Google. Meer informatie over het beheren van je foto's in een albumarchief. 

Een post delen via een werk- of schoolaccount

Als de persoon die verantwoordelijk is voor je werk- of schoolaccount (de domeinbeheerder) Google+ heeft ingeschakeld voor je organisatie, kun je content delen met mensen in je organisatie. Meer informatie over beperkingen voor delen voor G Suite-gebruikers.

Opmerking: Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gedeelde content pas gepost wanneer je weer verbonden bent. Zodra er een internetverbinding beschikbaar is, wordt de post automatisch gedeeld.

Een post opnieuw delen

Een post van iemand anders opnieuw delen:

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Klik bij de post die je wilt delen op Delen Delen. Als je deze optie niet ziet staan, kan de post niet opnieuw worden gedeeld.
 3. Kies met wie je de post wilt delen.
 4. Klik op Posten.

Opmerking: Je kunt privé gedeelde posts niet openbaar delen.

Een door jou gedeelde post bewerken

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Open de post die je wilt bewerken.
 3. Klik op Meer Meer en vervolgens Post bewerken.
 4. Breng je wijzigingen aan en klik op Gereed.

Geolocatie-informatie in foto's delen

Als je Google+ toestaat geolocatie-informatie op te nemen wanneer je een foto deelt, kunnen mensen zien waar je foto is gemaakt wanneer ze je foto openen of downloaden. Ga als volgt te werk om dit in te schakelen:

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Klik aan de linkerkant op Instellingen.
 3. Schakel 'Geografische locatie standaard weergeven voor nieuw gedeelde Google+ albums' in.

Voorkomen dat mensen kunnen reageren op je post of je post opnieuw kunnen delen

Als je niet wilt dat mensen kunnen reageren op je post of je post opnieuw kunnen delen:

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Open de post. Je kunt deze instelling ook wijzigen wanneer je een post maakt.
 3. Klik op Meer Meer.
 4. Klik op Reacties uitschakelen of Opnieuw delen uitschakelen.

Opmerking: Je kunt ook via het menu Instellingen wijzigen wie kan reageren op je openbare posts.

Een reactie verwijderen

Je kunt een reactie verwijderen die iemand bij je post heeft achtergelaten.

 1. Open Google+ op je computer. 
 2. Open de post. 
 3. Klik in de reactie op Meer Meer en vervolgens Reactie verwijderen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?