Споделяне на публикация в Google+

Можете да споделяте публикации с колекции, общности или хора. Когато направите това, хората, които следят вас или колекцията, или общността, където публикувате, могат да видят публикацията ви в потока си. Публикациите, които споделите, могат да се показват и в потребителския ви профил.Съдържанието, което споделяте обществено в Google+, е достъпно за обществено търсене – дори и да сте ограничили това за потребителския си профил в Google. Съдържанието, което споделяте с конкретни хора или кръгове, може да се търси само от хората, с които е споделено. Не е възможно споделяното от вас съдържание да се направи недостъпно за търсене.

Хората могат да се свързват с вас, като коментират, споделят повторно или означават с +1 публикациите ви. 

Споделяне на публикация

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Кликнете върху „Ново съобщение“ Ново съобщение долу вдясно.
 3. Въведете публикацията си. 
  • За да споделите снимка, кликнете върху „Снимки“ Търсене по изображение.
  • За да споделите връзка, кликнете върху „Вмъкване на връзка“ .
  • За да създадете анкета, кликнете върху „Анкети“ Анкети.
  • За да споделите местоположението си, кликнете върху „Споделяне на местоположението“ Add location.
  • За да споделите файл от Google Диск, кликнете върху „Google Диск“ Google Диск .
 4. За да изберете с кого да споделите публикацията си, кликнете върху синия текст до името си. Можете да споделите с човек, колекция, общност или кръг. 
 5. Кликнете върху Публикуване.

Обществено споделяне на публикация

Когато публикувате нещо обществено, съдържанието (включително снимки) може да бъде видяно от всеки, независимо дали използва услугите на Google, или не. Ето някои примери:
 • Хората, които са ви добавили в свои кръгове, може да видят публикацията ви в началната си страница в Google+.
 • Всеки може да види обществените ви публикации в потребителския ви профил.
 • Вашите споделени обществено публикации или снимки може да се показват в резултатите от търсенето или в други услуги на Google. Ако например споделите обществено снимка, с която е свързано местоположение, и тя е в албум с активна опция „Показване на местоположението“, тя може да се вижда и в други продукти и услуги на Google. Научете как да управлявате снимките си в архива на албумите. 

Споделяне на публикация от служебен профил или такъв от учебно заведение

Ако лицето, което управлява вашия служебен профил или такъв от учебно заведение (администраторът на домейна), е включило Google+ за организацията ви, можете да споделяте с хората в организацията си точно както го правите с кръговете си. Можете също да изберете да споделяте *само* с хора от организацията ви.

Когато споделяте с организацията си, това, което публикувате, ще се покаже на началната страница на хората, които са ви добавили в кръг. И всеки в организацията ви може да види споделеното от вас, като прегледа потребителския ви профил. Научете повече за ограниченията в споделянето за потребителите на G Suite.

Забележка: Ако нямате връзка с интернет, споделеното от вас няма да бъде публикувано, докато не установите връзка отново. След като имате достъп до интернет, публикацията ще бъде автоматично споделена от ваше име.

Повторно споделяне на публикация

За да споделите повторно нечия публикация:

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. В публикацията, която искате да споделите повторно, кликнете върху „Споделяне“ Споделяне. Ако не виждате тази икона, публикацията не може да бъде споделена повторно.
 3. Изберете с кого да споделите публикацията.
 4. Кликнете върху Публикуване.

Забележка: Не можете да споделяте обществено публикации, които са споделени частно.

Редактиране на споделена от вас публикация

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Отворете публикацията, която искате да редактирате.
 3. Кликнете върху „Още“ Още и след това Редактиране на публикацията.
 4. Извършете промените и кликнете върху Готово.

Споделяне на информацията за географското местоположение в снимки

Ако разрешите на Google+ да включва данни за географското местоположение, когато споделяте снимки, хората могат да виждат къде са били направени снимките ви, когато ги отворят или изтеглят. За да включите тази опция:

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Кликнете върху Настройки вляво.
 3. Включете „Стандартно показване на географското местоположение в новите споделени албуми в Google+“.

Предотвратяване на коментирането или повторното споделяне на публикация

Ако не искате хората да могат да коментират или споделят повторно ваша публикация:

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Отворете публикацията. Можете да промените тази настройка и когато създавате публикацията.
 3. Кликнете върху „Още“ Още.
 4. Кликнете върху Деактивиране на коментарите или Деактивиране на повторното споделяне.

Забележка: Възможно е също да промените кой може да коментира обществените ви публикации посредством менюто за настройки.

Изтриване на коментар

Можете да изтриете коментар за публикацията си.

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Отворете публикацията. 
 3. В коментара кликнете върху „Още“ Още и след това Изтриване на коментара.
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?