Använda tillgänglighetsfunktioner i Google+

Google+ har tillgänglighetsfunktioner som gör användningen enklare.

Android-app

Du kan aktivera tillgänglighetsfunktioner, som TalkBack och BrailleBack, för användning med Google+-appen.

När TalkBack är aktiverat kan du

  • å en mer intuitiv flödesnavigering med knappar för föregående och nästa inlägg
  • dubbeltrycka på ett inlägg eller använda den lokala snabbmenyn direkt i flödet för att +1:a, dela och visa det eller för att kommentera det
  • visa mer innehåll i vyn med hela inlägget genom att rulla nedåt.

Mobil webbläsare

I en mobil webbläsare kan du

  • använda ARIA-landmärken för att navigera och hitta tangentavsnitt
  • använda HTML-rubriker för att navigera bland inlägg, kommentarer, grupper och inställningar med hjälp av en skärmläsare.

Tips! Ställ in layouten till en kolumn för att göra det enklare att navigera i startflödet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?